Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu k 100. výročiu vzniku ČSR

Ministerstvo vnútra SR pozýva všetkých záujemcov na podujatie s názvom Medzinárodná konferencia k vývoju územnosprávneho členenia a štátnych hraníc pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky, ktoré organizuje v rámci osláv 100. výročia vzniku Československej republiky a konca 1. svetovej vojny v dňoch 18. a 19. októbra 2018.

Stretnutie s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra

Dňa 2. 10. 2018 sa dekanka Filozofickej fakulty doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. stretla s generálnou riaditeľkou Metodicko-pedagogického centra v Bratislave Mgr. Andreou Pálkovou za účelom negociácie spoločnej spolupráce. Na stretnutí sa taktiež zúčastnili PaedDr. Darina Výbohová, PhD., námestníčka MPC a doc. Mgr. Jana Bírová, PhD., prezidentka učiteľov francúzštiny. Rokovanie prebehlo v príjemnej atmosfére. Obe strany si vymenili návrhy na spoluprácu.

Časopis atteliér nasáva. Pridaj sa!

Univerzitný mesačník atteliér opäť nasáva. Hľadáme nových členov do našej redakcie. Zastav sa 3. októbra 2018 (streda) o 17.30 hod. na Skladovej ulici, kde v suteréne budovy FMK UCM náš redakčný tím pripravuje obsah časopisu.

Ponuka on-line kurzov TeachUp pre študentov učiteľstva

Oznamujeme všetkým študentom učiteľských študijných programov, že majú možnosť prihlásiť sa bezplatne do 4 on-line kurzov TeachUp, ktoré sú zamerané na zvyšovanie kvality prípravy budúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

Pozvánka na prednášky Dr. Rudolfa Legera

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM pozýva na prednášky Dr. Rudolfa Legera, ktoré sa uskutočnia 4. 10. 2018.

Filozofická fakulta UCM sa môže pochváliť jedinečným študijným programom

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM otvorila študijný program s názvom história a aplikovaná história v kyberpriestore, ktorý je jedinečný na Slovensku. O motívoch vzniku a možnostiach uplatnenia absolventov tohto programu sa môžete dočítať tu: https://skola.pravda.sk/vysoke-skoly/clanok/484386-historiu-v-kyberpriestore-mozete-studovat-uz-aj-na-slovensku/

Európska noc výskumníkov

Dňa 28. 09. 2018 sa uskutoční 12. ročník prestížneho festivalu vedy Európska noc výskumníkov, na ktorom sa aktívne zúčastní aj naša fakulta. Viac informácií nájdete tu.  

Pozvánka na prednášku prof. Rida Zekrist

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM pozýva na prednášku prof. Rida Zekrist s názvom Prepojenie Koránu a Sunny s filozofickými a vedeckými koncepciami vo svetle Súfizmu, ktorá sa uskutoční dňa 27. 09. 2018 o 9.20 hod. v miestnosti S0.2.

Informácia o dodatočnom pridelení ubytovania na AR 2018/2019

Dodatočné pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka na AR 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia a mimoeurópske štúdiá

Dodatočné prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia a mimoeurópske štúdiá (do 30. 10. 2018)