Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prijímanie abstraktov na LOQUERE V predlžené do 15.12.2023

Prijímanie abstraktov na interdisciplinárnu doktorandskú konferenciu LOQUERE V je predĺžené do 15. 12. 2023.

Vzhľadom na technické problémy s e-mailom, organizačný výbor prosí všetkých, ktorí abstrakty už zaslali, aby ich poslali znovu na loquerev2024john(zav.)doegmail.com


Súťaž pre študentov: Vyhraj 300€ voucher na nábytok navrhnutím vysnívanej chill-out zóny na tvojej škole

Známy predajca nábytku Möbelix organizuje súťaž pre študentov vysokých škôl.

Ak kreativita patrí medzi tvoje silné stránky, teraz máš možnosť ju naplno využiť a zároveň vyhrať lákavú odmenu ako bonus.

Ako sa zapojiť do súťaže?

Navrhni vysnívanú chill-out zónu v priestoroch tvojej školy. Možnosti sú skutočne neobmedzené, môžeš použiť dizajnérsky program, nakódiť to, hodiť do prezentácie, namaľovať, či spracovať projektový plán o zariadení alebo výstavbe tejto miestnosti. Kreativite sa medze nekladú. Čím reálnejší a unikátnejší bude tvoj návrh, tým lepšie.

Čo môžeš vyhrať?

Hrá sa o 3x voucher v hodnote 300€ na nákup čohokoľvek zo sortimentu Möbelix. Ak už dlhšie túžiš po pohodlnej stoličke alebo by si si radšej kúpil/a novú posteľ, tak sa neváhaj zapojiť a hraj o šancu zútulniť si svoju izbu, či domácnosť.

Ako sa zúčastniť?

Prečítaj si presné pravidlá na stránke súťaže a pošli svoje vypracovanie podľa pokynov do 31. januára 2024 na email sutazjohn(zav.)doemoebelix.sk.

Harmonogram imatrikulácií 22.11.2023

Dňa 22. 11. 2023 sa uskutočnia imatrikulácie študentiek a študentov 1. ročníkov denného bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2023/2024.

HARMONOGRAM IMATRIKULÁCIÍ
študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia
v akademickom roku 2023/2024

Miesto konania: AULA Jozefa Matúša, Bučianska ulica, Trnava

Termín: 22. 11. 2023

FF UCM 2 skupiny od 11,30 hod. do 15,30 hod.

1. skupina od 11,30 hod do 13,30 hod. – FF cca 107 študentov študijné programy: PSYC, RJKK, ETNO
nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 12,30 hod.

2. skupina od 13,30 hod do 15,30 hod. – FF cca 84 študentov študijné programy: AJKK, ANRU, ANVO, FILO, HIKY, HISL, HIVO, NJKK, SLAN, SLRU, VOSL
nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 14,30 hod.

Noc filozofie 23. 11. 2023

Dňa 23. 11. 2023 od 18:00 hod. v KC Malý Berlín spoluorganizuje Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave podujatie s názvom Noc filozofie 2023. Na podujatí aktívne vystúpia prof. Matúš Porubjak a Mgr. Kristián Valachovič.

18.00 h – KTO BOL GIANNI VATTIMO?
19. septembra tohto roku zomrel taliansky postmoderný filozof a politik Gianni Vattimo, známy nielen svojimi tézami o oslabenom myslení, ale aj politickými aktivitami na pôde Európskeho parlamentu. Na reflexiu jeho myslenia sme pozvali Andreja Rajského z Pedagogickej fakulty TU v Trnave, ktorý sa Vattimovej filozofii dlhodobo venuje. Moderuje Anton Vydra.


19.00 h – ŽIJEME V DOBE CYNIKOV?
Diskusia troch pedagógov zaoberajúcich sa antickým filozofickým myslením sa bude venovať rozdielom medzi starovekým kynizmom a dnešným cynizmom. Diskutovať na túto tému budú Jaroslav Cepko z Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Michal Zvarík z Filozofickej fakulty TU v Trnave a Matúš Porubjak z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.


20.00 h – FILOZOFIA A GENETIKA
Popularizačná prednáška o dôležitej téme začleňovania verejnosti do regulácie dedičného editovania génov. O svojom výskume bude hovoriť doktorand filozofie Kristián Valachovič z Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Workshopy pre študentov UCM v Trnave: Zvýš svoju hodnotu na trhu práce!

