Referencie fakulty

Naši študenti publikovali v zborníku LOQUERE II

Našim kolegom, doktorandom a študentom z katedry filozofie a aplikovanej filozofie uverejnili viacero zaujímavých štúdií v recenzovanom vedeckom zborníku s názvom LOQUERE II, ktorý si môžete zapožičať v digitálnej podobe (na CD) v Univerzitnej knižnici UCM. Nájdete v ňom napr. štúdie "Problém a vzťah vysokého a masového/populárneho umenia", "Zmluvná teória ako prístup k zdôvodneniu ľudských práv" a mnohé iné.