Referencie fakulty

ARRA – naozaj objektívne hodnotenie?

Každoročne vyhlasuje ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) výsledky hodnotenia univerzít a jednotlivých fakúlt. Výsledky agentúra vyhodnocuje na základe vlastnej metodiky a postupov, ktoré si sama špecifikuje a určuje.

ARRA a jej hodnotiace výsledky chcú byť pre uchádzačov ukazovateľom kvality, a tým aj istým nástrojom výberu kvalitného a spoľahlivého štúdia. Je však naozaj ARRA objektívna? Na čom stavia svoje hodnotenia, a teda aj kritiku VŠ vzdelávania? 

V nasledujúcich troch článkoch nájdete oficiálne vyjadrenie univerzity k hodnoteniu ARRA, ale aj kritický pohľad na ich metodiku a postupy, ktoré vypracoval prof. Peter Sýkora spolu s tímom doktorandov z Katedry filozofie FF UCM. Ten si vzal na mušku hodnotenie filozofických fakúlt a priniesol zaujímavé výsledky. 

1. Stanovisko UCM: 

2. Kritická odpoveď prof. Sýkoru k hodnoteniu ARRA ( 25.4.2015 ) : 

3. Prof. Peter Sýkora o novom hodnotení fakúlt ( 1.12.2015 ) :

alebo scan článku z denníka SME: