Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Etnológia a blízkovýchodné štúdiá - nový študijný program

Všetky informácie o novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu. Promo video si môžete pozrieť tu.

História a aplikovaná história v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020 - 2. kolo (do 31. 7. 2019)

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v AR 2019/2020

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest:

Pozvánka na diskusiu k voľbám do Európskeho parlamentu

Vo štvrtok 23. 05. 2019 sa o 17.30 hod. v Malom Berlíne uskutoční diskusia o histórii a závažnosti volieb do Európskeho parlamentu za účasti Ladislava Miku (riaditeľa kancelárie EK) a Dionýza Hochela (riaditeľa kancelárie EP), ktorú bude moderovať náš kolega PhDr. Jozef Lenč, PhD., a na ktorú Vás srdečne pozývame.
Viac o udalosti sa dozviete tu: https://www.facebook.com/events/2388441858054778/ 

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020 - 2. kolo (do 31. 7. 2019)

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2019/2020
Informácie o novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá nájdete tu. Promo video tu.
Informácie o novom študijnom programe história a alikovaná história v kyberpriestore nájdete tu.
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium nájdete tu.

Prezentácia publikácie L. Lenovského: Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III.

(Dve prezentácie dvoch monografií a slovenského zahraničného vydavateľstva)

V dňoch 29. a 30. apríla 2019 sa uskutočnili prezentácie dvoch vedeckých monografií.
Jedna z pera prof. PhDr.Ladislava Lenovského, PhD. z Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave s názvom Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III. a druhá autora doc. PhDr. Miroslava Kmeťa, PhD. z Katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici s názvom Krátke dejiny dolnozemských Slovákov III. Čítať ďalej...

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Pozvánka na prednášky

Katedra anglistiky a amerikanistiky pozýva na prednášky dr. Agaty Buda z Poľska a Biljany Radić-Bojanić, PhD. zo Srbska, ktoré sa uskutočnia dňa 02. 05. 2019. Pozvánku na prednášky nájdete tu.

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia

Výsledky prijímacích skúšok zo dňa 30. 04. 2019 na štúdium psychológie nájdete tu: