Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Výberové konanie - aktualizované 27.04.2021

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Dodatočné prijímacie konanie na Doplňujúce pedagogické štúdium

Oznamujeme uchádzačom o Doplňujúce pedagogické štúdium, že pre akademický rok 2021/2022 bolo otvorené dodatočné prijímacie konanie.

Všetko dôležité nájdete na nasledujúcom odkaze: Doplňujúce pedagogické štúdium

Harmonogram štátnych skúšok - August 2021

Vážení končiaci študenti, v nasledujúcich odkazoch nájdete pokyny a harmonogramy štátnych skúšok.

Katedra psychológie:
Priebeh bakalárskych štátnych skúšok - 9. august 2021
Priebeh magisterských štátnych skúšok - 10. august 2021 

Harmonogram rigoróznej skúšky - Mgr. Lucia Blažková

Ponuka práce na Filozofickej fakulte UCM v Trnave

Filozofická fakulta UCM v Trnave oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Asistent/ka katedier
Bližšie informácie nájdete TU.

Vydávanie diplomov absolventom FF UCM 2020/2021

Oznamujeme absolventom Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium v akademickom roku 2020/2021, že svoje diplomy si môžu prebrať na Organizačnom oddelení po telefonickej alebo e-mailovej dohode.

Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov pre AR 2021/2022 - aktualizované 13.07.2021

Oznamujeme študentom postupujúcim do 2. a 3 roka Bc. štúdia, 2. roka Mgr. štúdia a nadštandardného štúdia, že z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom systému AIS-u.

Workshop: Problémovo orientované vyučovanie a metóda Soft CLIL

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizovala 1.7.2021 v rámci projektu ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA201-046316 online workshop, v ktorom boli prezentované hlavné ciele, úspechy a výsledky projektu.

Realizácie práce na FF UCM od 1.7.2021 do 31.8.2021

Oznamujeme, že pracovníci dekanátu a sekretariátu FF budú do 31.8.2021 k dispozícii na pracovisku max. do 14.00 hod. 

Požiadavky po tejto hodine je potrebné zasielať prostredníctvom mailovej komunikácie.

Internacionalizácia ako kľúč k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia

Kam smeruje doktorandské štúdium a aké možnosti internacionalizácie má? Tieto otázky si položil tím pracujúci na projekte Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375 z Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem a Univerzity Wroclaw a rozpracoval ich v projekte Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia, ktorého zavŕšením bol online workshop realizovaný dňa 24. 06. 2021.

Pridelenie ubytovania študentom FF UCM

Vážení študenti Filozofickej fakulty UCM v Trnave, dovoľujeme si Vás informovať o pridelení ubytovania v akademickom roku 2021/2022.