Uchádzači / prijímačky

Inovačné vzdelávanie poskytované FF UCM v Trnave pre pedagogických a odborných zamestnancov

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

POSKYTOVANÉ FF UCM V TRNAVE PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Všetky programy inovačného vzdelávania poskytované FF UCM v Trnave sa budú realizovať iba pri naplnení minimálneho počtu účastníkov (10).

Plánované termíny realizácie vzdelávania v aktuálnom akademickom roku:

                                                1. termín: október – december v čase medzi 14:30 – 18:30
                                                2. termín: máj - jún v čase medzi 14:30 – 18:30

 Zoznam poskytovaných programov vzdelávania v profesijnom rozvoji:

 1. Podpora interkultúrnej komunikácie v škole
 2. Školská interpretácia textu – literárna i jazyková
 3. Kultúrne dedičstvo a heritológia
 4. Metóda Soft-CLIL vo vyučovaní nemeckého jazyka
 5. Posilnenie odborných a didaktických zručností učiteľov ruského jazyka ako cudzieho
 6. Bioetika

Prihlasovanie na programy inovačného vzdelávania do 15.04.2023:

Po vyplnení online prihlášky, poprosíme tlačenú verziu podpísať a zaslať spolu s kópiou dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom a v prípade ukončeného neučiteľského študijného programu aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti) na adresu:

Mgr. Beata Veiglová
Dekanát FF UCM
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Konkrétny rozvrh výučby a ďalšie pokyny k štúdiu a platbe budú zaslané účastníkom po ukončení prihlasovania na inovačné vzdelávanie.

Bližšie informácie 033 55 65 225, beata.veiglovajohn(zav.)doeucm.sk 

 1. Podpora interkultúrnej komunikácie v škole
  https://forms.office.com/r/PtMNwjcw1a 
 2. Školská interpretácia textu – literárna i jazyková
  https://forms.office.com/r/hF2pN6xE4r 
 3. Kultúrne dedičstvo a heritológia
  https://forms.office.com/r/pPKNWXLB2x 
 4. Metóda Soft-CLIL vo vyučovaní nemeckého jazyka
  https://forms.office.com/r/TFGfDQ01y4 
 5. Posilnenie odborných a didaktických zručností učiteľov ruského jazyka ako cudzieho
  https://forms.office.com/r/YiVg8A7ii6 
 6. Bioetika
  https://forms.office.com/r/6HqpS2W0T1 

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné - článok FF UCM v MY Trnava