Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - letný semester akademického roka 2023/2024

Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium LS AR 2023/24 nájdete na tomto odkaze.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Výučba v externej forme štúdia sa realizuje online formou stretnutí v prostredí MS Teams.

Bakalárske štúdium

1. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. ročník Etnológia a mimoeurópske štúdia (aktualizácia 26.02.2024)
1. ročník Filozofia a aplikovaná filozofia
1. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. ročník Psychológia
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyk a literatúry
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
1. ročník Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu
1. ročník Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry

2. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 
2. ročník Filozofia a aplikovaná filozofia
2. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník Psychológia
2. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácií
2. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyk a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo histórie a anglického jazyka a literatúry
2. ročník Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
2. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu
2. ročník Učiteľstvo slovenského jazyk a literatúry a anglického jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry

3. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. ročník Etnológia a mimoeurópske štúdia (aktualizácia 26.02.2024)
3. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. ročník Psychológia 
3. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácií 
3. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
3. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu
3. ročník Učiteľstvo slovenského jazyk a literatúry a anglického jazyka a literatúry
3. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry

4. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
4. ročník Psychológia

Magisterské štúdium

1. ročník Psychológia
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu
1. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu
1. ročník Učiteľstvo slovenského jazyk a literatúry a anglického jazyka a literatúry 
1. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry


2. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník Psychológia

3. ročník Psychológia
3. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 

Doktorandské štúdium

1. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Rozširujúce štúdium

1. ročník Anglický jazyk a literatúra
1. ročník História
1. ročník Ruský jazyk a literatúra
1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

2. ročník Anglický jazyk a literatúra
2. ročník História
2. ročník Nemecký jazyk a literatúra
2. ročník Slovenský jazyk a literatúra
2. ročník Výchova k občianstvu 

Doplňujúce pedagogické štúdium

Základný modul 
Rozširujúci modul - Učiteľ
Rozširujúci modul - Pedagogický asistentPoznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:
PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť
Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):
S01 – S05 – prízemie
S11, S12 – 1. poschodie
S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie 
Budova Hajdóczyho 1:
H02, H03 – prízemie
H11 – H110 – 1. poschodie
HS03, HS04 – suterén