Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - letný semester 2020/2021

DO ODVOLANIA PREBIEHA VÝUČBA V PROSTREDÍ APLIKÁCIE MS TEAMS.

Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium nájdete tu.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Externé a rozširujúce štúdium AJ 

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií:
1. ročník Mgr. ext. KETNO 

Katedra germanistiky:
1. ročník Bc. ext. KGER 
1. ročník RŠ KGER       

Katedra rusistiky:
1. ročník RŠ KRUS 

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie:
1. ročník RŠ KFAF_Výchova k občianstvu 
2. ročník RŠ KFAF_Výchova k občianstvu 

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií:
1. a 2. ročník RŠ KHVaSŠ 

Katedra psychológie:
1. ročník Bc. ext. psychológia - 1. skupina 
1. ročník Bc. ext. psychológia - 2. skupina 
2. ročník Bc. ext. psychológia 
3. ročník Bc. ext. psychológia 
4. ročník Bc. ext. psychológia 
1. ročník Mgr. ext. psychológia 
2. ročník Mgr. ext. psychológia

Poznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:

PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):

S01 – S05 – prízemie

S11, S12 – 1. poschodie

S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

S31 – S33 – 3. poschodie

Budova Hajdóczyho 1:

H02, H03 – prízemie

H11 – H110 – 1. poschodie      

HS03, HS04 – suterén