Uchádzači / prijímačky

Rozširujúce štúdium

Smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM v Trnave (platná do 31.08.2023)
Smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM v Trnave (účinná od 01.09.2023)

Rozširujúce štúdium

Rozširujúce štúdium na AR 2023/2024 - do 31.07.2023
Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov
Všeobecná žiadosť

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2023/2024 - do 31.07.2023
Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov
Všeobecná žiadosť

Rozvrhy pre rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium:
Rozvrhy DPŠ a RŠ

Inovačné vzdelávanie poskytované FF UCM v Trnave pre pedagogických a odborných zamestnancov

Zoznam poskytovaných programov vzdelávania v profesijnom rozvoj

Kvalita vzdelávania v ďalších formách štúdia

Hodnotenie kvality vzdelávania v ďalších formách štúdia