Referencie fakulty

Medzinárodná vedecká konferencia „Deti v sieti“

Bratislava, 4. mája 2017

Dňa 4. mája (štvrtok) 2017 sa v reprezentatívnych priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave uskutočnilo významné podujatie – 1. Medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Deti v sieti“, témou ktorej boli práva dieťaťa a ich ochrana, nové prístupy k separácii detí, prelomenie bariér týrania a zneužívania detí, syndróm odcudzeného rodiča, emočné týranie detí, kríza talianskeho rodinného práva, zneužívanie detí médiami, či iné.

Medzinárodnej konferencie sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov – domácich ako i zahraničných expertov v oblasti CAN alebo PAS syndrómu, učiteľov, sociálnych pracovníkov, predstaviteľov ministerstiev a inštitúcií v starostlivosti o týrané a zanedbávané deti.

Organizátori akcie poskytli príležitosť študentom Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave zabezpečiť tlmočnícky servis – tlmočilo sa v oboch smeroch (z anglického do slovenského jazyka a opačne). Študenti mali takto znova príležitosť predviesť svoje tlmočnícke schopnosti v praktickej situácii, o čo sa v rámci tlmočníckych seminárov snažíme v každom semestri. Študenti – tlmočníci obstáli v tejto veľmi náročnej skúške dôstojne. 

PhDr. Gabriela Siantová, PhD.