Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020

Informačný deň SAIA

Pozývame všetkých záujemcov na informačný deň o štúdiu v zahraničí, ktorý sa bude konať 8. 11. 2018 o 9.00 hod. vo vstupnej hale UCM na Nám. J. Herdu 2.

Zakladanie knižničného fondu s belgickou literatúrou pre deti a mládež a odbornou literatúrou napísanou belgickými autormi

Dňa 23. 10. 2018 navštívil FF UCM v Trnave belgický profesor a novinár Roland Forrer, riaditeľ asociácie Carrefour des cultures romanes, ktorý každoročne zásobuje Slovenskú asociáciu učiteľov francúzštiny na Slovensku ako aj Národné kolo olympiád vo francúzskom jazyku. Priniesol do knižničného fondu už po druhýkrát rozličné knihy napísané belgickými autormi. Knižnica UCM tak získava jedinečné materiály, ktoré nie sú dostupné v žiadnom knižničnom fonde na Slovensku. Veríme, že knižnicu UCM využijú nielen vysokoškolskí študenti a učitelia, ale že ju navštívia aj žiaci stredných či základných škôl.

Pozvánka na vedeckú konferenciu Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 6. decembra 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Pozvánka na prezentáciu knihy Alexander Veľký

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií pozýva na prezentáciu knihy Alexander Veľký, ktorá sa bude konať 8. 11. 2018 o 10.00 hod. v bratislavskej Inchebe v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka.

Pozvánka na predstavenie Naši Huncokári

Filozofická fakulta UCM pozýva na hudobno-dramatické predstavenie Naši Huncokári, ktoré sa uskutoční 7. 11. 2018 o 19.00 hod. v priestoroch Auly Jozefa Matúša na Bučianskej ulici. Vstup zadarmo.

Pozvánka na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Minority v Európe

Katedra etnológie a mimeurópskych štúdií FF UCM pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Minority v Európe, ktorá sa uskutoční 6. - 8. 11. 2018 v Aule Jozefa Matúša UCM.

Pozvánka na podujatia katedry rusistiky

V rámci Týždňa vedy a techniky 2018 Katedra rusistiky FF UCM organizuje podujatia:

Oznam o voľnej pracovnej pozícii

Filozofická fakulta UCM v Trnave oznamuje voľnú pracovnú pozíciu asistent/ka katedier. Bližšie informácie o pracovnej ponuke nájdete tu.

Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECo-C a ECDL

Vďaka národnému projektu IT Akadémia, ktorého súčasťou je i UCM v Trnave, môžete získať zadarmo medzinárodné certifikáty ECDL a ECo-C.