Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 12. 08. 2019 zomrela v Tanzánii naša kolegyňa z Katedry etnológie a minoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UCM v Trnave – Mgr. Emília Bihariová, PhD. 

Tragicky zahynula  pri  autonehode v tanzánskom regióne Tabora, kde počas leta vykonávala vedecký výskum.

Posledná rozlúčka bude dňa 28. 08. 2019 o 15.00 hod. v Smoleniciach 

Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a najbližším.

Nech odpočíva v pokoji.

Nové číslo časopisu Parazol

Nové číslo časopisu Parazol nájdete tu.

Harmonogram zápisov do vyšších ročníkov

Harmonogram zápisov do vyšších ročníkov

Výsledky prijímacích pohovorov na štúdium psychológie

Výsledky prijímacích pohovorov na štúdium psychológie nájdete tu.

Ponuka práce na FF

Filozofická fakulta UCM v Trnave oznamuje voľnú pracovnú pozíciu projektový manažér grantov. Bližšie informácie nájdete tu.

Vytvorenie zápisného listu a zápis predmetov na akademický rok 2019/2020 je v AISe dodatočne možný od 1.8.2019 do 15.8.2019!

Študent, ktorý je v AR 2018/2019 študentom:
1. a 2. roka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia,
1., 2. a 3. roka v externej forme štúdia,
1. roka magisterského štúdia v dennej forme štúdia a
1. a 2. roka v externej forme štúdia
je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2019/2020.
Postup a manuál nájde na http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf 

Oznam študijného oddelenia - čerpanie dovolenky

Oznamujeme študentom, že v čase od 29. 07. do 02. 08. 2019 bude Študijné oddelenie FF zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek.

Oznam študijného oddelenia

Upozorňujeme študentov končiacich bakalárskych ročníkov FF, ktorí si podali prihlášky na magisterské štúdium v 1. kole prijímacieho konania a nemohli sa z rôznych dôvodov zúčastniť zápisu do 1. ročníka, že v prípade záujmu o štúdium musia poslať na Študijné oddelenie FF žiadosť o náhradný termín zápisu.

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020 - 2. kolo (do 31. 7. 2019)

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020
Informácie o novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu. Promo video tu.
Informácie o novom študijnom programe história a alikovaná história v kyberpriestore nájdete tu.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium nájdete tu.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného pracovného miesta.