Veda a výskum

To najlepšie z našej vedy

2020

AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Filip Kalaš : Kollokationen in der Börsensprache : eine kontrastive Fallstudie ; Rezensenten: Danuša Lišková, Irena Zavrl. - 1. vyd. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. - 124 s. - ISBN 978-3-339-11890-5. - ISSN 1865-3308.

AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. Adam Uhnák : Čilejkári - tradícia ako symbol kultúrnej identity ; recenzenti: Radoslav Hlúšek, Martin Priečko, Zuzana Paulovičová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 77 s. [3AH]. - ISBN 978-80-572-0099-4.

2. Tomáš Čana : O pôvode pravidiel : Wittgenstein a jeho kritici ; recenzenti: Andrej Démuth, Juraj Odorčák. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 138 s. - ISBN 978-80-572-0040-6.

3. Jana Bírová : Skúmanie úloh s komunikatívnym predpokladom metódou krivky komunikatívnosti ; recenzenti: Zdena Kráľová, Zuzana Šimková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 98 s. - ISBN 978-80-572-0050-5.

4. Kristína Krnová : Štyria majstri : (Alfonz Bednár, Ladislav Ťažký, Ladislav Ballek, Stanislav Rakús) ; recenzenti: Viera Žemberová, Brigita Šimonová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 167 s. [8,5AH]. - ISBN 978-80-8105-549-2.

ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Filip Kalaš : Analyse der usuellen Wortverbindungen in der Wirtschaftssprache anhand des deutsch-slowakischen Korpus, 2020. In: Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.)Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache and ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen ; Gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. - 1. vyd. : Verlag Dr. Kovač, 2020. - 273 s. [13,65AH] [print, online]. - (Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft). - ISBN 978-3-339-11020-6. - s. 9-64 [2,62 AH].

2. Iveta Rizeková, Filip Kalaš : Die Wortbildung in der französischen Sprache, 2020. In: Silvia Adamcová, Danuša Lišková (Hrsg.)Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache and ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen ; Gutachter: Lívia Adamcová, Tomáš Káňa. - 1. vyd. : Verlag Dr. Kovač, 2020. - 273 s. [13,65AH] [print, online]. - (ISSN 1865-3308, Schriften zur Vergleichenden Sprachwissenschaft). - ISBN 978-3-339-11020-6. - s. 167-218 [2,41 AH].

3. Dominika Doktorová, Andrea Baranovská : Neuroanatomy of emotions, 2020. In: Edita Hornáčková Klapicová et al.Modern approaches in foreign language learning: methodological and psychological issues. - 1. vyd. : Ediciones Xorki, 2020. - 188 s. [print]. - ISBN 978-84-948441-4-0. - s. 13-56 [1 AH].

4. Andrea Baranovská, Dominika Doktorová : Speech and anxiety in children: stories as a tool to overcome obstacles, 2020. In: Edita Hornáčková Klapicová et al.Modern approaches in foreign language learning: methodological and psychological issues. - 1. vyd. : Ediciones Xorki, 2020. - 188 s. [print]. - ISBN 978-84-948441-4-0. - s. 57-87 [1 AH].

ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Georg Schuppener : Basiswissen Varietäten des Deutschen ; Rezensenten: Dušan Fedič, Martin Lachout. - 1. vyd. - Leipzig : Edition Hamouda, 2020. - 109 s. - ISBN 978-3-95817-050-6. 

2. Monika Hornáček Banášová : Fachsprache: Arbeits- und Organisationspsychologie : Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache ; Rezensenten: Simona Fraštíková, Ján Demčišák. - 1. vyd. - Hamburg : Tredition, 2020. - 77 s. - ISBN 978-3-7469-2197-6.

3. Tatjana Grigorjanová, Lukáš Gajarský : Učebnica rusko-slovenských homoným ; recenzenti: Jelena Nikolajevna Bekasova, Ludmila Stěpanova. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2020. - 119 s. - ISBN 978-80-263-1614-5.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

1. Ľudmila Hurajová, Elena Kováčiková, Jana Luprichová : CLIL - Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie na základných a stredných školách ; recenzenti: Gabriela Chmelíková, Zuzana Naštická. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. - 75 s. - ISBN 978-80-558-1526-8.

2. Marianna Hudcovičová : Prepositions in Theory and in Practice : Functional equivalences of selected Slovak genitive prepositions in English ; recenzenti: Jarmila Tárnyiková, Pavel Kvetko. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 115 s. - ISBN 978-80-572-0057-4.

3. Zuzana Rojková, Marta Vavrová : Štatistika prakticky (nielen) v záverečných prácach : aplikácia štatistiky a interpretácia výsledkov v psychologickom výskume : vysokoškolská učebnica ; recenzenti Robert Tomšik, Slávka Démuthová. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta UCM v Trnave, 2019. - 116 s. - ISBN 978-80-572-0031-4.

4. Simona Fraštíková, Monika Hornáček Banášová, Dušan Fedič : UMATUM : učebnica huncokárskeho nárečia ; recenzenti Georg Schuppener, Ján Demčišák. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 125 s. - ISBN 978-80-572-0055-0.

5. Katarína Slobodová Nováková : Vinohradníctvo a vinárstvo na Slovensku. Vybrané kapitoly z etnografie materiálnej kultúry : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Peter Slavkovský, Ladislav Lenovský. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 91 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0059-8.

ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. Peter Chrastina ...[et al.] : Land-Use Changes of Historical Rural Landscape—Heritage, Protection, and Sustainable Ecotourism: Case Study of Slovak Exclave Čív (Piliscsév) in Komárom-Esztergom County (Hungary), 2020. - Spôsob prístupu: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/15/6048.
In: Sustainability : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. - [online]. - ISSN 2071-1050. - Roč. 12, č. 15 (2020), s. [1-25].

2. Pavlína Bakošová, Juraj Odorčák : Posthumanism and Human Extinction: Apocalypse, Species, and Two Posthuman Ecologies, 2020. - Spôsob prístupu: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1273.
In: Journal for the Study of Religions and Ideologies : Catedra de Filosofie Sistematica. - [online]. - ISSN 1583-0039. - Roč. 19, č. 57 (2020), s. 47-62.

3. Juraj Odorčák : Scientific immortalism and the problematic future of technocentric immortality, 2020. - Spôsob prístupu: http://jsri.ro/ojs/index.php/jsri/article/view/1184.
In: Journal for the Study of Religions and Ideologies : Catedra de Filosofie Sistematica. - [online]. - ISSN 1583-0039. - Roč. 19, č. 55 (2020), s. 53-68.

ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

1. Peter Fraňo : Appius Claudius Caecus a počiatky rímskej filozofie = Appius Claudius Caecus and the Beginnings of Roman Philosophy, 2020. In: Filozofia : Filozofický ústav SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 75, č. 3 (2020), s. 183-194.

2. Andrej Rozemberg : S odstupom času: akrasia a intertemporálne stratégie = With Time: akrasia and Intertemporal Strategies, 2020. In: Filozofia : Filozofický ústav SAV, 2006. - ISSN 0046-385X. - Roč. 75, č. 10 (2020), s. 861-872.

3. Ivana Václaviková ... [et al.] : The Predictive Importance of Selected Protective Factors against Different Types of Antisocial Behavior Manifested by Adolescent Boys and Girls, 2020. In: Studia Psychologica : An International Journal for Research and Theory in Psychology : Institute of Experimental Psychology, Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences Bratislava, 2019. - ISSN 0039-3320. - Roč. 62, č. 2 (2020), s. 138-147.

4. Branislav Šprocha, Pavol Tišliar, Luděk Šídlo : Vzdelanie žien a plodnosť: k niektorým diferenčným aspektom transformácie plodnosti na Slovensku = Women's Education and Fertility: To Some Differential Aspects of Transformation of Fertility in Slovakia, 2020.
In: Sociológia = Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie : Sociologický ústav SAV. - ISSN 0049-1225. - Roč. 52, č. 5 (2020), s. 499-524.

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

1. Olga Iermachkova : Anglicizmy na -ing v russkom i slovackom jazykach = Anglicisms ending in -ing in Russian and Slovak languages, 2020. In: Filologičeskij klass : FGBOU VPO "Uraľskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet". - ISSN 2071-2405. - Roč. 25, č. 1 (2020), s. 51-61.

2. Jožef Kolarič : Billy Woods's Literary Intertexts, 2020. In: Text Matters : A Journal of Literature Theory and Culture : Uniwersytet Lódzki. - [print, online]. - ISSN 2083-2931. - č. 10 (2020), s. 182-193.

3. Eva Pupíková, Dana Kollárová, Jana Bírová : Career growth of teacher of pre-primary education through self-reflection in qualification thesis = Karernyj rost pedagoga doškoľnogo obrazovanija čerez samorefleksiju v kvalifikacionnoj rabote, 2020. In: Science for Education Today : Novosibirsk State Pedagogical University. - ISSN 2658-6762 (online). - Roč. 10, č. 1 (2020), 174-190.

4. Peter Fraňo : Cicero's Translations of the Stoic συμπάθεια into Latin, 2020. In: Graeco-Latina Brunensia : Masarykova univerzita. - ISSN 1803-7402. - Roč. 25, č. 2 (2020), s. 87-97.

5. Zdena Kráľová, Katarína Nemčoková, Jana Bírová : Contrastive vs Non-Contrastive Meta-Phonetic Input in Teaching Foreign Language Pronunciation = Apport de l'enseignement métaphhonétique contrastif ou non contrastif dans l'enseignement de la prononciation des langues étrangeres, 2020.
In: Lidil : revue de linguistique et de didactique des langues. - [print, online]. - ISSN 1146-6480. - č. 61 (2020), s. 1-12.

6. Dominika Doktorová, Nikola Piteková : Determination of Differences in Personality Characteristics in Indi-vidual types of Perfectionism in Humanistic Sciences, 2020. In: Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal : Lumen publishing house. - [print, online]. - ISSN 2068-0236. - Roč. 11, č. 4 (2020), s. 20-40.

7. Jana Hubinská, Jana Holienková : Early experiences as a predictor of coping with life events, 2020.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : MAGNANIMITAS. - ISSN 1804-7890. - Roč. 10, č. 1 (2020), s. 105-108.

8. Dominika Doktorová, Jana Hubinská, Michal Masár : Finding the Connection between the Level of Empathy, Life Satisfaction and Their Inter-Sex Differences, 2020. In: Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala = Romanian Journal of Multidimensional Education. - [print, online]. - ISSN 2066-7329. - Roč. 12, č. 4 (2020), s. [1-15].

9. Georg Schuppener : Christentum und Islam als Gegenpositionen rechtspopulistischer Identitätsstiftung. Bemerkungen zum Religionsdiskurs der AfD = Christianity and Islam Opposing Positions of Right-Wing Populist Identity Foundations: Remarks on the Religious Discourse in the AfD, 2020. - Spôsob prístupu: https://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/sdsl/article/christentum-und-islam-als-gegenpositionen-rechtspopulistischer-identitatsstiftung-bemerkungen-zum-religionsdiskurs-der-afd.
In: Alman Dili ve Edebiyati Dergisi = Studien zur deutschen Sprache und Literatur : İstanbul Üniversitesi. - ISSN 2619-9890. - č. 44 (2020), s. 41-68.

10. Jerome Baghana ... [et al.] : Linguacultural Basis of Linguistic Units' Choice in Political Texts, 2020.
In: Applied Linguistics Research Journal. - ISSN 2651-2629. - Roč. 4, č. 9 (2020), s. 215-220.

11. Juraj Odorčák : Niektoré problémy transhumanistickej koncepcie lásky = Some problems of the transhumanist conception of love, 2020. - Spôsob prístupu: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/2087.
In: Pro-Fil : internetový časopis pro filosofii : an Internet Journal of Philosophy : Katedra filozofie. - [online]. - ISSN 1212-9097. - Roč. 21, č. 1 (2020), s. 51-68.

12. Katarína Slobodová Nováková : Nosenie na hlave ako archaický spôsob transportu nákladov v európskom priestore, 2020. In: Národopisný věstník = Bulletin d´Ethnologie : Česká národopisná společnost. - ISSN 1211-8117. - Roč. 37(79), č. 1 (2020), s. 43-66.

13. Ján Danek : Obobščenie opyta i voprosy immigracii na territorii Zapadnoj Slovakii kak impuľsy k realizacii prosociaľnogo vospitanija = Experiences and suggestions of immigration to the territory of West Slovakia as impulses to realization of prosocial education, 2020. - Spôsob prístupu: http://en.sciforedu.ru/welcome-journal.
In: Science for Education Today : Novosibirsk State Pedagogical University. - ISSN 2658-6762 (online). - Roč. 10, č. 2 (2020), s. 91-103.

14. Dominika Doktorová, Ivana Mirdalíková : Quantitative-Qualitative Analysis the Theory of Mind in Patients with Psychotic Disorder, 2020. In: Brain : broad research in artificial intelligence and neuroscience : EduSoft. - [print, online]. - ISSN 2068-0473. - Roč. 11, č. 3 (2020), s. 89-117.

15. Alja Lipavic Oštir, Katarina Tibaut : Raznolikost relacij na jezikovnih repertoarjih petošolcev, 2020.
In: Didactica Slovenica : Pedagoška obzorja : Uredništvo revije Didactica Slovenica Pedagoška obzorja. - ISSN 0353-1392. - Roč. 35, č. 3-4 (2020), s. 38-53.

16. Radoslav Hlúšek : Ritual landscape and sacred mountains in past and present Mesoamerica, 2020.
In: Reviews in Anthropology : Routledge Journals, Taylor & Francis. - [print, online]. - ISSN 0093-8157. - Roč. 49, č. 1-2 (2020), s. 39-60.

17. Branislav Šprocha, Pavol Tišliar, Vladimír Bačík : Some Aspects of Demographic Reproduction in Carpathian Ruthenia in the Long Nineteenth Century, 2020. In: Bylye gody : Rossijskij istoričeskij žurnal : State Educational Institution of Higher Professional Training. - [print, online]. - ISSN 2073-9745. - Roč. 58, č. 4 (2020), s. 2698-2707.

18. Ognen Spasovski, Suzana Pecakovska : The academic profession in North Macedonia: A never ending transition, 2020. In: European journal of education : research, development and policy : John Wiley & Sons. - [print]. - ISSN 0141-8211. - Roč. 55, č. 4 (2020), s. 501-513.

19. Slávka Démuthová, Ognen Spasovski : The analysis of drop-out in the potential diagnostic systems for self-harm in the adolescent population, 2020. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : MAGNANIMITAS. - ISSN 1804-7890. - Roč. 10, č. 2 (2020), s. 51-55.

20. Jerome Baghana ... [et al.] : The Importance of Cultural Seme in the Semantics of Different Language Units for Political Texts Interpretation, 2020.
In: Applied Linguistics Research Journal. - ISSN 2651-2629. - Roč. 4, č. 9 (2020), s. 8-11.

21. Slávka Démuthová ... [et al.] : The Problem of Self-Disclosure of Self-Harming Behaviour in Adolescence, 2020. In: Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal : Lumen publishing house. - [print, online]. - ISSN 2068-0236. - Roč. 11, č. 4 (2020), s. 1-19.

22. Dominika Doktorová, Michal Masár, Andrea Baranovská : The research study of emotional intelligence between academic procrastination and emotional intelligence among female university students of humanities, 2020. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : MAGNANIMITAS. - ISSN 1804-7890. - Roč. 10, č. 1 (2020), s. 55-59.

23. Marta Vavrová, Zuzana Rojková : The Slovak version of MMPI-A, 2020.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : MAGNANIMITAS. - ISSN 1804-7890. - Roč. 10, č. 1 (2020), s. 300-306.

24. Dominika Doktorová, Nikola Piteková : Tripartite Typology of Perfectionism among Psychology Students, 2020. In: Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal : Lumen publishing house. - [print, online]. - ISSN 2068-0236. - Roč. 11, č. 1 (2020), s. 45-60.

25. Ján Danek : Value orientation in the process of the world's global direction and its problems, 2019.
In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research : MAGNANIMITAS. - ISSN 1804-7890. - Roč. 9, č. 2 (2019), s. 22-24.

ADN  Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus

1. Slávka Démuthová ... [et al.] : Analýza štruktúry inteligencie študentov ošetrovateľstva = Analysis of the intelligence structure of nursing students, 2020. In: Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - ISSN 1339-3022. - Roč. 8, č. 3 (2020), s. 47-55.

2. Michal Habaj : Ciceros Beitrag zur politischen Debatte über ager Campanus = Cicero's Contribution to the Political Debate about ager Campanus, 2020.
In: Kultúrne dejiny = Cultural History : VERBUM - vydavateľstvo KU. - ISSN 1338-2209. - Roč. 11 (2020), s. 18-42.

3. Štefan Ižák : Conspiracy theory as a working method of political propaganda, 2020. - Spôsob prístupu: http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps.
In: Slovenská politologická revue = Slovak Journal for Political Sciences : revue pre politický a občiansky život : Katedra politológie FF UCM v Trnave. - ISSN 1335-9096. - Roč. 20, č. 1 (2020), s. 1-22.

4. Peter Takáč : Current issues in aesthetics and beyond: Revitising lookism, 2020.
In: Ethics & Bioethics : (in Central Europe) : Vydavateľstvo PU. - ISSN 1338-5615. - Roč. 10, č. 1-2 (2020), s. 59-68.

5. Jerome Baghana ... [et al.] : Dialogic speech as a field of compound-complex sentence communicative types  application, 2020. In: XLinguae : European Scientific Language Journal : SVO. - ISSN 1337-8384. - Roč. 13, č. 2 (2020), s. 235-244.

6. Zubko, P., Žeňuch, P. : Diocesan statutes of M. M. Olšavský from 1752-1758 = Diecézne štatúty M.M. Olšavského z rokov 1752–1758, 2019. In: Slavica Slovaca : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. - ISSN 0037-6787. - Roč. 54, č. 3-4 (2019), s. 5-34.

7. Dávid Jablonský : Nitriansky biskup Anton a Nitrianska diecézna synoda (1494) = Bishop of Nitra Anton and Diocesan Synod of Nitra (1494), 2020. In: Studia Historica Nitriensia : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. - ISSN 1338-7219. - Roč. 24, č. 1 (2020), s. 64-92.

8. Peter Zubko : Obraz biskupa v románskej dobe (pol. 11. - pol. 13. storočia) = The Image of a Bishop in Romanesque Times (mid-11th - mid-13th Century), 2020.
In: Konštantínove listy = Constantine’s Letters : Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. - [print, online]. - ISSN 1337-8740. - Roč. 13, č. 2 (2020), s. 52-64.

9. Katarína Slobodová Nováková, Pavol Krajčovič : Rozšírenie kultu sv. Vincenta na Slovensku a v Rakúsku ako výsledok migrácií alpských drevorubačov v priebehu 18. storočia = The Dissemination of the Cult of Saint Vincent in Slovakia and Austria as a Result of 18th Century Migration of Alpine Woodcutters, 2020. In: Slovenský národopis = Slovak Ethnology : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISSN 1335-1303. - Roč. 68, č. 1 (2020), s. 7-28.

10. Tatjana Grigorjanová, Andrea Spišiaková : Štruktúrno-sémantické frazeologické modifikácie v slovenskom a ruskom mediálnom texte = Structural-semantic Phraseological Modifications in Slovak and Russian Media Text, 2020. In: Slavica Slovaca : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. - ISSN 0037-6787. - Roč. 55, č. 2 (2020), s. 211-222.

11. Eva Pupíková, Jana Bírová : The french language environment in slovakia and the professional development tools for a french language teacher = Prostredie francúzskeho jazyka na Slovensku a nástroje profesijného rozvoja pre učiteľa francúzskeho jazyka, 2020. In: XLinguae : European Scientific Language Journal : SVO. - ISSN 1337-8384. - Roč. 13, č. 1 (2020), s. 6-23.

12. Zdenka Kumorová : Understanding and explaining the meaning of words by younger age school children = Porozumenie a vysvetľovanie významov slov u detí mladšieho školského veku, 2020. In: XLinguae : European Scientific Language Journal : SVO. - ISSN 1337-8384. - Roč. 13, č. 2 (2020), s. 102-113.

2019

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Slováci v Maďarsku : (etnokultúrne sondy do vybraných komunít) / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Tünde Tušková, Alžbeta Uhrinová-Hornoková, Mária Žiláková. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2019. - 123 s. - (Knižnica Dolnozemského Slováka). - ISBN 978-973-107-143-5.

2. Kapitoly z dejín mariánskej úcty / Peter Zubko ; recenzenti: Pavol Dráb, Jozef Jurko. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2019. - 123 s. [6,98AH]. - (Vedecké monografie). - ISBN 978-973-107-140-4.

3. Mathematics and beauty. An attempt to link the cognitive and philosophical-spiritual aspects of beauty / Andrej Démuth, Slávka Démuthová, Adrián Slavkovský. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - 160 s. [10,91AH]. - (Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; volume 30). - ISBN 978-3-631-79488-3. [Démuth Andrej (60%) - Démuthová Slávka (30%) - Slavkovský Adrián (10%)]

4. Intymność - rozwój - edukacja / Ditta Baczala ... [et al.] ; recenzent Zbigniew Izdebski. - 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. - 170 s. - ISBN 978-83-231-4213-3. [Baczala Ditta (5%) - Blajet Piotr (5%) - Przyborowska Beata (5%) - Rubacha Krzysztof (85%)]

5. Výchova a vzdelávanie lesných ľudí na západnom Slovensku / Ján Danek, Eva Labudová, Alžbeta Lobotková; recenzenti: Katarína Slobodová Nováková, Viola Tamášová. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2019. - 114 s. - (Vedecké monografie). - ISBN 978-973-107-156-5. [Danek Ján (34%) - Labudová Eva (33%) - Lobotková Alžbeta (33%)]

6. Identity in contemporary socio-political characteristics of modern societies : scientific monograph / Ladislav Lenovský ... [et al.] ; reviewers Susan Farran, Malvína Krausz Hladká, Zuzana Tabačková, Lucia Škripcová. - 1. vyd. - Gdansk : Research Institute for European Policy, 2019. - 141 s. - ISBN 978-83-954212-0-4 (online). [Lenovský Ladislav (25%) - Al-Absi Marwan (25%) - Tökölyová Tatiana (25%) - Gomes da Rocha Ana Christina (25%)]

7. Präpositionale Wortverbindungen : eine kontrastive Fallstudie / Jana Tabačeková ; Rezensenten: Kathrin Steyer, Peter Ďurčo. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag Berlin, 2019. - 187 s. - ISBN 978-3-8325-4973-2.

8. Human facial attractiveness in psychological research : an evolutionary approach / Slávka Démuthová, Lenka Selecká, Andrej Démuth. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - 211 s. [13,82AH]. - (Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; volume 21). - ISBN 978-3-631-79772-3. [Démuthová Slávka (80%) - Selecká Lenka (10%) - Démuth Andrej (10%)]

9. Formovanie národnej ideológie v edukačnom procese vysokých škôl / Veronika Michvocíková ; recenzenti: Mariana Sirotová, Erich Petlák. - 1. vyd. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2019. - 151 s. - (Vedecké monografie). - ISBN 978-973-107-144-2.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. Z Hlohovca do Honolulu a späť : Rudolf Dilong a hlohovská literárna avantgarda / Marián Kamenčík ; recenzenti: Jozef Brunclík, Juraj Hladký, Ján Gallik. - 1. vyd. - Hlohovec : Ex libris ad personam, 2019. - 400 s. - ISBN 978-80-971313-6-4.

