Veda a výskum

To najlepšie z našej vedy

2017

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. CLIL und seine Auswirkungen auf die Entstehung der negativen Transferenzen beim Deutschlernen in der Slowakei = CLIL a jeho vplyv na vznik negatívnych transferencií pri učení sa nemeckého jazyka na Slovensku / Katarína Vilčeková ; Rezensenten: Alja Lipavic Oštir ... [et al.]. - 1. vyd. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2017. - 327 s. - ISBN 978-3-943906-33-2.


2. Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions / Marianna Hudcovičová ; reviewers Jaroslav Peprník, Pavel Kvetko. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. - 122 s. - ISBN 978-3-631-67742-1.


3. Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska II. / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Michal Babiak, Katarína Slobodová Nováková. - 1. vyd. - Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017. - 145 s. - ISBN 978-973-107-121-3.


4. Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus / Georg Schuppener ; Rezensenten: Elmar Schenkel, Ružena Kozmová. - 1. vyd. - Leipzig : Edition Hamouda, 2017. - 254 s. - ISBN 978-3-95817-027-8.


5. Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen / Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Wien : LIT Verlag, 2017. - 180 s. - (Slavistik ; Bd. 2). - ISBN 978-3-643-50804-1.


6. Velitelia Alexandra Veľkého Macedónskeho: I : (Héfaistión, Perdikas a Filotas) / Ladislav Župčán ; recenzenti: Peter Chrastina, Eva Frýdková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2017. - 99 s. - ISBN 978-80-263-1311-3. 


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách


1. Akademické obrady a insígnie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave = Academic ceremonies and insignia of the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava / Silvia Haladová ; recenzenti Ján Danek, Vladimír Rábik, Marián Manák. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 90 s. - ISBN 978-80-8105-857-8.


2. Ciceronove stoické paradoxy / Peter Fraňo ; recenzenti: Matúš Porubjak, Ulrich Wollner. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 83 s. [4,4 AH]. - ISBN 978-80-8105-882-0.


3. Objavné cesty staroveku / Michal Habaj ; recenzenti: Václav Furmánek, Drahoslav Hulínek. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2017. - 188 s. - ISBN 978-80-8046-828-6.


4. Situačno-motivačné faktory alkoholového správania : metodológia merania a aplikácia v praxi / Zuzana Rojková, Marta Vavrová ; recenzenti Gabriela Šeboková, Slávka Démuthová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2017. - 97 s. + 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-8105-887-5.


ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách


1. Antické Grécko na ceste k najväčšej vojne svojich dejín / Michal Habaj, 2017.
In: Sparta vs. Athény: dejiny Peloponézskej vojny / zostavovateľ: Michal Habaj ; recenzenti: Branislav Kovár, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-855-4, s. 20-62 [3,08 AH]. 


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Being Indian in Mexico: Problems of Identity in Nahua Villages of Hueyapan and Santa Clara Huitziltepec / Radoslav Hlúšek, 2017. In: Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures / Barbora Půtová (ed.) ; reviewed by: Martin Heřmansky, Danica Miller. - 1. vyd. - Praha : Karolinum Press, 2017. - ISBN 978-80-246-3562-0, s. 30-45 [1,26 AH].


2. Differences in the Evaluation of Physical Beauty Between the Sexes from the Perspective of Evolutionary Psychology / Slávka Démuthová, 2017. In: The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience - Introduction / editor Andrej Démuth. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Peter Lang, Veda, 2017. - (Spectrum Slovakia Series ; vol. 15). - ISBN 978-3-631-71833-9. - ISSN 2195-1845, s. 88-111 [1,77 AH]. 


3. Understanding the Concept of Life Quality within the Framework of Social Service Provision: Theoretical Analysis and a Case Study / Zuzana Palovičová, 2017. In: Quality of Life and Quality of Working Life / edited by Ana Alice Vilas Boas. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3445-9, s. 35-52 [1,68 AH]. 


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách


1. Hľadanie nových pozícií (po roku 2000) / Lucia Mattová, Andrea Grominová, Zuzana Močková Lorková, 2017. In: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 / editorka Mária Kusá ; vedeckí recenzenti Anton Eliáš, Oldřich Richterek. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2017. - ISBN 978-80-224-1556-9, s. 155-174 [1 AH].


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


1. Germline gene therapy is compatible with human dignity / Peter Sýkora, Arthur Caplan, 2017. In: EMBO reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 12 (2017), p. 2086.


2. The Council of Europe should not reaffirm the ban on germline genome editing in humans / Peter Sýkora, Arthur Caplan, 2017. In: EMBO reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 11 (2017), pp. 1871-1872.


3. Theognis a sófrosyné / Matúš Porubjak, 2017. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 65, č. 5 (2017), s. 659-672.


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch


1. Eine Zwischenrevision des Queer Reading = A preliminary revision of queer reading / Ján Demčišák, 2017. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, iss. 4 (2017), pp. 35-52. 


2. Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností = The Ethics of Using Smart Drugs in the Context of MacIntyre's Ethics of Virtues / Lucia Gráfová, 2017. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 1 (2017), s. 24-30.


3. Heterotopias and transformations in art and science / Jana Tomašovičová, 2017. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, no. 3 (2017), pp. 3-13. 


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. "Noví mluvčí" v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah = "New Speakers" in the Context of Minority Languages in Europe and Revitalisation Efforts / Leoš Šatava, 2017. In: Národopisná revue. - ISSN 0862-8351, Roč. 27, č. 4 (2017), s. 323-330.


2. Eye-gouging in Antebellum Popular Fiction / Jozef Pecina, 2017. In: American and British Studies Annual. - ISBN 978-80-7560-100-1. - ISSN 1803-6058, Vol. 10 (2017), pp. 24-32.


3. Human face attractiveness assessment: the role of extraversion and verbal intelligence on the side of the assessor and the assessed / Lenka Selecká, Slávka Démuthová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 185-189 [CD-ROM].


4. Liričeskaja poema Ivana Štrpki «Intermedii. Marionetki, ukoročennye na golovu»: semantika zaglavija i metaforika sjužeta / Nina Barkovskaja, Andrea Grominova, 2017. In: Studia Slavica : Academiae Scientiarum Hungaricae. - ISSN 0039-3363, Vol. 62, iss. 2 (2017), pp. 475-486.
[Barkovskaja Nina Vladimirovna (50%) - Grominová Andrea (50%)]


5. Možnosti a formy adaptácie sociálne a ekonomicky vylúčeného obyvateľstva na periférii mesta do majoritnej spoločnosti (na príklade Trnavy) = Possibilities and forms of adaptation of socially and economically excluded inhabitants living in town outskirts into the majority society (an example from Trnava) / Martina Bocánová, 2017. In: Národopisná revue. - ISSN 0862-8351, Roč. 27, č. 2 (2017), s. 114-127. 


6. On the issue of importance of luck in the work of Bernard Williams / Júlia Drbúlová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 57-58 [CD-ROM].


7. Relationship between dimensions of creativity, dependency and independency from the field, need and ability to achieve cognitive closure / Andrea Baranovská, Erich Petlák, Dominika Doktorová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 14-19 [CD-ROM]. [Baranovská Andrea (34%) - Petlák Erich (33%) - Doktorová Dominika (33%)] 


8. Stress level comparison of participants according to their age, gender and the region / Karol Kováč, Andrea Baranovská, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 20-23 [CD-ROM]. [Kováč Karol (50%) - Baranovská Andrea (50%)]


9. Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu / Lenka Selecká, Ivana Václavíková, Marek Blatný, Hrdlička Michal, 2017. In: Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383, Roč. 113, č. 6 (2017), s. 258-267. [Selecká Lenka (25%) - Václaviková Ivana (25%) - Blatný Marek (25%) - Hrdlička Michal (25%)]


10. When left is right: the preference for the left side of the face in attractiveness and evaluation ratings / Slávka Démuthová, Andrej Démuth, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 246-250 [CD-ROM]. [Démuthová Slávka (50%) - Démuth Andrej (50%)] 


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. Art. culture. language. (On some aspects of teaching english abroad) / Eva Smetanová, 2017. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, iss. 2 (2017), pp. 82-87.


2. Citácie gréckych textov vo Fulgentiovom spise Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis / Peter Fraňo, 2017. In: Kultúrne dejiny = Cultural History : literárne pramene neskorej antiky. - ISSN 1338-2209, Roč. 8, supplementum (2017), s. 52-62.


3. Význam antickej tradície v Kambýsovom románe / Michal Habaj, 2017. In: Kultúrne dejiny = Cultural History : literárne pramene neskorej antiky. - ISSN 1338-2209, Roč. 8, supplementum (2017), s. 37-51.

2016

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Múzejná kyberkultúra / Martina Župčánová, Ladislav Župčán ; recenzenti: Mariana Sirotová, Vladimír Segeš, Eva Frýdková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 126 s. - ISBN 978-80-263-1074-7.


2. Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska I. / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Michal Babiak, Miroslav Kmeť. - 1. vyd. - Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016. - 166 s. - ISBN 978-973-107-114-5.


3. Kambýses II. : od tradície k histórii / Michal Habaj ; recenzenti: Martin Hurbanič, Lubor Kysučan. - 1. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. - 185 s. - ISBN 978-83-7490-912-9.


4. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie / Petr Jemelka ; vědečtí recenzenti: Tomáš Hauer, Jan Zouhar. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2016. - 241 s. - (Studie a prameny k myšlení v českých zemích ; sv. 12). - ISBN 978-80-7007-459-6.


