Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Týždeň slovenských knižníc 2019 v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave Vás pozýva v dňoch 4. 3. – 8. 3. 2019 do univerzitnej knižnice. V tomto týždni bude vo všetkých slovenských knižniciach prebiehať jubilejný 20. ročník Týždňa slovenských knižníc s tradičným mottom: „Knižnice pre všetkých“. Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2019 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.

Súťaž - O kvalite vysokého školstva

Študentská rada vysokých škôl pozýva všetkých študentov zapojiť sa do esejistickej súťaže O kvalite vysokého školstva, ktorá sa uskutočňuje v rámci Konventu akademických senátov 2019. Čítať dalej...

Prezentácia novej knihy doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD.

Dňa 26. februára 2019 sa v Univerzitnej knižnici UCM v Trnave uskutočnila prezentácia novej knihy doc. PhDr. Matúša Porubjaka, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM s názvom: Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida.

Vedomostná súťaž k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika

Univerzitná knižnica UCM v Trnave vyhlasuje písomnú vedomostnú súťaž k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Viac informácií nájdete tu.

Členka katedry pedagogiky absolvovala študijno-výskumný pobyt na Kube

Členka Katedry pedagogiky PaedDr. Eva Labudová, PhD. absolvovala od októbra 2018 do januára 2019 študijno-výskumný pobyt na Universidad de Ciencias Pedagógicas "Enrique Jose Varona" v Havane na Kube v rámci Slovensko-kubánskeho štipendijného programu na základe dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky.

Oznámenie o habilitačných a inauguračných prednáškach

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že v dňoch 12. 3. - 14. 3. 2019 sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutočnia nasledujúce habilitačné a inauguračné prednášky:

Výzva na predkladanie žiadostí o športové a kultúrne aktivity

Vyzývame študentov a organizácie žiadajúce o financie z položky športových a kultúrnych aktivít, aby predkladali svoje žiadosti najneskôr do 22. 2. 2019 na podateľňu Univerzity sv. Cyrila Metoda adresované ŠR UCM s pripojeným popisom "Športové a kultúrne aktivity". V elektronickej podobe je možné podpísané žiadosti zaslať podpredsedníčke AS UCM na e-mailovú adresu darina.peterkovajohn(zav.)doeucm.sk.

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. bol hosťom relácie Experiment

Hosťom relácie RTVS Experiment bol dňa 14. 2. 2019 aj náš kolega prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM. Relácia sa zaoberala témou: Budeme geneticky vylepšovať ľudí? 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14169/179834#4

Napísali o nás: Bude sa dať študovať etnológia a blízkovýchodné štúdiá

O našom novom študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdiá si môžete prečítať aj na sme.sk. Článok nájdete tu.

Tancuj, hýb sa, zabávaj sa na svojej univerzite s University Dance Center!

Letný semester je už čoskoro za dverami a aj ty si môžeš spestriť svoj študentský život s University Dance Center priamo na svojej škole. Príď sa zabaviť a odreagovať sa na tanečné a pohybové kurzy, ktoré začínajú už od 18. februára.