Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Rozdelenie do skupín pre študentov AJKK

Rozdelenie študentov 1. ročníka Bc. AJKK do skupín nájdete tu.

Propedeutika do VŠ štúdia

Predmet propedeutika do VŠ štúdia prebieha v stredu dňa 26. 09. 2018  v S 0.1 v hlavnej budove. Výučba prebieha v dvoch blokoch: 

Rozvrh hodín pre zimný semester 2018/2019 - POZOR ZMENY !!!

Rozvrh hodín pre zimný semester 2018/2019 nájdete tu.

Časopis Parazol hľadá nových redaktorov

Študentský časopis Parazol hľadá nových redaktorov. V prípade záujmu píšte na parazol.ucmjohn(zav.)doegmail.com.   

Vyhlásenie termínov štátnych skúšok na ak. rok 2018/2019

Dekanka Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje v súlade s harmonogramom štúdia, ktorý bol schválený kolégiom rektora dňa 12. septembra 2017, nasledovné termíny štátnych skúšok pre všetky študijné programy FF UCM: 

Ponuka online kurzu Akadémie sociálnych inovácií

Oznamujeme všetkým študentom a záujemcom, že ešte stále majú možnosť sa zaregistrovať na Akadémiu sociálnych inovácií. Viac informácií nájdete tu

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia (3. kolo)

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019 - do 28. 09. 2018

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.