5. Balgarski preselničeski govori v Rusija i Ukrajna / Marijana Parzulova ; recenzenti: Valentina Bondžolova, Kiril Cankov. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 120 s. - ISBN 978-80-263-1127-0.


6. Dinamičeskie aspekty leksiki sovremennych slavjanskich jazykov : monografija / Elena Markova, Tatjana Grigorjanova ; recenzenty: Elena Nikolaevna Remčukova, Oľga Viktorovna Šatalova. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 187 s. - ISBN 978-80-263-0566-8.


ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Das Echo auf Herodot in der Antike / Michal Habaj, 2016. In: Im Schatten der Kleio : die Schriften zur antiken Historiographie / Rezensenten: Lubor Kysučan, Pavol Valachovič. - 1. vyd. - Hamburg : tredition, 2016. - ISBN 978-3-7345-3598-7, s. 46-106.


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Die Verbreitung des Begriffs "Antike" in Bezug auf das griechisch-römische Altertum in der Mitteleuropäischen Geschichtsschreibung / Michal Habaj, 2016. In: Im Schatten der Kleio : die Schriften zur antiken Historiographie / Rezensenten: Lubor Kysučan, Pavol Valachovič. - 1. vyd. - Hamburg : tredition, 2016. - ISBN 978-3-7345-3598-7, s. 5-44.


2. Generativita jako významný vývojový úkol v dospělosti / Katarína Millová, Marek Blatný, 2016. In: Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.) ; recenzovali: Vladimír Kebza, Iva Burešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2016. - ISBN 978-80-246-3462-3, s. 243-260 [1,43 AH].


3. Deceptive theological terms in Slovak, English and Spanish / Edita Hornáčková Klapicová, 2016. In: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues / editors Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová ; reviewers: René Balák, Kaybeth Calabria. - 1. vyd. - Madrid : Ediciones Xorki, 2016. - (Humanidades ; 15). - ISBN 978-84-945214-4-7, s. 57-81 [1,37 AH].


4. Teaching Slovak Language and Literature in Slovakia / Silvia Pokrivčáková, Anton Pokrivčák, 2016. In: Teaching of National Languages in the V4 Countries / Marek Pieniążek & Stanislav Štěpáník (Eds.) ; reviews Ľudmila Liptáková, Ewa Ogłoza. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7290-913-1, s. 135-181.


5. Pozdní dospělost / Iva Šolcová, Marek Blatný, 2016. In: Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.) ; recenzovali: Vladimír Kebza, Iva Burešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2016. - ISBN 978-80-246-3462-3, s. 157-172 [1,25 AH].


6. Derwisze z Hamad el Nil. Rytuał jako komentarz, krytyka i celebracja codzienności / Maciej Kurcz, 2016. In: Sudan : wojna, polityka, uchodźy / praca pod redakcją Waldemara Cisło, Jarosława Różańskiego, Macieja Ząbka ; recenzenci: Wiesław Lizak, Jacek Pawlik. - 1. vyd. - Pelplin : Bernardinum, 2016. - ISBN 978-83-7823-832-4, s. 165-184 [1 AH].


7. Osobní pohoda / Marek Blatný, Iva Šolcová, 2016. In: Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.) ; recenzovali: Vladimír Kebza, Iva Burešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2016. – ISBN 978-80-246-3462-3, s. 189-214 [2,12 AH].


8. Quo vadis Europa in tertio millennio? Migrácia alebo invázia islamu - vybrané aspekty / René Balák, 2015. In: Imigranti v Európskej únii = Immigrants in the European Union / Hermína Mareková ... [et al.] ; recenzenti Juraj Spuchľák, Anton Lisnik, Jana Keketiová. - 1. vyd. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2015. - ISBN 978-86-80394-04-6, s. 9-38 [1,5 AH].


9. Comparative view on the English and Slovak phonemic inventories / Božena Petrášová, 2016. In: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues / editors Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová ; reviewers: René Balák, Kaybeth Calabria. - 1. vyd. - Madrid : Ediciones Xorki, 2016. - (Humanidades ; 15). - ISBN 978-84-945214-4-7, s. 163-183 [1,33 AH].


10. Jehovovi svedkovia a štátna moc v Československu 1963 - 1967 / Ivan A. Petranský, 2016. In: Předjaří : Československo 1963-1967 / editoři: Jiří Petráš, Libor Svoboda ; odborní recenzenti: Jiří Dvořák, Jakub Rákosník. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016. - ISBN 978-80-87912-45-4, s. 198-211 [1,1 AH].


11. Interdisciplinary approach to foreign languages training in Slovakia: a case study of University of SS Cyril and Methodius in Trnava / Oľga Byessonova, Eva Smetanová, 2016. In: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues / editors Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová ; reviewers: René Balák, Kaybeth Calabria. - 1. vyd. - Madrid : Ediciones Xorki, 2016. - (Humanidades ; 15). - ISBN 978-84-945214-4-7, s. 11-28 [1,19 AH].


