Referencie fakulty

Slovensko medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí?

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave a Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozývajú 25. 4. 2016 (pondelok) o 13.30 hod. na prednášku spojenú s prezentáciou knihy Slovensko medzi starými susedmi. Môžu byť aj Slováci starí?

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. v prednáške priblíži výsledky dlhodobého skúmania kľúčových problémov zo slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu predovšetkým z filologického hľadiska, ktoré dokazujú historickú hĺbku a neprerušenosť historického vývinu Slovákov, akou prešli naši susedia na západe, severe i juhu.