Uchádzači / prijímačky

Hodnotenie kvality vzdelávania v ďalších formách štúdia

Správy o priebehu záverečných skúšok a realizácii štúdia v ďalších formách vzdelávania FF UCM

Správa 2021/2022