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


1. Loneliness and its association with psychological and somatic health problems among Czech, Russian and US adolescents / Andrew Stickley ... [et al.], 2016. - Popis urobený: 30. 1. 2017. In: BMC Psychiatry. - ISSN 1471-244X, Vol. 16 (2016), pp. 128-128 [online]. Spôsob prístupu: http://bmcpsychology.biomedcentral.com/ [Stickley Andrew (20%) - Koyanagi Ai (20%) - Koposov Roman (20%) - Blatný Marek (10%) - Hrdlička Michal (10%) - Schwab-Stone Mary (10%) - Ruchkin Vladislav (10%)]


2. Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span / Filip Smolík ... [et al.], 2016. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X, Roč. 60, č. 2 (2016), s. 97-105. [Smolík Filip (20%) - Blatný Marek (20%) - Jelínek Martin (20%) - Millová Katarína (20%) - Sobotková Veronika (20%)]


3. Peregrin o pravidlách u Wittgensteina = Peregrin on Rules in Wittgenstein / Tomáš Čana, 2016. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 64, č. 2 (2016), s. 259-272.


4. An empirical test of self-control theory in Roma adolescents / Alexander T. Vazsonyi ... [et al.], 2016. In: Journal of Criminal Justice. - ISSN 0047-2352, Vol. 44, iss. 1 (2016), pp. 66-76. [Vazsonyi Alexander T. (10%) - Ksinan Jiskrova Gabriela (10%) - Ksinan J. Albert (10%) - Blatný Marek (70%)]


5. Subjektivně vnímaná kvalita života dospívajících a mladých dospělých po léčbě dětského onkologického onemocnění v dlouhodobé perspektivě: Předběžné výsledky longitu dinální studie QOLOP = Subjective quality of life of adolescent and young adult survivors of childhood cancer in long term perspective: Preliminary results of longitudinal study QOLOP / Marek Blatný, Martin Jelínek, Tomáš Kepák, 2016. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 82-87.


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch


1. Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie = Foundations of Kierkegaard`s Apolitical Philosophy / Milan Petkanič, 2016. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 71, č. 4 (2016), s. 257-269.


2. Pohyb poza hranice: intermediálne a transmediálne vzťahy = Movement behind borders: intermediality and transmediality relations / Jana Tomašovičová, 2016. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 8, no. 3 (2016), pp. 29-39.


3. Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona = Prudentia in the Writings of Marcus Tullius Cicero / Peter Fraňo, 2016. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 71, č. 5 (2016), s. 401-409.


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. Herodotus´ Renaissance return to Western-European culture / Michal Habaj, 2016. In: Studia Antiqua et Archaeologica. - ISSN 1224-2284, No. 22/1 (2016), pp. 83-94.


2. Typologie antisociálního chování ve střední adolescenci a její vztah k užívání návykových látek = Typology of antisocial behavior in midd-dle adolescence and its relation to substance use / M. Blatný, M. Jelínek, M. Hrdlička, 2016. In: Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383, Roč. 112, č. 3 (2016), s. 107-113. [Blatný Marek (80%) - Jelínek Martin (10%) - Hrdlička Michal (10%)]


3. Educational Self-Efficacy in Teachers of Various Ethical Orientations. The Slovak Research / Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotova, Mariola Chomczyńska-Rubacha, 2016. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729, Vol. 43, no. 1 (2016), pp. 193-200. [Rubacha Krzysztof (50%) - Sirotová Mariana (45%) - Chomczyńska-Rubacha Mariola (5%)]


4. Roviny novodobé lužickosrbské etnické identity = Levels of modern-era Sorbian ethnic identity / Leoš Šatava, 2016. In: Český lid : etnologický časopis. - ISSN 0009-0794, Vol. 103, iss. 3 (2016), pp.


5. Semantic and Cognitive Specificity of English Verbs to Destroy, to Demolish, to Ruin and their Equivalents in Russian Translation / Perizat Zh. Balkhimbekova, Gulbanu S. Kossymova, Elena M. Markova, 2016. In: The Social Sciences. - ISSN 1818-5800, Vol. 11, iss. 16 (2016), pp. 3914-3919. [Belkhimbekova Perizat Zh. (34%) - Kossymova Gulbanu S. (33%) - Markova Elena Michajlovna (33%)]


6. Religion and ethnicity in antebellum sensational novels / Jozef Pecina, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 2 (2016), pp. 135-144.


7. Early Foreign Language Learning from the Children´s Perspective / Saša Jazbec, Branka Čagran, Alja Lipavic Oštir, 2016. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729, Vol. 45, no. 3 (2016), s. 124-136. [Jazbec Saša (40%) - Čagran Branka (20%) - Lipavic Oštir Alja (40%)]


8. Challenges in teaching of foreign language pronunciation in nowadays classrooms = Problémy nácviku správnej výslovnosti vo vyučovaní cudzích jazykov v školských učebniciach / Božena Petrášová ... [et al.], 2016. In: Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích. - ISSN 1801-9064, Vol. 25, iss. 1 (2016), pp. 2-8.


