Štúdium

Koordinátori štúdia

KATEDRA FILOZOFIE A APLIKOVANEJ FILOZOFIE
Mgr. Juraj Odorčák, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 d
Telefón: 033/ 5565 263
E-mail: juraj.odorcakjohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA HISTORICKÝCH VIED A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Mgr. Taťána Součková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 318 a
Telefón: 033/ 5565 236
E-mail: tatana.souckovajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA ETNOLÓGIE A MIMOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Mgr. Adam Uhnák, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033/ 5565 273
E-mail: adam.uhnakjohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA PSYCHOLÓGIE
PhDr. Jana Hubinská, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 304 a
Telefón: 033/ 5565 294
E-mail: jana.hubinskajohn(zav.)doeucm.sk    

KATEDRA PEDAGOGIKY
Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 301 b
Telefón: 033/ 5565 283
E-mail: veronika.michvocikovajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 214 a
Telefón: 033/ 5565 244
E-mail: katarina.hincovajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA RUSISTIKY
PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 317 d
Telefón: 033/ 5565 270
E-mail: lukas.gajarskyjohn(zav.)doeucm.sk   

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
Mgr. Matúš Horváth, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 211 b
Telefón: 033/ 5565 256
E-mail: matus.horvathjohn(zav.)doeucm.sk 

KATEDRA GERMANISTIKY
PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 206 b
Telefón: 033/ 5565 250
E-mail: jan.demcisakjohn(zav.)doeucm.sk