2. O človeku, myslení a technike : štúdie k dielu Martina Heideggera / Jana Tomašovičová ; recenzenti: František Novosád, Vladimír Leško. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 148 s. [6,2AH]. - ISBN 978-80-572-0018-5.

3. Zakliata hora Pavla Dobšinského / Martina Bocánová, Katarína Žeňuchová ; recenzenti: Milan Leščák, Viera Gašparíková. - 1. vyd. - Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2019. - 152 s. - ISBN 978-80-973341-0-9. [Bocánová Martina (50%) - Žeňuchová Katarína (50%)]

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Defining Biomedia: On the Omportance of Transcoding and Remediation / Peter Sýkora, 2019. In:  Remediation: Crossing discursive boundaries : Central European Perspective : Central European Perspective / ed. Bogumila Suwara, Mariusz Pisarski. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. - (ISSN 2195-1845, Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; 33). - ISBN 978-3-631-79504-0, s. 57-72 [2,01 AH].

2. Transhumanism and immortality / Juraj Odorčák, 2019. In:  Promises and perils of emerging technologies for human condition : voices from four postcommunist Central and East European countries : voices from four postcommunist Central and East European countries / editor Peter Sýkora. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - (ISSN 2195-1845, Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; Volume 20). - ISBN 978-3-631-77512-7, s. 65-82 [1,2 AH].

3. Relevance of ontological and anthropological concepts in synthetic biology / Jana Tomašovičová, 2019. In:  Promises and perils of emerging technologies for human condition : voices from four postcommunist Central and East European countries : voices from four postcommunist Central and East European countries / editor Peter Sýkora. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - (ISSN 2195-1845, Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; Volume 20). - ISBN 978-3-631-77512-7, s. 124-138 [1,1 AH]. 

4. Germline genome editing and human nature / Peter Sýkora, 2019. In:  Promises and perils of emerging technologies for human condition : voices from four postcommunist Central and East European countries : voices from four postcommunist Central and East European countries / editor Peter Sýkora. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2019. - (ISSN 2195-1845, Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; Volume 20). - ISBN 978-3-631-77512-7, s. 139-161.

5. Brain Activity Within (Beautiful) Face Perception / Slávka Démuthová, 2019. In:  The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience - Selected Problems / Andrej Démuth. - Berlin : Peter Lang, 2019. - (Spectrum Slovakia, ISSN 2195-1845 ; Volume 18). - ISBN 978-3-631-77509-7, s. 75-105 [2,1 AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1. Morálne hranice kléru - disciplína v zrkadle uhorských synodálnych nariadení katolíckej cirkvi z konca 15. až prvej tretiny 17. storočia / Dávid Jablonský, 2019. In:  Hranica a jej podoby v zrkadle politických, cirkevných, hospodárskych a kultúrnych dejín / recenzenti: Peter Chrastina, Matej Gogola. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0023-9, s. 68-93 [1 AH].

2. Svet Homéra a Hesioda: Grécko ôsmeho storočia / Michal Habaj, 2019. In:  Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka : príbeh archaického Grécka / zostavovateľ: Michal Habaj ; recenzenti: Veronika Dubcová, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2019. - ISBN 978-80-8046-946-7, s. 35-56.

3. Priemysel organickej chémie na Slovensku vo svetle hraničných zmien z roku 1938 / Peter Vanek, 2019. In:  Hranica a jej podoby v zrkadle politických, cirkevných, hospodárskych a kultúrnych dejín / recenzenti: Peter Chrastina, Matej Gogola. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0023-9, s. 94-115 [1 AH].

4. Putovanie siedmym a šiestym storočím / Michal Habaj, 2019. In:  Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka : príbeh archaického Grécka / zostavovateľ: Michal Habaj ; recenzenti: Veronika Dubcová, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2019. - ISBN 978-80-8046-946-7, s. 57-84.

5. Hraniční spory na moravsko-slovenském pomezí: kontinuita tradice v odrazu archivních dokumentů a kolektivní paměti obyvatel obce Střelná / Taťána Součková, Jana Volfová, 2019.
In:  Hranica a jej podoby v zrkadle politických, cirkevných, hospodárskych a kultúrnych dejín / recenzenti: Peter Chrastina, Matej Gogola. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0023-9, s. 7-30 [1 AH]. [Součková Taťána (50%) - Volfová Jana (50%)]

6. Paralely i kontrasty historického vývoja uhorsko-moravského spolunažívania na základe vytipovaných hradných celkov (Vršatec a Brumov) / Ladislav Župčán, 2019. In:  Hranica a jej podoby v zrkadle politických, cirkevných, hospodárskych a kultúrnych dejín / recenzenti: Peter Chrastina, Matej Gogola. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISBN 978-80-572-0023-9, s. 31-67 [1 AH].

7. Vojny s Perziou: Lade, Maratón, Termopyly, Artemisium, Salamína, Plataje a Mykale / Michal Habaj, 2019. In:  Od Tróje k Termopylám : príbeh archaického Grécka / zostavovateľ: Michal Habaj ; recenzenti: Veronika Dubcová, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2019. - ISBN 978-80-8046-946-7, s. 85-114.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Mir sovremennogo russkogo jazyka / Ludmila Stěpanova, Lukáš Gajarský. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2019. - 97 s. - ISBN 978-80-263-1528-5. [Stěpanova Ludmila (50%) - Gajarský Lukáš (50%)]

2. Obzor russkoj živopisi ot istokov do načala XX veka [elektronický zdroj] / Marianna Figedyová ; recenzenti: Polina Zolina, Martin Lizoň. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2019. - 95 s. [CD-ROM]. - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-263-1532-2.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

1. Učebné texty k počiatkom sociálno-politického, právneho a etického myslenia v antickom Grécku[elektronický zdroj] / Matúš Porubjak ; recenzenti: Ulrich Wollner, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - 1 CD-ROM (94 s.). - Elektronická učebnica. - ISBN 978-80-8105-978-0.

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Didaktische Aspekte der Kollokationen / Mária Vajíčková, Peter Ďurčo, 2019. In:  Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch : ein Lehrbuch / Rezensentinnen: Jana Rakšányiová, Alena Ďuricová. - 1. vyd. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - ISBN 978-3-943906-45-5, s. 191-204. [Vajičková Mária (50%) - Ďurčo Peter (50%)]

2. Ansätze zur Analyse der Kollokationen / Peter Ďurčo, 2019. In:  Kollokationen im Sprachsystem und Sprachgebrauch : ein Lehrbuch / Rezensentinnen: Jana Rakšányiová, Alena Ďuricová. - 1. vyd. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - ISBN 978-3-943906-45-5, s. 51-131 [4,42 AH].

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. Krása v kontexte evolučných prístupov = Beauty in the Context of Evolutionary Approaches / Slávka Démuthová, 2019. In:  Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 67, č. 4 (2019), s. 591-603.

2. Aristotelova zmena paradigmy v ontológii = Aristotle's Paradigm Shift in Ontology / Peter Sýkora, 2019. In:  Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 67, č. 6 (2019), s. 861-876.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

1. Konštrukcia Svébov v Caesarových zápiskoch o vojne v Galii = The construction of the Suebi in Caesar ́s Memoirs of the Gallic War / Michal Habaj, 2019. DOI DOI 10.31577/histcaso.2019.67.2.1. In:  Historický časopis. - ISSN 0018-2575, Roč. 67, č. 2 (2019), s. 193-213.

2. O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára = On Metalinguistic Rejection of the Evil Genius / Tomáš Čana, 2019. In:  Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 74, č. 4 (2019), s. 291-307.

3. Cicero a zdroje stoickej argumentácie v spise Paradoxa stoicorum (Cic. Parad. 20 - 26) = Cicero and the Sources of Stoic Argumentation in the Work Stoic Paradoxes (Cic. Parad. 20 - 26) / Peter Fraňo, 2019. DOI DOI 10.31577/filozofia.2019.74.6.4. In:  Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 74, č. 6 (2019), s. 472-484.

4. Limity Rawlsovho prístupu k teórii spravodlivosti v koncepciách Evy F. Kittayovej a Marthy C. Nussbaumovej = Limits of Rawlsian Approach towards the Theory of Justice in Conceptions of Eva F. Kittay and Martha C. Nussbaum / Lukáš Siegel, 2019. In:  Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 74, č. 7 (2019), s. 543-555.

5. K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti = Towards the Posthuman Through the Editing of Genes for Cognitive Capabilities / Peter Sýkora, 2019. DOI DOI 10.31577/filozofia.2019.74.7.1. In:  Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 74, č. 7 (2019), s. 511-529.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1. Zapominanie sintaktičeskich struktur pri izučenii francuzskogo jazyka kak onostrannogo = Memorizing syntactic structures in learning French as a foreign language / Bade Bajrami, Valbona Gaschi-Berischa, Jana Bírová, 2019. DOI DOI 10.15293/2658-6762.1902.13. In:  Science for Education Today. - ISSN 2658-6762 (online), Roč. 9, č. 2 (2019), s. 189-199. Spôsob prístupu: http://en.sciforedu.ru/welcome-journal [Bajrami Bade (34%) - Gaschi-Berischa Valbona (33%) - Bírová Jana (33%)]

2. The relationship of trust and communication in adolescents towards parents in a post-divorce family arrangement / Zuzana Mičková, 2019. In:  AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 9, č. 1 (2019), s. 81-84.

3. The Sense of Didactic and General Self-efficacy in Literature Teachers in Poland and Slovakia / Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotová, 2019. In:  The New Educational Review. - ISSN 1732-6729, Roč. 55, č. 1 (2019), s. 256-262. [Rubacha Krzysztof (30%) - Sirotová Mariana (70%)] 

4. The School Environment as a Source of Somatic Problems in Adolescents / Slávka Démuthová, 2019. DOI DOI 10.18662/rrem/117. In:  Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala = Romanian Journal of Multidimensional Education. - ISSN 2066-7329, Roč. 11, č. 2 (2019), s. 59-71.

5. Theognis on Breeding and Learning: Why Socrates Should Have Quoted His Verses in Plato ́s Meno/ Matúš Porubjak, 2019. DOI DOI 10.1163/20512996-12340234. In:  Polis : The Journal for Ancient Greek and Roman Political Thought. - ISSN 0142-257X, Roč. 36, č. 3 (2019), s. 488-510.

6. Verification of Psychometric Abilities of the Questionnaire the Risky Sexual Behavior and Intimate Relations of Adolescents / Kristína Mydlová, Marta Vavrová, 2019. DOI 10.18662/po/94. In:  Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal. - ISSN 2068-0236, Roč. 10, č. 4 (2019), s. 54-64. [Mydlová Kristína (50%) - Vavrová Marta (50%)]

7. (Ab)using the topic of migration by pro-Kremlin propaganda: Case study of Slovakia / Štefan Ižák,  2019. In:  Journal of Comparative Politics. - ISSN 1335-2806, Roč. 12, č. 1 (2019), s. 53-70.

8. Object-subject similarity in facial attractiveness assessment (focusing on extraversion and intelligence) / Slávka Démuthová, Andrej Démuth, 2019. In:  AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 9, č. 1 (2019), s. 41-44. [Démuthová Slávka (50%) - Démuth Andrej (50%)]

9. Exorganic Posthumanism and Brain-Computer Interface Technologies / Juraj Odorčák, 2019. In:  Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal. - ISSN 2068-0236, Roč. 10, č. 4 (2019), s. 193-208.

10. New Speakers in the Context of the Minority Languages in Europe and the Revitalisation Efforts = Novi govorci v kontekstu manjšinskih jezikov Evrope in revitalizacijski napori / Leoš Šatava, 2019. In:  Treatises and Documents = Razprave in gradivo : Journal of Ethnic Studies : revija za narodnostna vprašanja. - ISSN 0354-0286, č. 82 (2019), s. 131-151.

11. Mutual Connections in Between Empathy and Personality Traits of Helping Professions / Dominika Doktorová, Veronika Kalivodová, Jana Hubinská, 2019. DOI DOI 10.18662/po/92. In:  Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal. - ISSN 2068-0236, Roč. 10, č. 4 (2019), s. 29-43. [Doktorová Dominika (40%) - Kalivodová Veronika (30%) - Hubinská Jana (30%)]

12. Motif of world transfiguration in Ivan Zhdanov ́s poem Orans / Andrea Grominová, 2019. DOI DOI 10.15826/qr.2019.3.419. In:  Quaestio Rossica. - ISSN 2311-911X, Roč. 7, č. 3 (2019), s. 983-991.

13. Demonstrating the Survival of a Child in a Renovated Family / Jana Hubinská, Dominika Doktorová, 2019. DOI DOI 10.18662/po/54. In:  Postmodern Openings : a LUMEN Peer Reviewed Open Access Journal. - ISSN 2068-0236, Roč. 10, č. 1 (2019), s. 36-52. [Hubinská Jana (50%) - Doktorová Dominika (50%)]

14. Rodinné vzťahy v súvislosti so somatickou symptomatológiou v období adolescencie = Family relationships in context with somatic symptomatology during adolescence / Zuzana Mičková, Marek Blatný, 2019. In:  Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS. - ISSN 1212-0383, Roč. 115, č. 5 (2019), s. 207-214. [Mičková Zuzana (50%) - Blatný Marek (50%)]

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

1. Vesprémsky biskup Peter Berislo a Vesprémska diecézna synoda z roku 1515 = The Bishop of Veszprém Péter Beriszló and Diocesan Synod of Veszprém in 1515 / Dávid Jablonský, 2019. DOI DOI 10.17846/CL.2019.12.2.59-68. In:  Konštantínove listy = Constantine’s Letters. - ISSN 1337-8740, Roč. 12, č. 2 (2019), s. 59-68.

2. Analysis of verbal prepositional "of" structures / Marianna Hudcovičová, 2019. DOI DOI 10.2478/jazcas-2019-0050. In:  Jazykovedný časopis = Journal of Linguistics : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka : scientific journal for the theory of language. - ISSN 0021-5597, Roč. 70, č. 2 (2019), s. 191-199.

3. Multiculturalism or feminism? Arguments about the use of the integral veil / Maria Jose Binetti, Martina Pavlíková, Katarína Slobodová Nováková, 2019. DOI DOI 10.18355/XL.2019.12.01.05. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 1 (2019), 70-79. [Binetti Maria Jose (33%) - Pavlíková Martina (34%) - Slobodová Nováková Katarína (33%)]

4. Nerudné suroviny Nitrianskej stolice pohľadom Mateja Bela = Non-ferrous raw materials of the Nitra County by Matthias Bel ́s view / Peter Chrastina, 2019. DOI DOI 10.17846/SHN.2019.23.1.29-42. In:  Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 23, č. 1 (2019), s. 29-42.

5. Morphological and syntactic interference in the context of Franco-Congolese bilingualism / Jerome Baghana, Tatiana G. Voloshina, Katarína Slobodová Nováková, 2019. DOI DOI 10.18355/XL.2019.12.03.18. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 3 (2019), s. 240-248. [Baghana Jerome (35%) - Voloshina Tatiana G. (35%) - Slobodová Nováková Katarína (30%)]

6. Philosophical and societal elements of human upbringing = Filozofické a spoločenské aspekty výchovy človeka / Ján Danek, 2019. DOI DOI 10.18355/XL.2019.12.04.06. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 4 (2019), s. 66-76.

7. Extent of spending leisure time through the electronic media and drug behaviour of youth / Zuzana Rojková, Kristína Mydlová, 2019. In:  Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 10, č. 2 (2019), s. 132-145. [Rojková Zuzana (80%) - Mydlová Kristína (20%)]

8. The importance of supervised practice teaching in university study of university students - future teachers of Slovak and foreign languages = Význam pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov slovenského jazyka a cudzích jazykov / Mariana Sirotová, Veronika Michvocíková, 2019. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 3 (2019), s. 228-239. [Sirotová Mariana (50%) - Michvocíková Veronika (50%)]

9. Platforma kultúrneho dedičstva v súčasnej kyberkultúre = Platform the cultural heritage in the current cyberculture / Ladislav Župčán, 2019. In:  Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - ISSN 1339-2204, Roč. 7, č. 1 (2019), s. 57-73.

10. Level of auditory analysis, synthesis and active vocabulary and their intergender context / Jana Duchovičová ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.18355/XL.2019.12.04.20. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 4 (2019), 229-238. [Duchovičová Jana (50%) - Kozárová Nina (20%) - Kurajda Lukáš (10%) - Bajrami Bade (10%) - Baghana Jerome (10%)]

11. Land use ako nástroj revitalizácie krajiny: na príklade slovenskej exklávy Tardoš (Maďarsko) = Land use as a means of the landscape revitalization: an example of the Slovak exclave of Tardoš (Hungary) / Peter Chrastina ... [et al.], 2019. DOI DOI 10.33542/GC2019-2-03. In:  Geographia Cassoviensis. - ISSN 1337-6748, Roč. 13, č. 2 (2019), s. 121-140. [Chrastina Peter (60%) - Trojan Jakub (30%) - Župčán Ladislav (8%) - Tuska Tunde (1%) - Hlásznik Pavel P. (1%)]

12. The importance of Christian unity and family linked to Saint Paul the apostle ́s message for education and dialogue / Ján Ďačok ... [et al.], 2019. In:  Acta Missiologica : akademický časopis Inštitútu misijnej práce a Tropického zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP Svätej Alžbety. - ISSN 1337-7515, Roč. 13, č. 2 (2019), s. 138-148. [Ďačok Ján (12%) - Mwinzi Ndolo Urbanus (11%) - Lisnik Anton (11%) - Janičková Jana (11%) - Jamborová Renáta (11%) - Vojtko Stanislav (11%) - Naddourová Annamária (11%) - Lukianová Helena (11%) - Jakculiková Mária (11%)]

13. Verb complementation in English = Slovesná komplementácia v angličtine / Ľudmila Jančovičová, 2019. DOI DOI 10.18355/XL.2019.12.02.06. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 2 (2019), s. 60-71.

14. 3D modelácia vybranej kultúrnej pamiatky na základe dobových historických i grafických dokumentov = 3D Model of Selected Cultural Monument Based on Contemporary Historical and Graphical Sources / Ladislav Župčán, 2019. DOI DOI 10.17846/SHN.2019.23.1.211-225. In:  Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 23, č. 1 (2019), s. 211-225.

15. Výslechy svědků ve věci pohraničních sporů na moravsko-slovenském pomezí v 16. - 18. století a jejich interpretace: příklad vršateckého, lednického, trenčínského a brumovského panství = Interpretation of the Testimonies Concerning Border Disputes in the Moravian - Slovak Borderlands in the 16th - 18th Centuries: An Example of the Vrčatec, Lednice, Trenčín and Brumov Manors / Taťána Součková, Jana Volfová, 2019. DOI DOI 10.17846/SHN.2019.23.2.403-425. In:  Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 23, č. 2 (2019), s. 403-425. [Součková Taťána (50%) - Volfová Jana (50%)]

16. SWAPO ́s version of history in Namibia / Pavel Miškařík, 2019. In:  Asian and African studies. - ISSN 1335-1257, Roč. 28, č. 2 (2019), s. 149-167.

17. Vetné štruktúry vyjadrenia myšlienkového obsahu a jeho prenosu v slovenčine = Sentence structure of thought content and its transmission in Slovak language / Peter Gregorík, 2019. DOI DOI 10.18355/XL.2019.12.04.04. In:  XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 12, č. 4 (2019), s. 41-50.

2018

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska III. / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Michal Babiak, Katarína Slobodová Nováková, Pavel Hlásnik. - 1. vyd. - Nadlac : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2018. - 201 s. - (Vedecké monografie). - ISBN 978-973-107-135-0.


2. Werbesprache in der Mitte Europas : nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich / Jörg Meier, Georg Schuppener ; Rezensenten: Albrecht Greule, Detelina Metz. - 1. vyd. - Wien ; Ústí nad Labem : Praesens Verlag, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018. - 61 s. [3,8AH]. - (Beiträge zur Fachdidaktik ; 2). - ISBN 978-3-7069-0936-5.

3. La vérification empirique de mise en place des concepts de l´interculturel dans le contexte FLE / Jana Birova. - 1. vyd. - Berlin : Peter Lang, 2018. - 132 s. - ISBN 978-3-631-73180-2. DOI 10.3726/b13107.

4. Problemorientierter Soft CLIL Ansatz / Alja Lipavic Oštir, Alenka Lipovec ; Rezensentinnen: Mihaela Brumen, Katja Košir. - 1. vyd. - Wien : LIT Verlag, 2018. - 207 s. - (Didaktik ; Band 19). - ISBN 978-3-643-50886-7.

5. Fremdsprachenlernen mit Instrumentalmusik? : zum Einsatzpotenzial der Instrumentalmusik im fremdsprachlichen Unterricht / Adam Brutovský ; Rezensenten: Ivica Kolečáni Lenčová, Jana Juhásová. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag, 2018. - 125 s. - ISBN 978-3-8325-4758-5.

6. Takmer zabudnuté fortifikácie : východné Slovensko: I / Ladislav Župčán, Martina Župčánová ; recenzenti: Peter Chrastina, Ladislav Lenovský. - 1. vyd. - [s.l.] : [s.n.], 2018. - 139 s. - ISBN 978-80-263-1511-7.

7. Osobnosť, spoločnosť, výchova / Ján Danek ; recenzenti: Erich Petlák, Stanislav Benčič, Krzysztof Rubacha. - 1. vyd. - Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018. - 211 s. - ISBN 978-973-107-127-5.
 

8. Mythen im Rechtsextremismus / Georg Schuppener ; Rezensenten: Joanna Szczęk, Plamen Tsvetkov. - 1. vyd. - Leipzig : Edition Hamouda, 2018. - 97 s. - ISBN 978-3-95817-033-9.

9. Valenzerweiterung als Phänomen der Textgestaltung : eine kontrastive Analyse am Beispiel des Verbs rauschen / Lucia Miháliková ; Rezensenten: Ružena Kozmová, Georg Schuppener. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag, 2018. - 103 s. [7 AH]. - ISBN 978-3-8325-4755-4.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. Praktická protofilozofia Tyrtaia a Theognida / Matúš Porubjak ; recenzenti: Vladislav Suvák, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 104 s. - (Philosophia practica, Práce Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave ; zv. 1). - ISBN 978-80-8105-944-5.

2. Minnesotské multidimenzinálne osobnostné inventórium pre adolescentov : MMPI - A / Marta Vavrová, Zuzana Rojková ; recenzenti František Baumgartner, Rudolf Fábry. - 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta UCM v Trnave, 2018. - 157 s. - ISBN 978-80-8105-948-3.

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

1. Rímska koncepcia mieru a germánske odpovede: negatívny mier a jeho dôsledky na príklade markomanských vojen / Michal Habaj, 2018. In: Anatómia mieru : príklady negatívneho mieru v dejinách strednej Európy / recenzenti: Vladimír Segeš, Silvia Haladová, Matej Medvecký. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-937-7, s. 9-57 [3 AH].

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. Germline Gene Therapy in the Era of Precise Genome Editing: How Far Should We Go? / Peter Sýkora, 2018. In: The Ethics of Reproductive Genetics : Between Utility, Principles, and Virtues / editor Marta Soniewicka. - 1. vyd. - Cham : Springer, 2018. - (Philosophy and Medicine, ISSN 0376-7418 ; vol. 128). - ISBN 978-3-319-60683-5, s. 157-171 [1,3 AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1. Výprava za hranice známeho sveta / Michal Habaj, 2018. In: Alexander Veľký : život, doba a význam najväčšieho vojvodcu staroveku / recenzenti: Peter Bystrický, Martin Hurbanič. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2018. - ISBN 978-80-8046-900-9, s. 85-121.

