Štúdium

Doktorandské štúdium

Smernica o doktorandskom štúdiu UCM (účinnosť od 1. 9. 2021, platnosť do 31. 8. 2023)
Smernica o doktorandskom štúdiu UCM
 (účinnosť od 1. 9. 2023)
Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM
Dodatok č. 1 k Organizácii doktorandského štúdia FF UCM
Metodický pokyn k vedeckej časti doktorandského štúdia na FF UCM
Prihláška na doktorandské štúdium 
Application form for the doctoral study
Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Systematická filozofia /denné, externé/

Zasielanie prihlášok do 2. kola prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 14. 07. 2023
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry 
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Zasielanie prihlášok do 2. kola prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 14. 07. 2023
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Zasielanie prihlášok do 2. kola prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 14. 07. 2023
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Pomocné vedy historické /denné/ 

Zasielanie prihlášok do 2. kola prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 14. 07. 2023
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Zasielanie prihlášok do 2. kola prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 14. 07. 2023
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Všeobecná a experimentálna psychológia /denné, externé/

Zasielanie prihlášok na prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 30. 04. 2023
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry
Témy dizertačných prác k dispozícii TU.

Katedroví koordinátori pre doktorandské štúdium na FF UCM v Trnave:

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií:                doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií: Mgr. Peter Vanek, PhD.
Katedra germanistiky:                                                      Mgr. Anita Braxatorisová, PhD.
Katedra psychológie:                                                       doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Katedra rusistiky:                                                             Mgr. Olga Iermachkova, PhD.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie:                        prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

Študijná referentka pre doktorandské štúdium:

Mgr. Lucia Karásková
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 216 E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk