Referencie fakulty

V časopise Ostium vyšiel rozhovor a básne nášho študenta Michala Sabola