9. The memory of Topoľčany: the relationship of the Jewish inhabitants of Topoľčany after the tragedy of the "Topoľčany pogrom" / Barbora Bartová, 2016. DOI 10.1080/14725886.2016.1186372. In: Journal of Modern Jewish Studies. - ISSN 1472-5886, Vol. 15, iss. 3 (2016), pp. 520-525.


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. Romantic imagination in a comparative perspective: English and Slovak Romantic literature / Anton Pokrivčák & Silvia Pokrivčáková, 2016. In: Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4045, Vol. 4, iss. 3 (2016), pp. 288-298.


2. Avoiding Christianity - a Weapon in Educating 'Savage' Pastoralists: a Case Study of Nilotic Buradiga in Tanzania / Emília Bihariová, 2016. In: Asian and African Studies. - ISSN 1335-1257, Vol. 25, no. 1 (2016), pp. 85-105.


3. Multicultural society from view of university students / Mariana Sirotová, Veronika Michvocíková, 2016. In: Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4045, Vol. 4, iss. 3 (2016), pp. 32-45.


4. The Role of Emotions in Wordsworth and Eliot / Anton Pokrivcak, Silvia Pokrivcakova, Agata Buda, 2016. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 9, iss. 1 (2016), pp. 127-134.       

2015

From Where Does the Bad Wind Blow? : Spiritual Healing and Witchcraft in Lusaka, Zambia / Kateřina Mildnerová; academic review: Hana Horáková. - 1. vyd. - Zürich : Lit Verlag, 2015. - xi, 315 s. - (Ethnologie - Anthropology ; Bd. 49). - ISBN 978-3-643-90273-3. 

 
Fiesta de la Virgen de Guadalupe en un pueblo nahua / Radoslav Hlúšek. In: Turismo Cultural y Accesibilidad / Coordinator: Rogelio Martínez Cárdenas. - Zapopan : Astra Ediciones, 2015. – ISBN 978-607-9450-13-7. - s. 203-221 [1 AH]. 
 
 
Koťátko o chrobákovi vo Wittgensteinovej škatuľke = Kotatko on the beetle in Wittgenstein's box / Tomáš Čana. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 267-278. 
 
 
Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti = The Ethics of Biotechnological Interventions into Human Genome: Arguments of High Risk and Destroying Human Nature / Peter Sýkora. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 329-342. 
 
 
Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania = Biosociality: Social Consequences of Biosocial Knowledge / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 356-366. 
 
 
Kopírovanie zabíja identitu osoby = Copying: Killing Personal Identity / Juraj Odorčák. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 367-377. 


Boghossian o nezdôvodniteľnosti epistemologických nárokov logiky = Boghossian on the unjustifiability of the Epistemological Claims of Logic / Tomáš Čana. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 8 (2015), s. 620-632. 


Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum = Heidegger's Analysis of Modern Thought and Bio-Scientific Research / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 9 (2015), s. 703-714. 


Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie = Ambivalence of Human Rights and Vagueness of Their Concept: A Philosophical View / Zuzana Palovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 9 (2015), s. 759-769. 


The territorial gains made by Cambyses in the eastern Mediterranean / Michal Habaj. In: Graeco-Latina Brunensia. - ISSN 1803-7402. - Roč. 20, č. 1 (2015) s. 33-46.


"Jánošík war der erste Sozialist." Die slowakische Gesellschaft im Banne von Stereotypen / Vladimír Segeš. In: "Jánošík & Co" : die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung / Tilman Kasten (Hg.). - Münster : Waxmann, 2015. - (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa ; Bd. 15). - ISBN 978-3-8309-3273-4. - ISSN 2198-0659. - S. 15-27. 


»Die gespannteste Aufmerksamkeit gefragt ...« Habsburger Vertraute, Spione und Denunzianten in Mähren und Schlesien zwischen Napoleonischen Kriegen und Vormärz / Michal Chvojka. In: Hinter vorgehaltener Hand: Studien zur historischen Denunziationsforschung / herausgegeben von Anita Krätzner. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. - (Analysen und Dokumente ; Bd. 39). - ISBN 978-3-525-35081-2. - s. 21-36.


Das schillernde Positionsverb "sitzen" : eine kontrastive korpusbasierte Untersuchung des Valenzpotenzials verbaler Lemmata / Simona Fraštíková; Rezensenten: Georg Schuppener, Juraj Vaňko. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag, 2015. – 196 s., 22 s. príl. - ISBN 978-3-8325-3939-9. 


