Referencie fakulty

Podmienky a motivácie budúcnosti vedy na Slovensku.

V dňoch 15. - 16. októbra 2015 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov uskutočnilo Slovenské doktorandské fórum 2015 s podtitulom: Podmienky a motivácie budúcnosti vedy na Slovensku.

Na podujatí vystúpili zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, viacerých slovenských univerzít a samozrejme doktorandi a mladí výskumníci, pre ktorých je podujatie určené. Filozofickú fakultu UCM v Trnave reprezentovali dve dámy, dekanka doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. a prodekanka doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. s príspevkom „Vysokoškolská pedagogika na FF UCM, výzvy a trendy“. 

3. ročník Slovenského doktorandského fóra orientoval svoju pozornosť predovšetkým na budúcnosť vedy na Slovensku, ktorá v súčasnej dobe prechádza krízovým obdobím. Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci na Slovensku tvoria budúcnosť vzdelanostnej spoločnosti na Slovensku. V momentálnych podmienkach však strácajú motiváciu pre vedu a výskum. Prioritou fóra je teda motivovať a určiť podmienky zlepšenia postavenia mladých vedcov na Slovensku.