Referencie fakulty

Slávnostná akadémia k 90. narodeninám prof. Jána Podoláka

Utorok 17. mája 2016 uplynulo presne 90 rokov od narodenia významného slovenského vedca a pedagóga. Prof. Ján Podolák, bývalý rektor univerzity, vedúca osobnosť slovenskej etnológie a rešpektovaný odborník, sa v tento deň dožil významného jubilea, na počesť ktorého sa uskutočnila slávnostná akadémia.

V priestoroch novej auly UCM na Bučianskej ulici sa zišli pozvaní hostia, ale aj verejnosť, aby si účasťou na tejto slávnosti uctili poctivú prácu, zásluhy, ale najmä život jubilanta. Gratulantov nebolo málo, okrem oficiálnych laudačných gratulácií, ktoré boli súčasťou programu, pokračovali gratulácie aj na slávnostnej recepcii. Tá sa konala po oficiálnej časti slávnostnej akadémie, ktorá trvala tri a pol hodiny vo veľkej novej aule UCM. 

V rámci programu vystúpili Chlopi z Heľpy, Detská dychová hudba z Dolnej Súče, bulharský tanečný a folklórny súbor Sláviček a Veselie, úvodný recitál patril prof. Božidare Turzonovovej a veľkým spestrením bola pieseň Najkrajší kút v šírom svete v podaní bývalého starostu Dolnej Súče Ing. Pavla Kvasnicu. Slávnostnú recepciu obohatila Trnafská cimbalovka, ktorá v spojení s mužským speváckym zborom z Heľpy vyčarovala neskutočnú atmosféru. 

Silné momenty, krásne spomienky, 90 rokov je významné jubileum významnej osobnosti, s významnými míľnikmi doby a plnohodnotným, inšpiratívnym životom. 

Pán profesor, ďakujeme a prajeme ešte veľa zdravia!

Pozvánka

Prof. Ján Podolák, bývalý rektor UCM v Trnave, sa dňa 17. 5. 2016 dožíva krásneho životného jubilea, 90. narodenín. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM v Trnave a v spolupráci s Bulharským veľvyslanectvom na Slovensku organizujú Slávnostnú akadémiu – Laudácio k tejto významnej príležitosti.

17. mája 2016 od 13.00 hod. sa v priestoroch novej Auly UCM na Bučianskej ulici uskutoční Slávnostná akadémia za účasti domácich i zahraničných hostí, ale aj osobností akademického či verejného života. Okrem predstaviteľov UCM v Trnave, teda samotného rektora a akademických funkcionárov, budú prítomní aj rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku či dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ale aj zástupcovia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zástupcovia Ústavu etnológie SAV. Verejný sektor budú reprezentovať minister školstva SR, predseda VÚC či predstaviteľ RKS.

Program je okrem oficiálnych príhovorov, gratulácií, dotvorený aj kultúrnym programom. Detská dychová hudba z rodiska pána profesora, Dolnej Súče, mužský spevácky zbor z Heľpy, bulharská folklórna skupina Sláviček, bulharská tanečná skupina Veselie a Trnafská cimbalovka svojimi hudobno-tanečnými vystúpeniami spestria túto mimoriadnu príležitosť. Úvodný vstup bude patriť obľúbenej a váženej slovenskej herečke prof. Božidare Turzonovovej.

Pozývame všetkých kolegov na túto výnimočnú udalosť!

Program slávnostnej akadémie:

 • 13.00 – Zahájenie podujatia 
 • Nástup akademických funkcionárov 
 • Slovenská a európska hymna 
 • Úvodný hymnus „Na kráľovej holi“ – Mužský spevácky zbor Heľpa 
 • Privítanie hostí 
 • prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová – recitál básne 
 • Predstavenie oslávenca 
 • 1. blok Laudácií 
 • Bulharská tanečná skupina Veselie a bulharská folklórna skupina Sláviček 
 • 2. blok Laudácií 
 • Mužský spevácky zbor z Heľpy. 
 • 3. blok Laudácií 
 • Bulharská tanečná skupina Veselie a bulharská folklórna skupina Sláviček 
 • 4. blok Laudácií + krst knihy Genius Loci Jána Podoláka 
 • Detská dychovka z Dolnej Súče 
 • Poďakovanie