Gebrauch der Kollokationen und Probleme der zweisprachigen Kollokationslexikographie für Lerner / Peter Ďurčo. In: Sprachgebrauch und Sprachbewusstsein : Implikation für die Sprachtheorie / Herausgegeben von Regula Schmidlin, Heike Behrens und Hans Bickel. - Berlin : De Gruyter, 2015. - ISBN 978-3-11-043794-2. - S. 221-237.


Russkaja «malaja proza» rubeža XIX-XX vekov v kontekste izučenija evropejskich modelej mira : monografija / Josef Dohnal; perevod s českogo O.L. Berger. - 1. vyd. - Nižnij Novgorod : Izdateľstvo Nižegorodskogo gosuniversiteta im. N. I. Lobačevskogo. - 184 s. - ISBN 978-5-91326-326-1.


Etjudi za imennata sistema na blgarite / Marijana Parzulova; recenzenti: Todor Balkanski, Valentina Kolesnik, Kiril Cankov. - 1. vyd. - Veliko Tarnovo : IK "Znak´94", 2015. - 209 s. - ISBN 978-954-8305-40-2.


Cognition and imagination in the poetry of William Wordsworth / Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková.In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275. - Vol. 7, no. 4 (2015), pp. 3-12.


Child-rearing practices in Slovakia - A comparative study / Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotová. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729. - Vol. 40, no. 2, pp. 17-25.


Well-being / Marek Blatný, Iva Šolcová. In: Personality and Well-being Across the Life-Span / edited by Marek Blatný. - [London] : Palgrave Macmillan, 2015. - ISBN 978-1-137-43995-6. - s. 20-59 [1 AH].


Personality Predictors of Successful Development / Marek Blatný ... [et al.]. In: Personality and Well-being Across the Life-Span / edited by Marek Blatný. - [London] : Palgrave Macmillan, 2015. - ISBN 978-1-137-43995-6. - s. 109-133 [1 AH]. [Spoluautori: Katarína Millová - Martin Jelínek - Terezie Osecká]


Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma = Test of human figure drawing, drawing typology as possible interpretation paradigm / Rudolf Fábry. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Roč. 59, č. 5 (2015), s. 431-443.


Personality Predictors of Successful Development: Toddler Temperament and Adolescent Personality Traits Predict Well-Being and Career Stability in Middle Adulthood / Marek Blatný ... [et al.]. In: Plos One. - ISSN 1932-6203. - Vol. 10, iss. 4 (2015), art. no. UNSP e0126032. [Spoluautori: Katarína Millová - Martin Jelínek - Terezie Osecká] 
 
 

2014

Empirical Research and Paremiological Minimum/ Peter Ďurčo. Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies/ Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Melita Aleksa Varga (eds.). - Warsaw / Berlin: De Gruyter, 2014. - ISBN 978-3-11-041015-0. - S. 183-205. Die Bedeutungsvariabilität als ein satzinternes Phänomen (exemplifiziert am Beispiel des Lemmas "sitzen")/ Simona Fraštíková. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 161-177 [1, 20 AH]. 
 
 
Gender Studies in der Kollokationsforschung? (Eine formal-inhaltliche Kookkurrenzanalyse der geschlechtsspezifischen Substantive)/ Monika Banášová. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 109-119. 
 
 
Onomatopoetika in der Werbung/ Georg Shuppener. Sprache und Bild im massenmedialen Text: Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum / herausgegeben von Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz ; Gutachter: Zofia Bilut-Homlewicz, Waldemar Czachur. - Wroclaw-Dresden : ATUT / Neisse Verlag, 2014. - ISBN 978-83-7977-043-4. - S. 135-145. 
 
 
Semantische und distributionelle Analyse des qualitativen Adjektivs "alt"/ Astrid Hanzlíčková. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 179-187. 
 
 
Verbvalenz als Kollokationssyntagma/ Ružena Kozmová. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 57-71 [1,16 AH]. 
 
 
Die Anfänge der staatlichen sozialen Kontrolle in den schlesischen Kurorten Freiwaldau und Gräfenberg in den Jahren 1838-1841/42/ Michal Chvojka. Kurorte als Tat- und Zufluchtsort: konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert / Olga Kurilo (Hg.) ; Lektorat: Sascha Klepzig. - 1. vyd. - Berlin : Avinus Verlag, 2014. - ISBN 978-3-86938-054-4. - s. 29-56 [1 AH]. 
 
 
Herodotov ohlas v antike/ Michal Habaj. Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 181-202. 
 
 
Zdroje emoční pohody (well-being) u dospívajících po onkologické léčbě/ Marek Blatný. Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383. - Roč. 110, č. 2 (2014) s. 61-66. 
 
 
Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek/ Peter Sýkora. Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 819-830. 
 
 
Ciceronova interpretácia Homérskej tematiky: príbeh o Filoktétovi/ Peter Fraňo. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 3 (2014), s. 246-255. 
 
 
Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby/ Andrej Rozemberg. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 536-542. 
 
 
Etická a axiologická reflexe života zvířat a se zvířaty/ Petr Jemelka. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 482-492. 
 
