Referencie fakulty

Náš študent Bc. Matúš Burda vystúpil na medzinárodnej vedeckej konferencii

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné (KVH) v dňoch 22. a 23. februára  2018 usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému Slovensko a prvá svetová vojna. Hoci si konferencia nekládla za cieľ zmapovať všetky historické súvislosti, poukázala na mnohé skutočnosti z priebehu vojny.

Priebeh a výsledok výskumu na tému Michalovčania na frontoch prvej svetovej vojny, ktorý je použiteľný pre samosprávu na rôzne účely, predstavil Radoslav Turík z KVH Beskydy. Matúš Burda z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave priblížil každodenný život vojakov, ktorí narukovali do vojny za letných horúčav s nádejou, že do Vianoc sa vrátia domov. Čoskoro však prišli daždivá jeseň, blato a už v októbri udrela zima. Vojaci nemali oblečenie, ktoré by ich dostatočne ochránilo a v premočených či zamrznutých, zasnežených terénoch nefungovalo ani zásobovanie.

Viac o konferencii sa dozviete na: http://www.kvhbeskydy.sk/medzinarodna-vedecka-konferencia-slovensko-a-i-svetova-vojna/

Z konferencie bude vydaný Zborník.

Srdečne blahoželáme!

Foto: Matúš Burda