Referencie fakulty

Nová spolupráca: Ústav Českej akadémie vied

Podpísali sme novú exkluzívnu zmluvu o spolupráci s Historickým ústavom Českej akadémie vied. Otvárajú sa tak možnosti štúdia, archívnych výskumov a vedeckej práce pre našich pedagógov a študentov. Študentom a bádateľom je k dispozícii taktiež študovňa s moderným vybavením.
Na fotografii s riaditeľkou ústavu prof. PhDr. Evou Semotanovou, DrSc., dekankou filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. a prof. RNDr. Petrom Chrastinom, PhD.
Bližšie informácie dostanete priamo na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM u prof. Petra Chrastinu.