 
Hĺbková, mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus/ Juraj Odorčák. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 472-481. 
 
 
K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo/ Milan Petkanič. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 5 (2014), s. 388-398. 
 
 
Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu/ Peter Sýkora. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 514-525. 
 
 
Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy/ Matúš Porubjak. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 526-535. 


Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme/ Jana Tomašovičová. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 461-471.
 
 

2013

Von der Funktion zur Bedeutung : Verbvalenz kontrastiv / Ružena Kozmová; Rezensenten: Hans-Werner Eroms, Ján Kačala. - 1. vyd. - Berlin / Münster : Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2013. - 166 s. - (Studien zur Linguistik , Bd. 19). – ISBN 978-3-643-12010-6.


Deutsche Modalverben und ihre Äquivalente im Slowakischen / Monika Banášová; Rezensenten: Björn Hansen, Peter Ďurčo. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag, 2013. - 282 s. - ISBN 978-3-8325-3346-5.


Czech and Slovak Family Patterns and Family Values in Historical, Social and Cultural Context / Nataliya Panasenko. In: Journal of Comparative Family Studies. - ISSN 0047-2328. - Roč. 44, č. 1 (2013), s. 79-98.

 

Od biologického kybertextu ku genetickej poézii / Peter Sýkora. In: World literature studies. - ISSN 1337-9275. - Roč. 5, č. 3 (2013), s. 39-53.


Wittgenstein on the epistemological status of logic / Tomáš Čana. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 4 (2013), s. 309-318.


O kráľovskom titule Svätopluka I. ( 894) / Martin Homza. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 655-669. 


Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom bytí a čase / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, mimoriadne č. 1 (2013), s. 187-196.


Predstava ľudskej prirodzenosti v Theognidei / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 4 (2013), s. 276-284.


Kierkegaard: O vášni ako vôli k existencii / Milan Petkanič. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 1 (2013), s. 62-73.


Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie / Zuzana Palovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 7 (2013), s. 595-605.


Astronautka Astrid a jej úbohá mačka (niekoľko poznámok k teórii nepriamych záväzkov voči zvieratám) / Andrej Rozemberg. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 4 (2013), s. 332-342.


Ciceronovo uvažovanie o Chrysippovej náuke pri sympatheias v spise De fato (IV, 7 - V, 11) / Peter Fraňo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 2 (2013), s. 93-104.
 
 

2012

Existential analytics and the social sciences /
Jana Tomašovičová. In: Affectivity, agency and intersubjectivity / Peter Šajda et al.. - Budapest : L´Harmattan, 2012. - ISBN 978-963-236-587-9. - s. 96-110. 


Tra nazionalismo e assolutismo. I carbonari, prigionieri politici di stato nello Spielberg / Michal Chvojka. In: L´alba dell´Europa liberale : la trama delle cospirazioni risorgimentali / a cura di Francesco Leoncini. - Rovigo : Associazione Culturale Minelliana, 2012. - ISBN 978-88-6566-039-3. - s. 31-48.Queer reading von Brechts Frühwerk / Ján Demčišák; [1. vyd.]. - Marburg : Tectum Verlag, 2012. - 214 s. - ISBN 978-3-8288-2995-4.

 
 
Tyrtaios a sociálno-politická funkcia reciprocity / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 35-46.


Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 83-88.


Rekonceptualizácia altruizmu v biomedicínskom darcovstve / Peter Sýkora. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 1-14.


Transplantácia orgánov z pohľadu fenomenológie telesnosti / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 15-25.


2011

Problematik der weiblichen Identität in den Erzählungen von Sophie Mereau / Lucia Sabova. - Berlin : Logos Verlag, 2011. - 146 s. - ISBN 978-3-8325-3019-8.


Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách / Tomáš Čana. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 66, č. 2 (2011), s. 109-121.


2010

A Tale of Two Countries: Czech and Slovak Stem Cell Biopolicies /
Peter Sýkora., 2010. In: Contested Cells : Global Perspectives on the Stem Cell Debate. - London: Imperial College Press, 2010. - ISBN 978-1-84816-437-6. - s. 441-477 [2,25 AH]. 


Einsatz von Sketch Engine im Korpus - Vorteile und Mängel /
Peter Ďurčo. In: Korpora, Web und Datenbanken = Corpora, Web and Databases : computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie : Computer-Based Methods in Modern Phraseology and Lexicography. - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2010. - ISBN 978-3-8340-0733-9. - S. 119-131. 


