Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Voľné miesta na bezplatné školenie Word pre učiteľov 24.5.2021

Milí učitelia, Macrosoft -Training Center Vás i Vašich kolegov srdečne pozýva na bezplatné ONLINE školenie, ktoré si pripravili v spolupráci s: Microsoft® Vzdelávame pre budúcnosť.

Kurz je určený pre učiteľov všetkých typov škôl. Linku na prihlasovací formulár nájdete tu.

Výberové konanie - Máj 2021

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Prieskum spokojnosti študentov Akademická štvrťhodinka

Od 3. mája 2021 sa začína celoslovenský prieskum študentskej spokojnosti pod názvom Akademická štvrťhodinka.

Prezidentka SR vymenovala doc. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD. za profesorku

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala dňa 29.04.2021 dekanku Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD., za vysokoškolskú PROFESORKU v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia.

GRATULUJEME pani profesorka!

Bližšie informácie nájdete tu:
https://www.prezident.sk/article/ulohou-novych-profesorov-je-vychovavat-mysliacich-ludi-s-pevnym-hodnotovym-zazemim/?fbclid=IwAR3HJIAzT-o6N-ttrMTeJZKM_iN-Ud_ShpTBiBjWOjvW5WtQCpZRcXfpTvI

Prezenčná metóda štátnych skúšok a dištančná metóda skúšania v LS 2020/2021

Oznamujeme študentom, že realizácia štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce bude prebiehať prostredníctvom fyzickej prítomnosti.

Na základe momentálnej situácie však naďalej budú ostatné skúšky v LS 2020/2021 prebiehať dištančnou formou.

Výberové konanie na zahraničnú mobilitu v rámci Erasmus+ KA107/pedagóg

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Rozhovor s prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

V Denníku N si môžete prečítať zaujímavý rozhovor s prof. RNDr. Petrom Sýkorom, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM ohľadom očkovania. Celý rozhovor nájdete na nasledujúcom odkaze:
Táto krajina nie je pre starých. Minimalizovať počet úmrtí na Slovensku nebol cieľ, vraví bioetik Sýkora o očkovacej stratégii

Odovzdanie knižného daru

16. 4. 2021 pani Eva Bričáková odovzdala Katedre rusistiky FF UCM rozsiahlu zbierku kníh jej zosnulého manžela, významného literárneho kritika, prekladateľa, redaktora a diplomata Petra Birčáka. Ktorý sa počas svojej aktívnej kariéry neúnavne venoval budovaniu slovensko–ruských kultúrnych vzťahov.

Udelenie titulu docent doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD.

Dňa 20. apríla 2021 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia, doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Gratulujeme a želáme veľa vedecko-výskumných ako i pedagogických úspechov.