Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 o 14.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Letná škola štatistických metód - pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

SC&C Partner a Služby pre vedu si dovoľujú pozvať doktorandov a vedeckých pracovníkov na jubilejný 15. ročník Letnej školy štatistických metód pre výskum a výučbu, ktorá sa uskutoční tradične na konci augusta.

Pozvánka na online podujatie: Sci-fi filozofia: Post-humanizmus v sci-fi literatúre

Dňa 8. 6. 2021 od 18:00 sa uskutoční zaujímavé online podujatie, ktoré organizuje Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Pozvánka na online workshop - Problémovo orientované vyučovanie Soft-CLIL

Pozývame Vás na online workshop venovaný problémovo orientovanému vyučovaniu cudzích jazykov Soft CLIL určený pre učiteľov z praxe aj budúcich učiteľov, ktorý sa uskutoční 01.07.2021.

V rámci workshopu predstavíme inovatívne učebné materiály nemeckého a ruského jazyka podľa metódy Soft CLIL, ktoré sa venujú reálnym témam zo života - matematika v každodennom živote, finančná gramotnosť a udržateľný turizmus. Skúsené učiteľky z projektového tímu budú prezentovať svoje skúsenosti s učebnicami vo výuke cudzích jazykov. Učebnice spolu s metodikou získa každý účastník zdarma.

Pozvánka na workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+, ktorý sa uskutoční 24.06.2021

Štipendijný program Nádvorie Kampus

Štipendijný program Nádvorie Kampus spúšťa prihlasovanie na akademický rok 2021/2022. Príležitosť môžu využiť študenti trnavských vysokých škôl.

Trnava, 1. júna – Unikátny štipendijný program Nádvorie Kampus, ktorý dáva mladým ľuďom možnosť získať od školy viac ako titul, dnes spúšťa prihlasovanie do nového ročníka. Aktívni vysokoškoláci z Trnavy tak majú príležitosť opäť zabojovať o ročný rozvojový program s individuálnym mentoringom, tréningami, workshopmi, networkingovými aktivitami a nadštandardným bývaním v historickom centre mesta.

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 sa predlžuje do 30.06.2021 - okrem psychológie. 

Podávanie žiadosti na ubytovanie na AR 2021/2022

Študenti vyšších ročníkov si môžu podať žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 do 31.5.2021.
Žiadosť sa podáva prostredníctvom systému AiS2 v sekcií "Žiadosti o ubytovanie".

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2021 o 15.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Staň sa Erasmus buddy študentom

Erasmus môže byť pre mňa oveľa jednoduchší s tvojou pomocou. Staň sa preto Erasmus buddy študentom a:

  • získaj medzinárodné kontakty
  • spoznaj kultúru cudzích krajín
  • vytvor si jedinečné priateľstvá
  • trénuj svoje jazykové schopnosti
  • získaj jednoduchší prístup k Erasmus mobilitám a mnohé iné benefity