2. Kallisthenes a ďalší tvorcovia Alexandrovho príbehu / Michal Habaj, 2018. In: Alexander Veľký : život, doba a význam najväčšieho vojvodcu staroveku / recenzenti: Peter Bystrický, Martin Hurbanič. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2018. - ISBN 978-80-8046-900-9, s. 313-335.

3. Východné Stredomorie medzi Alexandrom a Rímom / Michal Habaj, 2018. In: Alexander Veľký : život, doba a význam najväčšieho vojvodcu staroveku / recenzenti: Peter Bystrický, Martin Hurbanič. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2018. - ISBN 978-80-8046-900-9, s. 159-207.

4. Dedičstvo po Filipovi / Michal Habaj, 2018. In: Alexander Veľký : život, doba a význam najväčšieho vojvodcu staroveku / recenzenti: Peter Bystrický, Martin Hurbanič. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2018. - ISBN 978-80-8046-900-9, s. 11-41.

5. Pád Perzie / Michal Habaj, 2018. In: Alexander Veľký : život, doba a význam najväčšieho vojvodcu staroveku / recenzenti: Peter Bystrický, Martin Hurbanič. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2018. - ISBN 978-80-8046-900-9, s. 43-84.
 

6. Podoby vojny a mieru vo vzťahoch štátu k cirkvám a náboženským spoločnostiam na Slovensku po roku 1948 / Ivan A. Petranský, 2018. In: Anatómia mieru : príklady negatívneho mieru v dejinách strednej Európy / recenzenti: Vladimír Segeš, Silvia Haladová, Matej Medvecký. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-937-7, s. 115-138 [1,1 AH].
 

7. Problém autonómie a zodpovednosti v kontexte moderných neurotechnológií / Jana Tomašovičová, 2018. In: Podoby zodpovednosti : filozofické reflexie o aktuálnych spoločenských problémoch / Dagmar Smreková (ed.) ; recenzenti: Martin Muránsky, Richard Sťahel. - 1. vyd. - Bratislava : Iris - Vydavateľstvo a tlač, 2018. - ISBN 978-80-8200-030-9, s. 137-163 [1,5 AH].

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
 

1. Gramatika slovenského jazyka = Gramatika slovačkoga jezika : pre nositeľov slovinského, chorvátskeho a srbského jazyka : za govornike slovenskoga, hrvatskoga i srpskoga jezika. 1 : Morfológia = Morfologija / Eva Tibenská ; recenzenta: Neda Pintarić, Jozef Pallay. - 1. vyd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. - 287 s. - ISBN 978-961-06-0156-2.

2. Russkaja frazeologija dlja Poljakov : praktičeskoe posobie / Charri Vaľter ... [et al.] ; recenzent Krzysztof Kusal. - 1. vyd. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2018. - 225 s. - ISBN 978-83-8088-775-6. [Vaľter Charri (25%) - Mokienko Valerij Michajlovič (25%) - Nevzorova-Kmeč Elena Aleksandrovna (25%) - Stěpanova Ludmila (25%)]

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1. Formation of Academic Mobility of Future Foreign Language Teachers by Means of Media Education Technologies / Sujuan Wang ... [et al.], 2018. In: Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - ISSN 1305-8215, Roč. 14, č. 3 (2018), s. 959-976. [Wang Sujuan (20%) - Gorbunova Natalia V. (20%) - Masalimova Alfiya R. (20%) - Bírová Jana (20%) - Sergeeva Marina G. (20%)]

2. Minulé životy Johna Locka: Morálna zodpovednosť a pamäťové kritérium osobnej identity = Past Lives of John Locke: Moral Responsibility and the Memory Criterion of Personal Identity / Andrej Rozemberg, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 458-468.

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

1. Antické poznávanie Dunaja od 8. storočia pred n. l. do 1. storočia n. l. = The ancient axploration of the Danube, 8th - 1st centuries BC / Michal Habaj, 2018. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575, Roč. 66, č. 2 (2018), s. 193-216.
 

2. Nové formy života? Filozofické reflexie syntetickej biológie = New Forms of Life? Philosophical Reflections on Synthetic Biology / Jana Tomašovičová, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 437-448.

3. Neuroadministratívne zariadenia a autonómia subjektu = Neuro Administrative Devices and Personal Autonomy / Juraj Odorčák, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 449-457.

4. Dummett o kruhovosti pri argumentovaní = Dummett on the Circularity in the Argumentation / Tomáš Čana, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 469-480.

5. Ku Kymlickovým východiskám liberálnej koncepcie menšinových práv = The Basis of Will Kymlicka´s Liberal Conception of Minority Rights / Lukáš Labuda, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 7 (2018), s. 555-565.

6. Pamäť, rekognícia a osobná identita v klasickej indickej filozofii = Memory, Recognition and Personal Identity in Classical Indian Philosophy / Andrej Rozemberg, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 3 (2018), s. 224-234.
 

7. Balkan identity between the Orient and Europe in Milorad Pavić´s "Dictionary of the Khazars" / Matej Karásek, 2018. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Roč. 10, č. 1 (2018), s. 39-49.

8. Moderný návrat k Aristotelovi: hylomorfné verzus historické esencie = Modern Return to Aristotle: Hylomorphic versus Historical Essences / Peter Sýkora, 2018. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 73, č. 6 (2018), s. 425-436.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
 

1. The manifestations of self-disclosure on social media and their relation to self-esteem and the feeling of loneliness among young people / Ivana Václaviková, Silvia Dikáczová, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 2 (2018), s. 295-297.  [Václaviková Ivana (90%) - Dikáczová Silvia (10%)]
 

2. Mif, mirovoe vremja i modeli prostranstva v postmodernistiskich proizvedenijach V. Pelevina / Josef Dohnal, Asel Orazgalijevna Abaganova, 2018. DOI DOI 10.14746/por.2018.2.11. In: Porównania. - ISSN 1733-165X, č. 2(23) (2018), s. 151-172. [Dohnal Josef (50%) - Abaganova Asel Orazgalijevna (50%)]


3. The concept of nudity and modesty in Arab-Islamic culture / Marwan Al-Absi, 2018. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 4 (2018), s. 25-34.


4. Spectrum of humanitarian assistance interventions in acute physiotherapy and nursing refugee health unit (Original research) / Roberto Cauda ... [et al.], 2018. In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X, Roč. 9, č. 4 (2018), s. 16-20. Spôsob prístupu: http://clinicalsocialwork.eu/wp-content/uploads/2018/12/02-Cauda.pdf [Cauda Roberto (12.5%) - Naddourová Annamária (12.5%) - Drgová Jaroslava (12.5%) - Šramková Mária (12.5%) - Šuvada Jozef (12.5%) - Benca Juraj (12.5%) - Muss Claus (12.5%) - Subramaniam Selvaraj (12.5%)]

5. Ambivalence in interpretations of multiculturalism as a problem of forming the ethico-axiological foundations in an integrated society / Ladislav Lenovský, Maria Jose Binetti, Mária Janíková, 2018. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 4 (2018), s. 49-58. [Lenovský Ladislav (50%) - Binetti Maria Jose (10%) - Janíková Mária (40%)]
 

6. Addressing the issues of poverty and social exclusion of the city´s inhabitants on principles based on christianity / Martina Bocanova, Katarina Slobodova Nováková, 2018. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 4 (2018), s. 85-93. [Bocánová Martina (50%) - Slobodová Nováková Katarína (50%)]
 

7. Vlijaet li znanie grammatiki na produktivnye rečevye sposobnosti studentov-rusistov? (na primere odnogo oprosa češskich i slovackich studentov) = Does Knowledge of Grammar Influence productive Speaking Skills of the Students of Russian Departments? (on the Example of a Questionnaire of Czech and Slovak Students) / J. Dognal, L. Gajarski, 2018. In: Filologičeskij klass. - ISSN 2071-2405, č. 4(54) (2018), s. 65-71. [Dohnal Josef (50%) - Gajarský Lukáš (50%)]

8. Detection of mutual connections between prosocial behavior and emotional intelligence in youg adulthood / Dominika Doktorová, Andrea Baranovská, Michal Masár, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 2 (2018), s. 47-49. [Doktorová Dominika (40%) - Baranovská Andrea (30%) - Masár Michal (30%)]

 
9. The relationship between family factors and somatic problems in adolescence / Zuzana Mičková, Marek Blatný, Michal Hrdlička, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 2 (2018), s. 172-178. [Mičková Zuzana (34%) - Blatný Marek (33%) - Hrdlička Michal (33%)]
 

10. The sense of didactic self-efficacy in mathematics teacherswith various personal theories regarding gender differences and mathematical giftedness / Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotova, 2018. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729, Roč. 53, č. 3 (2018), s. 261-270. [Rubacha Krzysztof (10%) - Sirotová Mariana (90%)]

 
11. Mathematical and Statistical Bibliometric Indicators for Scholars in the Field of Romance Languages and Linguistics / Jana Bírová ... [et al.], 2018. In: Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. - ISSN 1305-8215, Roč. 14, č. 12 (2018), s. 1-15. [Bírová Jana (40%) - Kružlík Peter (35%) - Kalimullin Aydar M. (5%) - Sokolova Natalia L. (5%) - Haroun Zineb (5%) - Králik Roman (5%) - Vasbieva Dinara G. (5%)]
 

12. Fonetičeskie pravila v obučenii proiznošeniju na inostrannom jazyke = Phonics generalizations in teaching foreign language pronunciation / D. Soradova, Z. Kralova, J. Birova, 2018. DOI 10.15293/2226-3365.1804.03. In: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. - ISSN 2226-3365, Roč. 8, č. 4 (2018), s. 46-54. [Sorádová Daniela (34%) - Kráľová Zdena (33%) - Bírová Jana (33%)]

13. A few comments on identity and culture of one ethnic minority in central Europe / Roman Králik, Ladislav Lenovský, Martina Pavlíková, 2018. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 6 (2018), 63-76. [Králik Roman (34%) - Lenovský Ladislav (33%) - Pavlíková Martina (33%)]
 

14. Tradičné formy transportu ľudskou silou v strednej Európe - spôsoby prenášania detí / Katarína Slobodová Nováková, 2018. In: Národopisný věstník = Bulletin d´ethnologie. - ISSN 1211-8117, Roč. 35(77), č. 1 (2018), s. 25-38.
 

15. Refugees after long distance migrating and camping: secondary wound infection etiology and management (Original research) / Erich Kalavský ... [et al.], 2018. DOI DOI 10.22359/cswhi_9_4_10. In: Clinical Social Work and Health Intervention. - ISSN 2222-386X, Roč. 9, č. 4 (2018), s. 68-71. Spôsob prístupu: http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/000453440000012 https://clinicalsocialwork.eu/wp-content/uploads/2018/12/Kalavsky_1.pdf [Kalavský Erich (7.696%) - Krčméry Vladimír (7.692%) - Kozoň Vlastimil (7.692%) - Jackuliaková Mária (7.692%) - Líšková Anna (7.692%) - Otrubová Jana (7.692%) - Belovičová Mária (7.692%) - Janovičová Lucia (7.692%) - Durcová Barbora (7.692%) - Matulníková Ľudmila (7.692%) - Naddourová Annamária (7.692%) - Trilisinskaya Yanna (7.692%) - Šimonek Tomáš (7.692%)]
 

16. A Note on the Ancient Idea of a Danube with two Estuaries / Michal Habaj, 2018. In: Graeco-Latina Brunensia. - ISSN 1803-7402, Roč. 23, č. 2 (2018), s. 67-73.

 
17. Some notes on the historical backround of the Cambyses Romance / Michal Habaj, 2018. In: Vestnik drevnej istorii = Journal of Ancient History. - ISSN 0321-0391, Roč. 78, č. 3 (2018), s. 629-643.

18. A tourism program of government and its place in the process of preservation of cultural heritage on the example of ‘pueblos mágicos’ in Mexico / Adam Uhnák, 2018. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 4 (2018), s. 179-192.
 

19. Cultural and confessional specifics of national minorities of Slovakia as a part of identity examples of urban and rural environment / J. Darulová, K. Koštialová, K.S. Nováková, 2018. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Roč. 14, č. 6 (2018), s. 107-114. [Darulová Jolana (40%) - Koštialová Katarína (30%) - Slobodová Nováková Katarína (30%)]

20. Job satisfaction predictors among police officers: situational vs. dispositional approach / Jana Holienková, 2018. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 8, č. 2 (2018), s. 85-88.
 

21. Sports as a stepping-stone for entrepreneurship : examining sports university students / Marian Holienka, Jana Holienková, Miroslav Holienka, 2018. DOI DOI 10.11118/actaun201866061485. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - ISSN 1211-8516, Roč. 66, č. 6 (2018), s. 1485-1496. [Holienka Marian (60%) - Holienková Jana (30%) - Holienka Miroslav (10%)]

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
 

1. Multicultural Education and Educational Process at Slovak Universities / Mariana Sirotova, 2018. DOI 10.2478/jolace-2018-0011. - Popis urobený: 21. 9. 2018. In: Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4584, Roč. 6, č. 1 (2018), s. 158-167. Spôsob prístupu: https://content.sciendo.com/view/journals/jolace/jolace-overview.xml

 
2. Vplyv sociálno-demografických faktorov na výskyt kontaktových javov v reči Slovákov žijúcich v Španielsku = The impact of socio-demographic factors on the occurrence of inter-lingual phenomena in the speech of Slovaks living in Spain / Monika Barancová, Jana Bírová, Zdena Kráľová, 2018. In: Jazykovedný časopis = Journal of Linguistics : vedecký časopis pre otázky teórie jazyka : scientific journal for the theory of language. - ISSN 0021-5597, Roč. 69, č. 2 (2018), s. 175-186. [Barancová Monika (80%) - Bírová Jana (10%) - Kráľová Zdena (10%)]

3. The language, identity and culture of ethnic minorities in the Central European contexts = Jazyk, identita a kultúra etnických minorít v stredoeurópskych súvislostiach / Ladislav Lenovsky, 2018. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 11, č. 4 (2018), s. 125-142.

4. Prepositional Word Combinations with modal meaning / Monika Hornacek Banasova, 2018. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 11, č. 3 (2018), s. 51-66.
 

5. Minority languages in Europe in the context of revitalizing activities = Menšinové jazyky v Európe v kontexte revitalizačných aktivít / Katarina Slobodova Novakova ... [et al.], 2018. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 11, č. 3 (2018), s. 16-27. [Slobodová Nováková Katarína (40%) - Koštialová Katarína (40%) - Kušnierová Daniela (10%) - Kurajda Lukáš (10%)]
 

6. Poznámky ku konceptualizácii v environmentálnych dejinách na Slovensku = Notes on Conceptualisation of Environmental History in Slovakia / Pavel Hronček, Peter Chrastina, 2018. DOI 10.17846/SHN.2018.22.2.408-433. In: Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 22, č. 2 (2018), s. 408-433. [Hronček Pavel (50%) - Chrastina Peter (50%)]

 
7. Germáni pri Clastidiu (222 pred n.l.) a v Spartakovom povstaní (73-71 pred n.l.) = The Germans at Clastidium (222 BC) and in the War of Spartacus (73 - 71 BC) / Michal Habaj, 2018. In: Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 22, č. 2 (2018), s. 277-291.

8. Vzťah jazyka, kultúry a identity v prostredí etnických minorít = The Relation of Language, Culture and Identity in the Enviroment of Ethnic Minorities / Ladislav Lenovský, 2018. In: Slavica Slovaca. - ISSN 0037-6787, Roč. 53, č. 3-4 (Supplementum) (2018), s. 243-251.

9. A Tool Called Communicative Curve Applied for Evaluation of Similarities and Differences between Foreign Language Textbooks / Jana Bírová, Zdena Kráľová, 2018. DOI 10.13187/ejced.2018.1.39. In: European Journal of Contemporary Education. - ISSN 2304-9650, Roč. 7, č. 1 (2018), s. 39-50. [Bírová Jana (70%) - Kráľová Zdena (30%)]
 

10. Acquisition of meaning in bilingual children: Interference, translation and errors / Edita Hornáčková Klapicová, 2018. In: Topics in Linguistics. - ISSN 1337-7590, Roč. 19, č. 1 (2018), s. 69-81.
 

11. Developing communication and critical thinking through creative writing in English and French language: Analysis of classroom management strategies / Irina V. Kulamikhina ... [et al.], 2018. In: Communications = Komunikácie. - ISSN 1335-4205, Roč. 20, č. 1A (2018), s. 115-130. [Kulamikhina Irina V. (20%) - Bírová Jana (20%) - Alipichev Aleksei Yu. (20%) - Vasbieva Dinara G. (20%) - Kalugina Olga A. (20%)]

12. Taanit bechorim (Fast of the first-born) in rabbinic judaism = ["Taanit bechorim" (pust prvorozenych) v rabinskem judaismu] / Roman Kralik ... [et al.], 2018. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Roč. 11, č. 2 (2018), s. 17-23. [Králik Roman (33%) - Roubalová Marie (33%) - Lenovský Ladislav (32%) - Tuska Tünde (1%) - Kralj-Vuksić Sandra (1%)]

13. Filozofická redefinícia pojmov štát, občan a vyhnanec v Cicerónovom spise Paradoxa Stoicorum = The philosophical redefinition of terms state, citizen and exile in the Cicero's Stoic paradoxes / Peter Fraňo, 2018. DOI 10.17846/SHN.2018.22.2.292-301. In: Studia Historica Nitriensia. - ISSN 1338-7219, Roč. 22, č. 2 (2018), s. 292-301.

2017

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. CLIL und seine Auswirkungen auf die Entstehung der negativen Transferenzen beim Deutschlernen in der Slowakei = CLIL a jeho vplyv na vznik negatívnych transferencií pri učení sa nemeckého jazyka na Slovensku / Katarína Vilčeková ; Rezensenten: Alja Lipavic Oštir ... [et al.]. - 1. vyd. - Nümbrecht : KIRSCH-Verlag, 2017. - 327 s. - ISBN 978-3-943906-33-2.


2. Grammatical Collocations of Verbs and Prepositions / Marianna Hudcovičová ; reviewers Jaroslav Peprník, Pavel Kvetko. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017. - 122 s. - ISBN 978-3-631-67742-1.


3. Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska II. / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Michal Babiak, Katarína Slobodová Nováková. - 1. vyd. - Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2017. - 145 s. - ISBN 978-973-107-121-3.


4. Sprache und germanischer Mythos im Rechtsextremismus / Georg Schuppener ; Rezensenten: Elmar Schenkel, Ružena Kozmová. - 1. vyd. - Leipzig : Edition Hamouda, 2017. - 254 s. - ISBN 978-3-95817-027-8.


5. Substandardsprachliche Germanismen im Slowenischen / Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Wien : LIT Verlag, 2017. - 180 s. - (Slavistik ; Bd. 2). - ISBN 978-3-643-50804-1.


6. Velitelia Alexandra Veľkého Macedónskeho: I : (Héfaistión, Perdikas a Filotas) / Ladislav Župčán ; recenzenti: Peter Chrastina, Eva Frýdková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2017. - 99 s. - ISBN 978-80-263-1311-3. 


AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách


1. Akademické obrady a insígnie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave = Academic ceremonies and insignia of the University of SS. Cyril and Methodius in Trnava / Silvia Haladová ; recenzenti Ján Danek, Vladimír Rábik, Marián Manák. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 90 s. - ISBN 978-80-8105-857-8.


2. Ciceronove stoické paradoxy / Peter Fraňo ; recenzenti: Matúš Porubjak, Ulrich Wollner. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - 83 s. [4,4 AH]. - ISBN 978-80-8105-882-0.


3. Objavné cesty staroveku / Michal Habaj ; recenzenti: Václav Furmánek, Drahoslav Hulínek. - 1. vyd. - Bratislava : Perfekt, 2017. - 188 s. - ISBN 978-80-8046-828-6.


4. Situačno-motivačné faktory alkoholového správania : metodológia merania a aplikácia v praxi / Zuzana Rojková, Marta Vavrová ; recenzenti Gabriela Šeboková, Slávka Démuthová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2017. - 97 s. + 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-8105-887-5.


ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách


1. Antické Grécko na ceste k najväčšej vojne svojich dejín / Michal Habaj, 2017.
In: Sparta vs. Athény: dejiny Peloponézskej vojny / zostavovateľ: Michal Habaj ; recenzenti: Branislav Kovár, Peter Fraňo. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-855-4, s. 20-62 [3,08 AH]. 


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Being Indian in Mexico: Problems of Identity in Nahua Villages of Hueyapan and Santa Clara Huitziltepec / Radoslav Hlúšek, 2017. In: Identity, Tradition, and Revitalization of American Indian Cultures / Barbora Půtová (ed.) ; reviewed by: Martin Heřmansky, Danica Miller. - 1. vyd. - Praha : Karolinum Press, 2017. - ISBN 978-80-246-3562-0, s. 30-45 [1,26 AH].


2. Differences in the Evaluation of Physical Beauty Between the Sexes from the Perspective of Evolutionary Psychology / Slávka Démuthová, 2017. In: The Cognitive Aspects of Aesthetic Experience - Introduction / editor Andrej Démuth. - 1. vyd. - Frankfurt am Main : Peter Lang, Veda, 2017. - (Spectrum Slovakia Series ; vol. 15). - ISBN 978-3-631-71833-9. - ISSN 2195-1845, s. 88-111 [1,77 AH]. 


3. Understanding the Concept of Life Quality within the Framework of Social Service Provision: Theoretical Analysis and a Case Study / Zuzana Palovičová, 2017. In: Quality of Life and Quality of Working Life / edited by Ana Alice Vilas Boas. - 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2017. - ISBN 978-953-51-3445-9, s. 35-52 [1,68 AH]. 


ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách


1. Hľadanie nových pozícií (po roku 2000) / Lucia Mattová, Andrea Grominová, Zuzana Močková Lorková, 2017. In: Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 / editorka Mária Kusá ; vedeckí recenzenti Anton Eliáš, Oldřich Richterek. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2017. - ISBN 978-80-224-1556-9, s. 155-174 [1 AH].


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


1. Germline gene therapy is compatible with human dignity / Peter Sýkora, Arthur Caplan, 2017. In: EMBO reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 12 (2017), p. 2086.


2. The Council of Europe should not reaffirm the ban on germline genome editing in humans / Peter Sýkora, Arthur Caplan, 2017. In: EMBO reports. - ISSN 1469-221X, Vol. 18, iss. 11 (2017), pp. 1871-1872.


3. Theognis a sófrosyné / Matúš Porubjak, 2017. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 65, č. 5 (2017), s. 659-672.


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch


1. Eine Zwischenrevision des Queer Reading = A preliminary revision of queer reading / Ján Demčišák, 2017. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, iss. 4 (2017), pp. 35-52. 


2. Etika užívania chytroliekov v kontexte MacIntyrovej etiky cností = The Ethics of Using Smart Drugs in the Context of MacIntyre's Ethics of Virtues / Lucia Gráfová, 2017. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 72, č. 1 (2017), s. 24-30.


3. Heterotopias and transformations in art and science / Jana Tomašovičová, 2017. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 9, no. 3 (2017), pp. 3-13. 


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. "Noví mluvčí" v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah = "New Speakers" in the Context of Minority Languages in Europe and Revitalisation Efforts / Leoš Šatava, 2017. In: Národopisná revue. - ISSN 0862-8351, Roč. 27, č. 4 (2017), s. 323-330.


2. Eye-gouging in Antebellum Popular Fiction / Jozef Pecina, 2017. In: American and British Studies Annual. - ISBN 978-80-7560-100-1. - ISSN 1803-6058, Vol. 10 (2017), pp. 24-32.


