Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022
Všetky dôležité informácie k prijímaciemu konaniu nájdete tu

Informácia k študentským a absolventským stážam

Informácie o možnosti prihlásenia sa na študentské a absolventské stáže nájdete tu.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FF UCM

Pozývame všetkých členov akademickej obce na riadne zasadnutie Akademického senátu FF UCM, ktoré sa uskutoční online dňa 16. 12. 2020 o 12.30 hod

Noc filozofie 2020

Všetkých študentov a priaznivcov filozofie srdečne pozývame na Noc filozofie 2020, ktorá sa uskutoční online vo štvrtok 19. 11. 2020 od 18.00 hod.:

Dva špičkové tímy na FF UCM

Na FF UCM v Trnave boli vytvorené a VR FF UCM v Trnave schválené dva špičkové tímy: 

Rektorské voľno

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. udeľuje na deň 16. novembera 2020 rektorské voľno.

TVaT 2020 na FF UCM

Oznamujeme študentom, že v dňoch 9. 11. - 13. 11. 2020 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2020 na FF UCM.

Organizácia AIESEC ponúka možnosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí

Dobrovoľnícka organizácia AIESEC Bratislava ponúka študentom možnosti podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí, kde si môžete:

Informácia o zmene úradných hodín dekanátu a sekretariátu

Oznamujeme študentom, že úradné hodiny dekanátu a sekretariátu FF UCM budú od 26. 10. 2020 každý pracovný deň od 9.00 - 11.00 hod. V prípade potreby sa prosím obráťte na dekanatffjohn(zav.)doeucm.sk alebo na tel .č.: 0904/054 831. 

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverený predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 5. 11. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., docentky na FF UCM v Trnave, na tému „Alpskí drevorubači, Huncokári v Malých Karpatoch. Možnosti a perspektívy súčasnej revitalizácie potomkov špecifickej minority“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia 7106 (3.1.3). Aktuálne informácie k online prenosu inauguračnej prednášky budú zverejnené na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/.