Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia pre AR 2020/2021

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia pre AR 2020/2021

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov 1. ročníka a dodatočne prihlásených študentov na AR 2020/2021

Zoznam študentov 1. ročníka a dodatočne prihlásených študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie na AR 2020/2021 nájdete tu.

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - 2. kolo

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - do 31. 07. 2020 

Prezidentka vymenovala doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD. za profesora

Pani prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala dňa 14. 7. 2020 v historickej budove NR SR 54 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi nimi bol aj náš kolega doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD. z katedry filozofie a aplikovanej filozofie, ktorému srdečne gratulujeme.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Napísali o nás v MY Trnava

Článok o Filozofickej fakulte UCM a možnosťami štúdia na nej si môžete prečítať tu: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22433707/bez-cudzich-jazykov-to-dnes-nejde.html   

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest:

Doplňujúce výberové konanie pre študentov na Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021

Uchádzači o Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021 sa môžu prihlasovať u príslušných katedrových koordinátorov na Filozofickej fakulte UCM do 30. 6. 2020.