Śahadat or Śaha Datta? Locating the Mysterious Fakir in the Marathi Texts / Dušan Deák., 2010. In: Muslim Cultures in the Indo-Iranian World during the Early-Modern and Modern Periods. - Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2010. - ISBN 978-2-909961-45-3. - s. 501-532 [2,5 AH].Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) : ein Beitrag zur Geschichte der Staatspolizei in der Habsburgermonarchie / Michal Chvojka. - Frankfurt am Main : Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. - ISSN 0937-4353. - 416 s. - (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle "Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850"). - ISBN 978-3-631-59584-8. 1939- the Year that Changed Everything in Lithuania`s History / Šarunas Liekis. - Amsterdam - New York : Rodopi B.V., 2010. - 386 s. - (On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics). - ISBN 978-90-420-2763-3The later Wittgenstein on logical rules / Tomáš Čana. In: Filosofický časopis : Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina. - ISBN 978-80-7007-339-1. - ISSN 0015-1831. - mimoriadne č. 2 (2010/8), s. 63-83. Zwischen Konspiration und Revolution Entstehung und Auswirkungen der Revolution von 1846 in Krakau und Galizien Wahrnehmung und Aktionsradius der Habsburger Polizei / Michal Chvojka. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. - ISSN 0021-4019. - 58 (2010), s. 1-27.


Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych / Ivo Pospíšil. In: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Roč. 33, č. 1 (2010), s. 131-142.Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania / Jozef Viceník, Milan Zigo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 10 (2010), s. 939-952. Študenti, obchodníci, obchodní cestujúci a remeselnícki tovariši pod drobnohľadom Habsburskej pasovej politiky v rokoch 1815 - 1848 / Michal Chvojka. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 58, č. 3 (2010), s. 415-437.


Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 3 (2010), s. 214-226.


2009

A Content Analysis of the Representation of Islam and Islamic Culture in the Slovak Media / Silvia Letavajová., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s. 393-419 [1,5 AH]. Altruism in Medical Donations Reconsidered: the Reciprocity Approach / Peter Sýkora., 2009. In: Altruism Reconsidered : Exploring New Approaches to Property in Human Tissue. - Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009. - ISBN 978-0-7546-7270-8. - s. 13-61 [2,64 AH].


Euro-Indians in the Framework of Slovak Society / Radoslav Hlúšek., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s. 165-185 [1 AH]. 


Spirituality in the Post-communist Religious Marketplace: Indian-inspired New Religious Movements in Slovakia and their Conceptual Framework / Dušan Deák., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s.305-338 [2 AH]. 


The Formation of the Záježovwá Community: Ideals and Reality in a Slovak Eco-Village / Martin Priečko., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s. 187-207 [1,5 AH].White father`s linguistic work and contribution to the development of african languages and literatures / Viera Pawliková-Vilhanová., 2009. In: The Role of Missionaries in the Development of African Languages. - 1. vyd. - Cape Town: CASAS, 2009. - ISBN 978-1-920447-28-1. - s. 61-81.

 

Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine / Ivo Pospíšil. In: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Roč. 31, č. 2 (2008), s. 137-148.


The Periodization of Slovene and Czech Literatures and the Two Currents in Czech Interwar Literature (A Contribution to a Discussion) / Ivo Pospíšil. In: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Roč. 32, č. 1 (2009), s. 123-137.


Ultra-Nationalism and Geopolitical Exceptionalism in Mečiar`s Slovakia / Peter Horváth, Marek Hrušovský; [preklad] Theodor Tudoroiu. In: Problems of Post-Communism. - ISSN 1075-8216. - Roč. 56, č. 4 (2009), s. 3-14.Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania / Jozef Viceník, Milan Zigo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 10 (2009), s. 949-959.


Edícia Filozofické odkazy (1973 - 1990): jej charakter, realizácia a význam / Milan Zigo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 10 (2009), s. 984-995.


Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii : nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda / Anton Vydra. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 8 (2009), s. 793-803.

 

2008

Slovak phraseology / Peter Ďurčo. In: Phraseologie = Phraseology : ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung : an International Handbook of Contemporary Research. 2. Halbband / Volume 2 / herausgegeben von / edited by Harald Burger ... [et al.]. - Berlin - New York : Walter de Gruyter, [2007]. - ISBN 978-3-11-019076-2. - S. 728-736.


"Ich war dort, also, ich weiss, dass dort alles geordnet ist ..." : Deutschland und Deutsche in der Wahrnehmung von slowakischen Schülern / Darina Chovaniaková. - Aachen : Shaker Verlag, 2008. - 246 S. - (Soziologische Studien). - ISBN 978-3-8322-7598-3.


Vynáranie vznešeného / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 7 (2008), s. 592-599.


Problém anamnésis a Platónov dialóg Menón / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 1 (2008), s. 28-38.


Zápas habsburskej polície s tajným hnutím talianskych karbonárov po Viedenskom kongrese / Michal Chvojka. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 56, č. 2 (2008), s. 223-248.


Prečo život každej ľudskej zygoty netreba bezpodmienečne chrániť / Peter Sýkora. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 9 (2008), s. 804-816.


Je etika následkom logickej chyby? / Miroslav Mandzela. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 8 (2008), s. 704-714.