Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Naši doktorandi sa zúčastnili na Slovenskom doktorandskom fóre

Doktorandi FF UCM reprezentovali úspešne našu alma mater na Slovenskom doktorandskom fóre. 

Pozvánka na prednášky kolegov z univerzity v Iraku

Filozofická fakulta UCM v Trnave srdečne pozýva na prednášky našich kolegov zo Saladínovej univerzity v Kurdistane, ktoré sa uskutočnia 1. 4. 2019 o 10.30 hod. v miestnosti Z0.3.

Pozvánka na prednášky o antickej filozofii

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave pozýva všetkých študentov a priaznivcov antickej filozofie na zaujímavé prednášky našich troch kolegov z UK v Prahe a UMB v Banskej Bystrici:

Pozvánka na konferenciu: Všetko o duševnom zdraví

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie pozýva na konferenciu Všetko o duševnom zdraví, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. 3. - 29. 3. 2019 v budove UCM na Bučianskej ulici. 
Link na FB udalosť: https://www.facebook.com/events/555006684975851/?ti=cl  

Výberové konanie - vedúci katedry

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Výberové konanie - vedecký pracovník

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného funkčného pracovného miesta.

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Študenti, ktorí majú štátne skúšky v májovom/júnovom termíne sa musia prihlásiť najneskôr do 06. 05. 2019. Záverečnú prácu k obhajobe treba odovzdať na sekretariáte FF UCM do 26. 04. 2019. Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 23. 04. 2019. (Z dôvodu generovania kontroly originality)

Ponuka letnej stáže v USA

Dňa 27. 3. 2019 sa o 14.00 hod. a 16.00 hod. v miestnosti S 0.2 uskutoční informačný deň k ponuke letnej stáže v Amerike. Okrem toho sa tiež bude konať 1. 4. 2019 prednáška s prezidentom Southwestern Advantage company Danom Moorom, na ktorú ste všetci srdečne vítaní. Viac informácií o prednáške na FB: https://www.facebook.com/events/556220158201180/  

Výstava spojená s veľtrhom kníh Salon du livre

V dňoch 15. - 18. marca sa v Paríži konala prestížna výstava spojená s veľtrhom kníh pod názvom Salon du livre, na ktorú bola Bratislava a Slovensko pozvaná ako čestný hosť. Autorkou tohto veľkolepého projektu je dr. Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra v Bratislave.

Náš kolega dr. Jozef Lenč na TA3 v diskusii o návšteve Kurdistanu a novom študijnom programe blízkovýchodné štúdiá

Diskusiu nášho kolegu PhDr. Jozefa Lenča, PhD. na TA3 si môžete pozrieť tu:
https://www.ta3.com/clanok/1150476/studio-ta3-politolog-j-lenc-o-zivote-v-irackom-kudristane.html?fbclid=IwAR1dXlmFq_LsIR9R7GNgxY6tXGWE8oQfG17E1EPLv0KFmBPjJwUv2Ymbigs