Referencie fakulty

PSYCHOKINO

Psychokino je premietanie filmov spojené s diskusiou s odborníkmi. Zaujímavé psychologické témy, ktoré filmy spracúvajú a ktoré študenti, absolventi či záujemcovia následne rozoberajú. Tento projekt prináša SAŠAP a Psych Klub UCM.

OKTOBER BABY je film, ktorý sa venuje adopciám, potrebe jedinca poznať svoje biologické korene. V nadväznosti k tomu sa s hosťom dotkneme problematiky, ktorá sa ako predovšetkým psychologický fenomén dnešnej doby vynára u tzv. náhradných matiek. Budeme sa rozprávať o tom, aké psychické následky môže mať trend ,,prenájmu maternice" pre všetkých zúčastnených aktérov.