Odkaz na registráciu: https://forms.office.com/e/r38gphTbcN 
Dokument v .pdf (TU).

Prof. Peter Ďurčo, CSc., člen Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, ocenený jednou z najprestížnejších cien Slovenskej akadémie vied!

Dňa 4. septembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach konalo slávnostné podujatie odovzdávania cien Slovenskej akadémie vied. Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. hneď v úvode pripomenul, že tieto ceny sú najstarším ocenením vedeckej práce na Slovensku a zároveň zdôraznil, že patria medzi najprestížnejšie ocenenia za výsledky vedeckovýskumnej práce či popularizáciu vedy. Jednou z cien, Cenou Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie vedy, bol ocenený aj prof. Peter Ďurčo, CSc., dlhoročný člen Katedry germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Toto ocenenie je prejavom úcty a uznania jeho vedecko-výskumnej činnosti a sme veľmi radi, že jedným z laureátov je aj náš dlhoročný kolega.   

NA SLOVÍČKO SO PSYCHOLÓGOM - večerné workshopy pre vysokoškolákov

Ako riešiť konflikty? Ako hovorí duša cez telo?

Nevieš? Príď sa pozrieť a porozprávať:

Katedra psychológie FF UCM v Trnave spoluorganizuje psychologické workshopy pre všetkých študentov Trnavských univerzít. Stretnutia prebiehajú v utorky – konkrétne informácie nájdeš na plagátiku.

Po workshope je pripravené občerstvenie, pri ktorom prebieha obľúbená diskusia "PO" pre tých, ktorí sa chvíľu zdržia.

Témy sú pútavé a každý si nájde niečo pre seba. Stretnutí sa môže zúčastniť celá študentská verejnosť, určite si každý odnesie niečo prínosné.

Tešíme sa na rozhovory s Tebou!

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 6. - 12. 11. 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začne v pondelok 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti.

Do TVT 2023 sa zapojí aj Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM).
Program TVT FF UCM nájdete TU a aj nižšie:

Workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami"

Dňa 25. 10. 2023 sa na FF UCM v Trnave uskutočnil workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami."

V rámci workshopu boli odprezentované základné legislatívne predpoklady práce so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, príklady z praxe, a účastníci taktiež využili možnosť aktívneho zapojenia sa do diskusie a pripravených praktických aktivít.

Vzdelávacie centrum KRTKO - 3. MIESTO NÁRODNÉHO KOLA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE SME AWARDS 2023

Naša študentka Bc. et Bc. Diana Gerbocová z Katedry psychológie FF UCM sa zúčastnila NÁRODNÉHO KOLA CELOEURÓPSKEJ SÚŤAŽE SME AWARDS 2023 a so svojím Vzdelávacím centrom KRTKO obsadila 3. MIESTO.

"Dojíma ma, že v konkurencii mnohých sme boli v top 3 súčasne s firmami, ktoré sa venujú výskumu rakoviny prsníka a PCR testovaniu (2.miesto) a zaoberajúce sa detekciou EKG záznamov (1.miesto)." (Bc. et Bc. Diana Gerbocová)

🔹KRTKO je metodickým, aplikačným a výskumno-vývojovým centrom pre špeciálne komunikačno-edukačné pomôcky. Poskytuje vysokošpecializované a odborné služby v oblasti rozvíjania kognitívneho, emocionálneho, sociálneho a psychomotorického vývinu a celkovej osobnosti bez obmedzenia veku.

🔹Centrum je autorom kompenzačnej pomôcky pre inak obdarené deti s názvom "HandCubeKeys". Ide o špeciálny komunikačno-edukačný systém, ktorý umožňuje ľahšie ovládanie PC, editáciu textov, ale aj vzdelávanie sa a rozvíjanie kognitívnych funkcií pomocou vlastných špeciálnych aplikácií. Dokáže sa individuálne prispôsobovať prakticky bez obmedzenia rôznym špecifickým požiadavkám podľa stupňa a druhu zdravotného znevýhodnenia.

🔹HandCubeKeys komunikátor pomáha konvertovať myšlienky a potreby užívateľa cez symbolické vyjadrenie do jasnej reči, umožňuje prístup k počítaču a tým otvára široké spektrum možností pre inklúziu do spoločnosti.