Referencie fakulty

Nášmu študentovi Igorovi Cintulovi z katedry rusistiky uverejnili príspevok v zborníku

Nášmu študentovi Igorovi Cintulovi z Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, uverejnili príspevok v zborníku z konferencie v spolupráci s pani docentkou Matycinou z Lipeckej štátnej technickej univerzity, pod názvom

SÚČASNÉ ÚSPECHY A NOVÉ SMERY FILOLÓGIE (СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОЛОГИИ)

na Belgorodskej štátnej národnej výskumnej univerzite (Белгородский государственный национальный исследовательский университет)

Viac o konferencii:
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/meropr/detail.php?IBLOCK_ID=104&SECTION_ID=1163&ELEMENT_ID=444450

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.