Referencie fakulty

doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. v rádiu AETTER

Prodekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave,  doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD., navštívila 05.02.2021 rádio AETTER a predstavila možnosti štúdia na FF UCM.

Rozhovor je k dispozícii TU.