Referencie fakulty

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. na vlnách RTVS

Hosť Panorámy

Dňa 18.09.2021 sa prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., vedúci Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií na Univezity sv. Cyrila a Metoda v Tnave, doc. Mgr. Erika Juríková, vedúca Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Trnave zúčastnili ako hostia v RTVS, kde predstavili Projekt Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela, ktorý má v priebehu piatich rokov prispieť ku komplexnejšiemu skúmaniu a interpretovaniu pohľadu na dielo Mateja Bela z hľadiska filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického bádania. Výsledky interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. S riešiteľmi projektu sa v Panoráme zhovára Marcela Jedináková

Záznam si môžete vypočuť TU!