Referencie fakulty

UCM sa zúčastnila veľtrhu vzdelávania v Kazachstane

V sobotu 26. 9. a v nedeľu 27. 9. 2015 sa uskutočnil veľtrh vzdelávania „The European Higher Education Fair Kazakhstan 2015“ v Alma-Ate v Kazachstane. Na veľtrhu sa prezentovalo 80 vystavovateľov (univerzít, akademických inštitúcií i agentúr) z celej Európy a Kazachstanu. Zo Slovenska sa veľtrhu zúčastnili: Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská akademická informačná agentúra a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Veľtrh bol otvorený každému, kto mal záujem dozvedieť sa o možnostiach štúdia na niektorom z programov a stupňov vysokoškolského štúdia v Európe. Prezentovalo sa nielen v stánkoch, ale aj v užších pracovných skupinách a sekciách, kde bola možnosť nadviazania bližšej spolupráce ešte intenzívnejšia. 

Po prvýkrát sa aj UCM v Trnave rozhodla prezentovať svoje fakulty a ponúkané študijné programy vo vzdialenom zahraničí (doteraz len v SR) s cieľom upriamiť pozornosť zaujímavej cieľovej skupine - potenciálnym študentom z Kazachstanu. Kancelária medzinárodných vzťahov pod vedením prorektorky doc. PhDr. Ruženy Kozmovej CSc. pripravila informačné a propagačné materiály, ako aj celý dizajn výstavného stánku. Záujemcovia sa tak mohli dozvedieť o možnostiach a formách štúdia na UCM v Trnave, ktoré môžu absolvovať najmä vďaka študijnému pobytu ERASMUS+

Po ukončení veľtrhu sa konala 28. 9. 2015 konferencia „The Cooperation in the higher‐education sphere between the European Union and the Republic of Kazakhstan"

Zástupcovia UCM v Trnave, doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Mária Igazová, PhD. a Mgr. Vladimír Novák, ktorí realizovali prezentáciu univerzity na veľtrhu, sa postarali aj o podpísanie bilaterálnej dohody, zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Al Farabi Kazašskou národnou univerzitou v Alma-Ate. Tým sa otvárajú možnosti nielen pre študentov z Kazachstanu, ale aj pre študentov UCM, ktorí tak môžu absolvovať študijný pobyt v Kazachstane vďaka štipendijnej podpore ERASMUS+. Štúdium je ideálne pre študentov, ktorí chcú zdokonaliť svoje vedomosti vo vybraných programoch v ruskom ale aj v anglickom jazyku. 

Viac o podujatí: