Referencie fakulty

doc. Priečko a doc. Bocánová v Trnavskom rádiu - Kopánka