Referencie fakulty

Rozhovor s prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. o genetickom vylepšovaní ľudí