Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

1. veľký frankofónny deň vo frankofónnej Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave pozýva na 1. veľký frankofónny deň vo frankofónnej Trnave, ktorý sa uskutoční dňa 20. marca 2019 o 9.00 hod.

Nové číslo časopisu Parazol

Nové číslo časopisu Parazol nájdete tu.

Oznam pre študentov - žiadosti o ubytovanie

Oznamujeme všetkým študentom, že si už môžu podávať žiadosti o ubytovanie v študentskom domove UCM, ktoré môžu posielať do 30. 4. 2019.

Ponuka brigádnickej práce v ZF

ZF Slovakia, a.s. v Trnave ponúka dlhodobú brigádu pre študentov s dobrou znalosťou anglického jazyka (minimálne na úrovni B2) a organizačnými schopnosťami. Viac informácií o ponuke nájdete tu.  

Pozvánka na 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu CER 2019

Srdečne pozývame všetkých študentov doktorandského štúdia na 11. medzinárodnú konferenciu CER 2019, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 27. 03. 2019. Bližšie informácie nájdete tu.

Súťaž Štefánikova pohľadnica/Štefánikov list

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave vyhlasujú súťaž Štefánikova pohľadnica/Štefánikov list. Viac info vo výzve. Výzva je určená pre základné a stredné školy.

Pozvánka na prezentáciu knihy Cesty Jana Botíka

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Národopisná spoločnosť Slovenska pozývajú na prezentáciu zborníka Cesty Jana Botíka, ktorá sa bude konať 27. 03. 2019 o 16.30 hod. v Univerzitnej knižnici UCM.

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny pozýva na viaceré kultúrne podujatia

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny sídliaca pri Oddelení francúzskeho jazyka a literatúry FF UCM a sieť škôl, v ktorých sa vyučuje francúzsky jazyk vás pozývajú v mesiaci marec 2019 na podujatia týkajúce sa kultúr a jazyka francúzsky hovoriacich krajín. Program je vo francúzštine.

Naši kolegovia aktuálne v rámci projektu Erasmus + KA107 prednášajú na univerzite v Iraku

Aktuálne naši kolegovia doc. PhDr. Marwan Al - Absi, CSc. a prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií a PhDr. Jozef Lenč, PhD. z katedry filozofie a aplikovanej filozofie, v rámci projektu Erasmus plus KA107, prednášajú na Saladínovej univerzite v meste Erbil, Kurdistan, Irak. Okrem prednášok pre kolegov a študentov na filozofickej fakulte navštívili i rektorát a ostatné fakulty. Naši partneri z Iraku zavítajú recipročne na našu Alma Mater už o mesiac. Želáme ešte veľa podnetných stretnutí a šťastný návrat.

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné pobyty v akademickom roku 2019/2020

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2019/2020.