Uchádzači / prijímačky

Inovačné vzdelávanie poskytované FF UCM v Trnave pre pedagogických a odborných zamestnancov

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

POSKYTOVANÉ FF UCM V TRNAVE PRE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Všetky programy inovačného vzdelávania poskytované FF UCM v Trnave sa budú realizovať iba pri naplnení minimálneho počtu účastníkov (10).

Plánované termíny realizácie vzdelávania v aktuálnom akademickom roku:

                                                1. termín: október – december 2022 v čase medzi 14:30 – 18:30
                                                2. termín: február - apríl 2022  v čase medzi 14:30 – 18:30

 Zoznam poskytovaných programov vzdelávania v profesijnom rozvoji:

  1. Podpora interkultúrnej komunikácie v škole
  2. Školská interpretácia textu – literárna i jazyková
  3. Kultúrne dedičstvo a heritológia
  4. Metóda Soft-CLIL vo vyučovaní nemeckého jazyka
  5. Posilnenie odborných a didaktických zručností učiteľov ruského jazyka ako cudzieho
  6. Bioetika