Referencie fakulty

Filozofická fakulta UCM na obrazovkách MTT

Mestská televízia Trnava urobila reportáž o možnostiach štúdia na Filozofickej fakulte UCM v Trnave.


Štúdium na Filozofickej fakulte UCM je zábava – spoznaj cudzie jazyky, históriu či filozofiu:

Pochop svet okolo nás, myslenie ľudí, dejiny, etniká a kultúru: