Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2019

Harmonogram kolokviálnych skúšok máj - jún 2019

Pozvánka na prednášky

Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás v rámci riešenia projektu Erasmus + K107 srdečne pozýva na prednášky dr. Daniely Marčokovej a doc. dr. Jasny Uhlárikovej z Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v Srbsku.

Oznam pre končiacich študentov - nahrávanie prác do CRZP

Oznamujeme všetkým končiacim študentom, že vzhľadom na dočasné obmedzenie prístupu k informačným systémom UCM (vrátane AIS) v dňoch 18. 04. a 23. 04. 2019, z dôvodu vykonávania servisných prác, bude možné záverečné práce nahrávať do CRZP do 24. 04. 2019.  

POZVÁNKA na prednášku „Psychologicko-lingvistické možnosti testovania lexikálnej kompetencie bilingvistov“

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na prednášku doc. PhDr. Jozefa Pallaya, pôsobiaceho na Katedre slavistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľjubljane.

Pozvánka na prednášky lektorov z tanzánskej univerzity

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií srdečne pozýva na prednášky lektorov z tanzánskej Dar es Salaam University, ktoré sa uskutočnia dňa 24. 4. 2019.

Prednáška SCI-FI FILOZOFIA: Technická kontrola lásky

Dňa 9. apríla (utorok) 2019 sa v priestoroch Malého Berlína uskutočnila zaujímavá prednáška: Technická kontrola lásky, ktorú predniesol náš kolega Mgr. Juraj Odorčák, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Zaujímavé rozprávanie si prišli vypočuť kolegovia, doktorandi, ako aj široká verejnosť.

Fotogaléria

Pozvánka na prednášku Your Future Starts with English Exams

British Council v spolupráci s Filozofickou fakultou UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na prednášku Martiny Schneeweiss na tému Your Future Starts with English Exams, ktorá sa uskutoční 11. 4. 2019 o 9.00 hod. v miestnosti S0.1.

International afternoon

4. apríla 2019 sa uskutočnilo stretnutie International Afternoon, ktoré organizovala katedra anglistiky a amerikanistiky v spolupráci s vedením Filozofickej fakulty UCM a Oddelením vonkajších vzťahov UCM. Študenti si vymenili skúsenosti zo zahraničných pobytov a zahraniční študenti na našej fakulte prezentovali svoju domovinu a univerzitu.

Nové číslo časopisu Via Historiae

Nové číslo časopisu Via Historiae nájdete tu.

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Aj tento rok si dovoľujeme dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 - 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.