Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - zimný semester 2020/2021

Denné štúdium

Rozvrhy hodín pre denné štúdium nájdete tu.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Externé a rozširujúce štúdium AJ
Externé štúdium NJ
Externé štúdium PSYCH
Externé štúdium RJ

I. semester DPŠ
III. semester DPŠ

Rozširujúce štúdium NJ
Rozširujúce štúdium HIST
Rozširujúce štúdium 1. roč. VkO 
Rozširujúce štúdium 2. roč. VkO
Rozširujúce štúdium RJ
Rozširujúce štúdium SJ

Poznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:

PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):

S01 – S05 – prízemie

S11, S12 – 1. poschodie

S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

S31 – S33 – 3. poschodie

Budova Hajdóczyho 1:

H02, H03 – prízemie

H11 – H110 – 1. poschodie      

HS03, HS04 – suterén