Referencie fakulty

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. v Rannej šou Trnavského rádia

Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., predstavila 03.03.2022 v Rannej šou Trnavského rádia možnosti štúdia na FF UCM.

Záznam je k dispozícií prostredníctvom tohto odkazu: 
https://www.ucm.sk/docs/ucm_v_mediach/UCM_FF_Ranna_sou_03032022.mp3