Referencie fakulty

Medzinárodný školský projekt - Ornamentálna mapa Slovenska

Ornamentálna mapa je medzinárodný školský projekt, ktorý spája deti a mládež na celom svete. Upozorňuje ich na význam kultúry, kultúrnosti a dobrých vzťahov. Medzi národmi aj medzi sebou navzájom.
Ornamentálna mapa Slovenska bude vytvorená deťmi ako mozaika tradičných ornamentov zo všetkých obcí Slovenska a následne spracovaná umelcami do podoby veľkoplošných obrazov „Krajina krásy“. Zároveň sa ornamenty stanú súčasťou každej našej obce na digitálnych mapách.   
Odborným garantom projektu je Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave.
http://www.tatrin.sk

https://www.facebook.com/Ornament%C3%A1lna-mapa-Slovenska-1248571608582356/