Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Rektorské a dekanské voľno 30. a 31. októbra 2023

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., udeľujú na 30. a 31. októbra rektorské a dekanské voľno

Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave v Srbsku

Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave sa v dňoch 16.-20. októbra 2023 zúčastnili dvoch aktivít v rámci projektu Erasmus+ Inovácia a optimalizácia vzdelávacích nástrojov a prostriedkov výučby slovenčiny mimo územia Slovenska (2021-1-SK01-KA220-HED-000032157), ktoré sa uskutočnili v jednej z partnerských krajín v Srbsku na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade.

Študijné oddelenie FF UCM bude zatvorené od 24.10. do 31.10.2023

V termíne 24. - 31.10.2023 bude Študijné oddelenie FF UCM zatvorené.

V prípade potreby nás kontaktujte mailom. 

Ing. Bibiána Brezovská
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 107
Telefón: 033/ 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lucia Karásková
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 107
Telefón: 033/ 5565 217
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk 

Pozvánka na vedeckú konferenciu EDUCOM 2023

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM, Kristiania University College Oslo a Padagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Vás pozývajú na konferenciu EDUCOM 2023, ktorá sa bude niesť v téme: "Aktuálne trendy psychosociálnej podpory v edukácii a príprava na aktívne starnutie v procese inkluzívneho vzdelávania".

IX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCOM 2023 sa uskutoční 07. decembra 2023 v priestoroch Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava.

Pozvánka na workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami"

Milá kolegyňa, milý kolega,

katedra pedagogiky a katedra psychológie FF UCM v Trnave Vás pozývajú na workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami", ktorý sa uskutoční dňa 25.10. 2023 o 13:30 hod. Prihlasovanie sa na workshop je možné prostredníctvom linku v priloženej pozvánke. Podrobnejšie informácie dostanú prihlásení účastníci mailom dňa 23.10. 2023.

Prémia Literárneho fondu - PhDr. Marián Kamenčík, PhD.

V utorok 3. októbra 2023 boli v Zichyho paláci v Bratislave počas slávnostného programu udelené ceny Literárneho fondu za rok 2022. Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy sa rozhodla udeliť prémiu v kategórii humanitných vied nášmu kolegovi z Katedry slovenského jazyka a literatúry PhDr. Mariánovi Kamenčíkovi, PhD. za publikáciu Slovenský nadrealizmus v korešpondencii (1935 – 1948), ktorú napísal v spoluautorstve s PhDr. Dušanom Teplanom, PhD. (FF UKF Nitra).

Ocenená publikácia bola vydaná vo vydavateľstve FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov o úspešnom ukončení záujmového štúdia - Aktívne stárnutie s využitím počítača a smart technológií

V rámci projektu BIN SGS02_2021_002 sa v Aule Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda dňa 06.10.2023 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie certifikátov o úspešnom ukončení záujmového štúdia v programe s názvom "Aktívne stárnutie s využitím počítača a smart technológií". 

Výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM

V dňoch 04. - 05. októbra 2023 sa v penzióne Huncokár, Modrá uskutočnilo výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM v Trnave.

Zasadnutia sa zúčastnili vedúci katedier FF UCM a pracovníci dekanátu.

Výsledky volieb do Akademického senátu FF UCM

Voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutočnili dňa 04. októbra 2022 v čase od 09:00 do 16:00 v Akademickom klube UCM.

OZNAM O KONANÍ VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM - Zoznam kandidátov

Na základe § 2 ods. 1 a 2 Zásad volieb do AS FF UCM a uznesení č. 14/2023 a 16/2023 AS FF UCM, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.