Uchádzači / prijímačky

Rozširujúce štúdium

Interná smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium na AR 2022/2023 - predĺžené do 25.08.2022
Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov
Všeobecná žiadosť

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2022/2023 - predĺžené do 25.08.2022
Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov
Všeobecná žiadosť

Rozvrhy pre rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium:
Rozvrhy DPŠ a RŠ

Inovačné vzdelávanie poskytované FF UCM v Trnave pre pedagogických a odborných zamestnancov

Zoznam poskytovaných programov vzdelávania v profesijnom rozvoj

Kvalita vzdelávania v ďalších formách štúdia

Hodnotenie kvality vzdelávania v ďalších formách štúdia