Referencie fakulty

Profesor Ján Podolák získal čestné občianstvo Trnavského samosprávneho kraja

Krajskí poslanci ocenili čestným občianstvom Trnavského samosprávneho kraja významné osobnosti, medzi ktorými je aj náš profesor, etnológ prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc., ktorý stál pri zrode viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku. Podľa župana Ing. Tibora Mikuša, PhD. ide o významné osobnosti, ktoré sa zapísali do novodobých dejín Trnavského samosprávneho kraja. Srdečne blahoželáme.

https://www.trnava-vuc.sk/clanok/-/asset_publisher/pk4gBgRBMqvb/content/den-trnavskeho-samospravneho-kraja

http://nasatrnava.sme.sk/c/20265977/kraj-ocenil-historika-duricu-aj-politika-matejku.html