Referencie fakulty

Pozvánka na prednášku: Byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku. Tradícia alebo import?

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozývajú 18. 4. 2016 (pondelok) o 13.30 hod. na prednášku Byzantsko-slovanská kultúra na Slovensku. Tradícia alebo import?

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. predstaví religióznu tradíciu cirkvi byzantsko-slovanského obradu ako neoddeliteľnú súčasť slovenskej kresťanskej a kultúrnej identity. Na základe vybraných písomných prameňov priblíži jej spojenie s latinským i byzantsko-slovanským kultúrno-religióznym horizontom. 

 BIO: http://www.slavu.sav.sk/pracovnici/zenuch.php