Referencie fakulty

SME Naživo: Budeme dizajnovať svoje deti?

Témou druhej debaty SME Naživo v The Spot bol biohacking, genetické inžinierstvo, dizajnovanie života a budúcnosť ľudí. Nový formát verejných diskusií sa zameriava na aktuálne témy, ktoré by mali vzbudiť záujem verejnosti a rozprúdiť spoločenskú diskusiu.

Diskutujúci hostia si položili základné otázky: 

• Aká bude budúcnosť medicíny? 
• Môžeme už dnes upravovať vlastnosti ľudských embryí? 
• A je to vôbec etické? 

Odpovede ako i plodnú diskusiu si môžete pozrieť na zázname z verejnej debaty projektu SME Naživo. 


Hostia diskusie: 

• prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. (biológ a bioetik) 
• ThDr. Miroslav Kocúr, PhD. (teológ) 
• RNDr. Barbora Izrael Vlková, PhD. (genetička) 

Moderátor: