Referencie fakulty

Získali sme ocenenie od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV

Tešíme sa z ceny Adama Prandu od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV, ktorú získal kolektív Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM, za Slávnostnú akadémiu spojenú s medzinárodnou vedeckou konferenciou venovanou spoluzakladateľovi NSS Dr.h.c. prof. PhDr. Jánovi Podolákovi, DrSc.