Referencie fakulty

Slávnostné odovzdanie knižného daru

Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dňa 23. 2. 2016 uskutočnila slávnostné odovzdanie 300 kníh, ktoré v rámci programu Knižnej pomoci Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve daroval Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo za účasti rektora UCM v Trnave Dr.h.c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof., kultúrneho atašé Ruskej federácie na Slovensku Vladislava Kulikova, zástupcu Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna Vladimira Sergejeviča Ugarova, zástupcu Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Sergeja Žiganova, predstaviteľov akademickej obce a študentov UCM v Trnave.

Po otvorení výstavy bol premietnutý krátky dokumentárny film o histórii založenia a činnosti Domu ruského zahraničia Alexandra Solženicyna s názvom Veľvyslanectvo na Taganskom pahorku, ktorý natočil slávny ruský režisér, laureát ceny Zlatý orol – Sergej Zajcev. Vrcholom podujatia bolo stretnutie so známym ruským spisovateľom, profesorom Alexejom Varlamovom, rektorom Literárneho inštitútu Maxima Gorkého v Moskve, ktorý na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave pôsobil v rokoch 2004–2005 ako garant štúdia. 

Vzhľadom na to, že Dom ruského zahraničia Alexandra Solženicyna v Moskve je dnes najväčším svetovým centrom, v ktorom sú uložené jedinečné materiály literárneho, historického, filozofického a umeleckého dedičstva, knižný dar bude slúžiť ako bohatý zdroj informácií nielen pre študentov i pedagógov Katedry rusistiky, ale aj pre ostatných študentov a pedagógov Filozofickej fakulty a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vôbec a všetkých záujemcov o ruskú kultúru.