Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - zimný semester akademického roka 2022/2023 

Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium ZS AR 2022/23 nájdete na tomto odkaze.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Výučba v externej forme štúdia sa realizuje kombinovane formou prezenčných a online stretnutí v prostredí MS Teams.

Bakalárske štúdium

Všetky ročníky Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
Všetky ročníky Psychológia 

1. ročník Filozofia a aplikovaná filozofia
1. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácií 
1. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii  
1. ročník Učiteľstvo histórie a ruského jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyk a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu 
1. ročník Učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu 
1. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a nemeckého jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry  

2. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácií 
2. ročník Etnológia a mimoeurópske štúdia 
2. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
2. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu 
2. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyk a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry 

3. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii  

Magisterské štúdium

Všetky ročníky Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
Všetky ročníky Psychológia 

1. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii  

2. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyk a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry 

3. ročník Etnológia a mimoeurópske štúdia 

Rozširujúce štúdium

1. ročník Výchova k občianstvu 
1. ročník Anglický jazyk 
1. ročník Nemecký jazyk 

1. a 2. ročník História 
1. a 2. ročník Slovenský jazyk

2. ročník Výchova k občianstvu 
2. ročník Ruský jazyk a literatúra 

Doplňujúce pedagogické štúdium
1. ročník
2. ročník

 

Poznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:

PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):

S01 – S05 – prízemie

S11, S12 – 1. poschodie

S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

Budova Hajdóczyho 1:

H02, H03 – prízemie

H11 – H110 – 1. poschodie      

HS03, HS04 – suterén