Referencie fakulty

Prémiové štipendium

Počas DOD boli vylosovaní výhercovia PRÉMIOVÉHO ŠTIPENDIA za AR 2015/2016. O prémiové štipendium hrá každý študent, ktorý sa zapísal do prvého ročníka buď na dennom, externom, bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe. Spolu štyria šťastlivci, ktorí boli vylosovaní, získavajú po splnení podmienok prémiové štipendium vo výške 500 eur. Výhercov bude kontaktovať tajomníčka FF.

Losovacia komisia bola zložená zo štyroch členov: 

  • Mgr. Anna Neslušanová / tajomníčka FF / 
  • PhDr. Peter Sokolovič, PhD. / prodekan pre zahraničné vzťahy / 
  • Bc. Lukáš Kurajda / zástupca ŠRUCM a člen AS / 
  • Mgr. Martina Vlachovičová / zástupkyňa dekanátu FF /