08.02.2021
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave ponúka zaujímavé prednášky pre stredné školy. Vyber si, napíš nám a ty a tvoji študenti sa dozvedia veľa zaujímavých inf...
čítajte viac
08.02.2021
Milí študenti a študentky Filozofickej fakulty,

Prihováram sa Vám na začiatku letného semestra touto cestou, pretože epidemiologická situácia nám ešte stále nedovoľuje str...
čítajte viac