Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Etnológia a blízkovýchodné štúdiá - nový študijný program

Všetky informácie o novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu. Promo video si môžete pozrieť tu.

História a aplikovaná história v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Oznam pre končiacich študentov - nahrávanie prác do CRZP

Oznamujeme všetkým končiacim študentom, že vzhľadom na dočasné obmedzenie prístupu k informačným systémom UCM (vrátane AIS) v dňoch 18. 04. a 23. 04. 2019, z dôvodu vykonávania servisných prác, bude možné záverečné práce nahrávať do CRZP do 24. 04. 2019.  

POZVÁNKA na prednášku „Psychologicko-lingvistické možnosti testovania lexikálnej kompetencie bilingvistov“

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na prednášku doc. PhDr. Jozefa Pallaya, pôsobiaceho na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľjubljane.

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020
Informácie o novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu. Promo video tu.
Informácie o novom študijnom programe história a alikovaná história v kyberpriestore nájdete tu.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium nájdete tu.

Pozvánka na prednášky lektorov z tanzánskej univerzity

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií srdečne pozýva na prednášky lektorov z tanzánskej Dar es Salaam University, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 4. 2019.

Prednáška SCI-FI FILOZOFIA: Technická kontrola lásky

Dňa 9. apríla (utorok) 2019 sa v priestoroch Malého Berlína uskutočnila zaujímavá prednáška: Technická kontrola lásky, ktorú predniesol náš kolega Mgr. Juraj Odorčák, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Zaujímavé rozprávanie si prišli vypočuť kolegovia, doktorandi, ako aj široká verejnosť.

Fotogaléria

Pozvánka na prednášku Your Future Starts with English Exams

British Council v spolupráci s Filozofickou fakultou UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na prednášku Martiny Schneeweiss na tému Your Future Starts with English Exams, ktorá sa uskutoční 11. 4. 2019 o 9.00 hod. v miestnosti S0.1.

International afternoon

4. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie International Afternoon, ktoré organizovala katedra anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s vedením Filozofickej fakulty UCM a Oddelením vonkajších vzťahov UCM. Študenti si vymenili skúsenosti zo zahraničných pobytov a zahraniční študenti na našej fakulte prezentovali svoju domovinu a univerzitu.