3. Human face attractiveness assessment: the role of extraversion and verbal intelligence on the side of the assessor and the assessed / Lenka Selecká, Slávka Démuthová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 185-189 [CD-ROM].


4. Liričeskaja poema Ivana Štrpki «Intermedii. Marionetki, ukoročennye na golovu»: semantika zaglavija i metaforika sjužeta / Nina Barkovskaja, Andrea Grominova, 2017. In: Studia Slavica : Academiae Scientiarum Hungaricae. - ISSN 0039-3363, Vol. 62, iss. 2 (2017), pp. 475-486.
[Barkovskaja Nina Vladimirovna (50%) - Grominová Andrea (50%)]


5. Možnosti a formy adaptácie sociálne a ekonomicky vylúčeného obyvateľstva na periférii mesta do majoritnej spoločnosti (na príklade Trnavy) = Possibilities and forms of adaptation of socially and economically excluded inhabitants living in town outskirts into the majority society (an example from Trnava) / Martina Bocánová, 2017. In: Národopisná revue. - ISSN 0862-8351, Roč. 27, č. 2 (2017), s. 114-127. 


6. On the issue of importance of luck in the work of Bernard Williams / Júlia Drbúlová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 57-58 [CD-ROM].


7. Relationship between dimensions of creativity, dependency and independency from the field, need and ability to achieve cognitive closure / Andrea Baranovská, Erich Petlák, Dominika Doktorová, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 14-19 [CD-ROM]. [Baranovská Andrea (34%) - Petlák Erich (33%) - Doktorová Dominika (33%)] 


8. Stress level comparison of participants according to their age, gender and the region / Karol Kováč, Andrea Baranovská, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 20-23 [CD-ROM]. [Kováč Karol (50%) - Baranovská Andrea (50%)]


9. Typológia antisociálneho správania: špecifiká prejavov adolescentných chlapcov a dievčat vo vzťahu k rizikovému sexuálnemu správaniu / Lenka Selecká, Ivana Václavíková, Marek Blatný, Hrdlička Michal, 2017. In: Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383, Roč. 113, č. 6 (2017), s. 258-267. [Selecká Lenka (25%) - Václaviková Ivana (25%) - Blatný Marek (25%) - Hrdlička Michal (25%)]


10. When left is right: the preference for the left side of the face in attractiveness and evaluation ratings / Slávka Démuthová, Andrej Démuth, 2017. In: AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Vol. 7, iss. 2 (2017), pp. 246-250 [CD-ROM]. [Démuthová Slávka (50%) - Démuth Andrej (50%)] 


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. Art. culture. language. (On some aspects of teaching english abroad) / Eva Smetanová, 2017. In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Vol. 5, iss. 2 (2017), pp. 82-87.


2. Citácie gréckych textov vo Fulgentiovom spise Expositio Virgilianae continentiae secundum philosophos moralis / Peter Fraňo, 2017. In: Kultúrne dejiny = Cultural History : literárne pramene neskorej antiky. - ISSN 1338-2209, Roč. 8, supplementum (2017), s. 52-62.


3. Význam antickej tradície v Kambýsovom románe / Michal Habaj, 2017. In: Kultúrne dejiny = Cultural History : literárne pramene neskorej antiky. - ISSN 1338-2209, Roč. 8, supplementum (2017), s. 37-51.

2016

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Múzejná kyberkultúra / Martina Župčánová, Ladislav Župčán ; recenzenti: Mariana Sirotová, Vladimír Segeš, Eva Frýdková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 126 s. - ISBN 978-80-263-1074-7.


2. Naši vo svete - Slováci južne od hranice Slovenska I. / Ladislav Lenovský ; recenzenti: Michal Babiak, Miroslav Kmeť. - 1. vyd. - Nădlac : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2016. - 166 s. - ISBN 978-973-107-114-5.


3. Kambýses II. : od tradície k histórii / Michal Habaj ; recenzenti: Martin Hurbanič, Lubor Kysučan. - 1. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. - 185 s. - ISBN 978-83-7490-912-9.


4. Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie / Petr Jemelka ; vědečtí recenzenti: Tomáš Hauer, Jan Zouhar. - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 2016. - 241 s. - (Studie a prameny k myšlení v českých zemích ; sv. 12). - ISBN 978-80-7007-459-6.


5. Balgarski preselničeski govori v Rusija i Ukrajna / Marijana Parzulova ; recenzenti: Valentina Bondžolova, Kiril Cankov. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 120 s. - ISBN 978-80-263-1127-0.


6. Dinamičeskie aspekty leksiki sovremennych slavjanskich jazykov : monografija / Elena Markova, Tatjana Grigorjanova ; recenzenty: Elena Nikolaevna Remčukova, Oľga Viktorovna Šatalova. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2016. - 187 s. - ISBN 978-80-263-0566-8.


ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Das Echo auf Herodot in der Antike / Michal Habaj, 2016. In: Im Schatten der Kleio : die Schriften zur antiken Historiographie / Rezensenten: Lubor Kysučan, Pavol Valachovič. - 1. vyd. - Hamburg : tredition, 2016. - ISBN 978-3-7345-3598-7, s. 46-106.


ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


1. Die Verbreitung des Begriffs "Antike" in Bezug auf das griechisch-römische Altertum in der Mitteleuropäischen Geschichtsschreibung / Michal Habaj, 2016. In: Im Schatten der Kleio : die Schriften zur antiken Historiographie / Rezensenten: Lubor Kysučan, Pavol Valachovič. - 1. vyd. - Hamburg : tredition, 2016. - ISBN 978-3-7345-3598-7, s. 5-44.


2. Generativita jako významný vývojový úkol v dospělosti / Katarína Millová, Marek Blatný, 2016. In: Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.) ; recenzovali: Vladimír Kebza, Iva Burešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2016. - ISBN 978-80-246-3462-3, s. 243-260 [1,43 AH].


3. Deceptive theological terms in Slovak, English and Spanish / Edita Hornáčková Klapicová, 2016. In: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues / editors Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová ; reviewers: René Balák, Kaybeth Calabria. - 1. vyd. - Madrid : Ediciones Xorki, 2016. - (Humanidades ; 15). - ISBN 978-84-945214-4-7, s. 57-81 [1,37 AH].


4. Teaching Slovak Language and Literature in Slovakia / Silvia Pokrivčáková, Anton Pokrivčák, 2016. In: Teaching of National Languages in the V4 Countries / Marek Pieniążek & Stanislav Štěpáník (Eds.) ; reviews Ľudmila Liptáková, Ewa Ogłoza. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-7290-913-1, s. 135-181.


5. Pozdní dospělost / Iva Šolcová, Marek Blatný, 2016. In: Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.) ; recenzovali: Vladimír Kebza, Iva Burešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2016. - ISBN 978-80-246-3462-3, s. 157-172 [1,25 AH].


6. Derwisze z Hamad el Nil. Rytuał jako komentarz, krytyka i celebracja codzienności / Maciej Kurcz, 2016. In: Sudan : wojna, polityka, uchodźy / praca pod redakcją Waldemara Cisło, Jarosława Różańskiego, Macieja Ząbka ; recenzenci: Wiesław Lizak, Jacek Pawlik. - 1. vyd. - Pelplin : Bernardinum, 2016. - ISBN 978-83-7823-832-4, s. 165-184 [1 AH].


7. Osobní pohoda / Marek Blatný, Iva Šolcová, 2016. In: Psychologie celoživotního vývoje / Marek Blatný (ed.) ; recenzovali: Vladimír Kebza, Iva Burešová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2016. – ISBN 978-80-246-3462-3, s. 189-214 [2,12 AH].


8. Quo vadis Europa in tertio millennio? Migrácia alebo invázia islamu - vybrané aspekty / René Balák, 2015. In: Imigranti v Európskej únii = Immigrants in the European Union / Hermína Mareková ... [et al.] ; recenzenti Juraj Spuchľák, Anton Lisnik, Jana Keketiová. - 1. vyd. - Bački Petrovac : Srpsko razvojno udruženje, 2015. - ISBN 978-86-80394-04-6, s. 9-38 [1,5 AH].


9. Comparative view on the English and Slovak phonemic inventories / Božena Petrášová, 2016. In: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues / editors Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová ; reviewers: René Balák, Kaybeth Calabria. - 1. vyd. - Madrid : Ediciones Xorki, 2016. - (Humanidades ; 15). - ISBN 978-84-945214-4-7, s. 163-183 [1,33 AH].


10. Jehovovi svedkovia a štátna moc v Československu 1963 - 1967 / Ivan A. Petranský, 2016. In: Předjaří : Československo 1963-1967 / editoři: Jiří Petráš, Libor Svoboda ; odborní recenzenti: Jiří Dvořák, Jakub Rákosník. - 1. vyd. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2016. - ISBN 978-80-87912-45-4, s. 198-211 [1,1 AH].


11. Interdisciplinary approach to foreign languages training in Slovakia: a case study of University of SS Cyril and Methodius in Trnava / Oľga Byessonova, Eva Smetanová, 2016. In: Humanities Across the Borders: Further Interdisciplinary Issues / editors Edita Hornáčková Klapicová, Eva Smetanová ; reviewers: René Balák, Kaybeth Calabria. - 1. vyd. - Madrid : Ediciones Xorki, 2016. - (Humanidades ; 15). - ISBN 978-84-945214-4-7, s. 11-28 [1,19 AH].


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


1. Loneliness and its association with psychological and somatic health problems among Czech, Russian and US adolescents / Andrew Stickley ... [et al.], 2016. - Popis urobený: 30. 1. 2017. In: BMC Psychiatry. - ISSN 1471-244X, Vol. 16 (2016), pp. 128-128 [online]. Spôsob prístupu: http://bmcpsychology.biomedcentral.com/ [Stickley Andrew (20%) - Koyanagi Ai (20%) - Koposov Roman (20%) - Blatný Marek (10%) - Hrdlička Michal (10%) - Schwab-Stone Mary (10%) - Ruchkin Vladislav (10%)]


2. Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span / Filip Smolík ... [et al.], 2016. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X, Roč. 60, č. 2 (2016), s. 97-105. [Smolík Filip (20%) - Blatný Marek (20%) - Jelínek Martin (20%) - Millová Katarína (20%) - Sobotková Veronika (20%)]


3. Peregrin o pravidlách u Wittgensteina = Peregrin on Rules in Wittgenstein / Tomáš Čana, 2016. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831, Roč. 64, č. 2 (2016), s. 259-272.


4. An empirical test of self-control theory in Roma adolescents / Alexander T. Vazsonyi ... [et al.], 2016. In: Journal of Criminal Justice. - ISSN 0047-2352, Vol. 44, iss. 1 (2016), pp. 66-76. [Vazsonyi Alexander T. (10%) - Ksinan Jiskrova Gabriela (10%) - Ksinan J. Albert (10%) - Blatný Marek (70%)]


5. Subjektivně vnímaná kvalita života dospívajících a mladých dospělých po léčbě dětského onkologického onemocnění v dlouhodobé perspektivě: Předběžné výsledky longitu dinální studie QOLOP = Subjective quality of life of adolescent and young adult survivors of childhood cancer in long term perspective: Preliminary results of longitudinal study QOLOP / Marek Blatný, Martin Jelínek, Tomáš Kepák, 2016. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 82-87.


ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch


1. Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie = Foundations of Kierkegaard`s Apolitical Philosophy / Milan Petkanič, 2016. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 71, č. 4 (2016), s. 257-269.


2. Pohyb poza hranice: intermediálne a transmediálne vzťahy = Movement behind borders: intermediality and transmediality relations / Jana Tomašovičová, 2016. In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275, Vol. 8, no. 3 (2016), pp. 29-39.


3. Termín prudentia v spisoch Marca Tullia Cicerona = Prudentia in the Writings of Marcus Tullius Cicero / Peter Fraňo, 2016. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X, Roč. 71, č. 5 (2016), s. 401-409.


ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. Herodotus´ Renaissance return to Western-European culture / Michal Habaj, 2016. In: Studia Antiqua et Archaeologica. - ISSN 1224-2284, No. 22/1 (2016), pp. 83-94.


2. Typologie antisociálního chování ve střední adolescenci a její vztah k užívání návykových látek = Typology of antisocial behavior in midd-dle adolescence and its relation to substance use / M. Blatný, M. Jelínek, M. Hrdlička, 2016. In: Česká a slovenská psychiatrie. - ISSN 1212-0383, Roč. 112, č. 3 (2016), s. 107-113. [Blatný Marek (80%) - Jelínek Martin (10%) - Hrdlička Michal (10%)]


3. Educational Self-Efficacy in Teachers of Various Ethical Orientations. The Slovak Research / Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotova, Mariola Chomczyńska-Rubacha, 2016. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729, Vol. 43, no. 1 (2016), pp. 193-200. [Rubacha Krzysztof (50%) - Sirotová Mariana (45%) - Chomczyńska-Rubacha Mariola (5%)]


4. Roviny novodobé lužickosrbské etnické identity = Levels of modern-era Sorbian ethnic identity / Leoš Šatava, 2016. In: Český lid : etnologický časopis. - ISSN 0009-0794, Vol. 103, iss. 3 (2016), pp.


5. Semantic and Cognitive Specificity of English Verbs to Destroy, to Demolish, to Ruin and their Equivalents in Russian Translation / Perizat Zh. Balkhimbekova, Gulbanu S. Kossymova, Elena M. Markova, 2016. In: The Social Sciences. - ISSN 1818-5800, Vol. 11, iss. 16 (2016), pp. 3914-3919. [Belkhimbekova Perizat Zh. (34%) - Kossymova Gulbanu S. (33%) - Markova Elena Michajlovna (33%)]


6. Religion and ethnicity in antebellum sensational novels / Jozef Pecina, 2016. In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 12, no. 2 (2016), pp. 135-144.


7. Early Foreign Language Learning from the Children´s Perspective / Saša Jazbec, Branka Čagran, Alja Lipavic Oštir, 2016. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729, Vol. 45, no. 3 (2016), s. 124-136. [Jazbec Saša (40%) - Čagran Branka (20%) - Lipavic Oštir Alja (40%)]


8. Challenges in teaching of foreign language pronunciation in nowadays classrooms = Problémy nácviku správnej výslovnosti vo vyučovaní cudzích jazykov v školských učebniciach / Božena Petrášová ... [et al.], 2016. In: Akustika : odborný časopis o akustice a vibracích. - ISSN 1801-9064, Vol. 25, iss. 1 (2016), pp. 2-8.


9. The memory of Topoľčany: the relationship of the Jewish inhabitants of Topoľčany after the tragedy of the "Topoľčany pogrom" / Barbora Bartová, 2016. DOI 10.1080/14725886.2016.1186372. In: Journal of Modern Jewish Studies. - ISSN 1472-5886, Vol. 15, iss. 3 (2016), pp. 520-525.


ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS


1. Romantic imagination in a comparative perspective: English and Slovak Romantic literature / Anton Pokrivčák & Silvia Pokrivčáková, 2016. In: Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4045, Vol. 4, iss. 3 (2016), pp. 288-298.


2. Avoiding Christianity - a Weapon in Educating 'Savage' Pastoralists: a Case Study of Nilotic Buradiga in Tanzania / Emília Bihariová, 2016. In: Asian and African Studies. - ISSN 1335-1257, Vol. 25, no. 1 (2016), pp. 85-105.


3. Multicultural society from view of university students / Mariana Sirotová, Veronika Michvocíková, 2016. In: Journal of Language and Cultural Education. - ISSN 1339-4045, Vol. 4, iss. 3 (2016), pp. 32-45.


4. The Role of Emotions in Wordsworth and Eliot / Anton Pokrivcak, Silvia Pokrivcakova, Agata Buda, 2016. In: XLinguae : European Scientific Language Journal. - ISSN 1337-8384, Vol. 9, iss. 1 (2016), pp. 127-134.       

2015

From Where Does the Bad Wind Blow? : Spiritual Healing and Witchcraft in Lusaka, Zambia / Kateřina Mildnerová; academic review: Hana Horáková. - 1. vyd. - Zürich : Lit Verlag, 2015. - xi, 315 s. - (Ethnologie - Anthropology ; Bd. 49). - ISBN 978-3-643-90273-3. 

 
Fiesta de la Virgen de Guadalupe en un pueblo nahua / Radoslav Hlúšek. In: Turismo Cultural y Accesibilidad / Coordinator: Rogelio Martínez Cárdenas. - Zapopan : Astra Ediciones, 2015. – ISBN 978-607-9450-13-7. - s. 203-221 [1 AH]. 
 
 
Koťátko o chrobákovi vo Wittgensteinovej škatuľke = Kotatko on the beetle in Wittgenstein's box / Tomáš Čana. In: Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 63, č. 2 (2015), s. 267-278. 
 
 
Etika biotechnologických zásahov do ľudského genómu: Argumenty rizikovosti a zničenia ľudskej prirodzenosti = The Ethics of Biotechnological Interventions into Human Genome: Arguments of High Risk and Destroying Human Nature / Peter Sýkora. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 329-342. 
 
 
Biosocialita: Sociálne dôsledky biovedeckého poznania = Biosociality: Social Consequences of Biosocial Knowledge / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 356-366. 
 
 
Kopírovanie zabíja identitu osoby = Copying: Killing Personal Identity / Juraj Odorčák. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 5 (2015), s. 367-377. 


Boghossian o nezdôvodniteľnosti epistemologických nárokov logiky = Boghossian on the unjustifiability of the Epistemological Claims of Logic / Tomáš Čana. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 8 (2015), s. 620-632. 


Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum = Heidegger's Analysis of Modern Thought and Bio-Scientific Research / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 9 (2015), s. 703-714. 


Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie = Ambivalence of Human Rights and Vagueness of Their Concept: A Philosophical View / Zuzana Palovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 70, č. 9 (2015), s. 759-769. 


The territorial gains made by Cambyses in the eastern Mediterranean / Michal Habaj. In: Graeco-Latina Brunensia. - ISSN 1803-7402. - Roč. 20, č. 1 (2015) s. 33-46.


"Jánošík war der erste Sozialist." Die slowakische Gesellschaft im Banne von Stereotypen / Vladimír Segeš. In: "Jánošík & Co" : die Slowakei in Selbst- und Fremdwahrnehmung / Tilman Kasten (Hg.). - Münster : Waxmann, 2015. - (Schriftenreihe des Instituts für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa ; Bd. 15). - ISBN 978-3-8309-3273-4. - ISSN 2198-0659. - S. 15-27. 


»Die gespannteste Aufmerksamkeit gefragt ...« Habsburger Vertraute, Spione und Denunzianten in Mähren und Schlesien zwischen Napoleonischen Kriegen und Vormärz / Michal Chvojka. In: Hinter vorgehaltener Hand: Studien zur historischen Denunziationsforschung / herausgegeben von Anita Krätzner. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. - (Analysen und Dokumente ; Bd. 39). - ISBN 978-3-525-35081-2. - s. 21-36.


Das schillernde Positionsverb "sitzen" : eine kontrastive korpusbasierte Untersuchung des Valenzpotenzials verbaler Lemmata / Simona Fraštíková; Rezensenten: Georg Schuppener, Juraj Vaňko. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag, 2015. – 196 s., 22 s. príl. - ISBN 978-3-8325-3939-9. 


Gebrauch der Kollokationen und Probleme der zweisprachigen Kollokationslexikographie für Lerner / Peter Ďurčo. In: Sprachgebrauch und Sprachbewusstsein : Implikation für die Sprachtheorie / Herausgegeben von Regula Schmidlin, Heike Behrens und Hans Bickel. - Berlin : De Gruyter, 2015. - ISBN 978-3-11-043794-2. - S. 221-237.


Russkaja «malaja proza» rubeža XIX-XX vekov v kontekste izučenija evropejskich modelej mira : monografija / Josef Dohnal; perevod s českogo O.L. Berger. - 1. vyd. - Nižnij Novgorod : Izdateľstvo Nižegorodskogo gosuniversiteta im. N. I. Lobačevskogo. - 184 s. - ISBN 978-5-91326-326-1.


Etjudi za imennata sistema na blgarite / Marijana Parzulova; recenzenti: Todor Balkanski, Valentina Kolesnik, Kiril Cankov. - 1. vyd. - Veliko Tarnovo : IK "Znak´94", 2015. - 209 s. - ISBN 978-954-8305-40-2.


Cognition and imagination in the poetry of William Wordsworth / Anton Pokrivčák, Silvia Pokrivčáková.In: World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - ISSN 1337-9275. - Vol. 7, no. 4 (2015), pp. 3-12.


Child-rearing practices in Slovakia - A comparative study / Krzysztof Rubacha, Mariana Sirotová. In: The New Educational Review. - ISSN 1732-6729. - Vol. 40, no. 2, pp. 17-25.


Well-being / Marek Blatný, Iva Šolcová. In: Personality and Well-being Across the Life-Span / edited by Marek Blatný. - [London] : Palgrave Macmillan, 2015. - ISBN 978-1-137-43995-6. - s. 20-59 [1 AH].


Personality Predictors of Successful Development / Marek Blatný ... [et al.]. In: Personality and Well-being Across the Life-Span / edited by Marek Blatný. - [London] : Palgrave Macmillan, 2015. - ISBN 978-1-137-43995-6. - s. 109-133 [1 AH]. [Spoluautori: Katarína Millová - Martin Jelínek - Terezie Osecká]


Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma = Test of human figure drawing, drawing typology as possible interpretation paradigm / Rudolf Fábry. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Roč. 59, č. 5 (2015), s. 431-443.


Personality Predictors of Successful Development: Toddler Temperament and Adolescent Personality Traits Predict Well-Being and Career Stability in Middle Adulthood / Marek Blatný ... [et al.]. In: Plos One. - ISSN 1932-6203. - Vol. 10, iss. 4 (2015), art. no. UNSP e0126032. [Spoluautori: Katarína Millová - Martin Jelínek - Terezie Osecká] 
 
 

2014

Empirical Research and Paremiological Minimum/ Peter Ďurčo. Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies/ Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, Melita Aleksa Varga (eds.). - Warsaw / Berlin: De Gruyter, 2014. - ISBN 978-3-11-041015-0. - S. 183-205. Die Bedeutungsvariabilität als ein satzinternes Phänomen (exemplifiziert am Beispiel des Lemmas "sitzen")/ Simona Fraštíková. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 161-177 [1, 20 AH]. 
 
 
Gender Studies in der Kollokationsforschung? (Eine formal-inhaltliche Kookkurrenzanalyse der geschlechtsspezifischen Substantive)/ Monika Banášová. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 109-119. 
 
 
Onomatopoetika in der Werbung/ Georg Shuppener. Sprache und Bild im massenmedialen Text: Formen, Funktionen und Perspektiven im deutschen und polnischen Kommunikationsraum / herausgegeben von Gerd Antos, Roman Opiłowski, Józef Jarosz ; Gutachter: Zofia Bilut-Homlewicz, Waldemar Czachur. - Wroclaw-Dresden : ATUT / Neisse Verlag, 2014. - ISBN 978-83-7977-043-4. - S. 135-145. 
 
 
Semantische und distributionelle Analyse des qualitativen Adjektivs "alt"/ Astrid Hanzlíčková. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 179-187. 
 
 
Verbvalenz als Kollokationssyntagma/ Ružena Kozmová. Valenz und Kookkurrenz: grammatische und lexikologische Ansätze / Peter Ďurčo et al. ; Rezensenten: Georg Schuppener, Alja Lipavic Oštir. - 1. vyd. - Berlin : Lit Verlag, 2014. - ISBN 978-3-643-50564-4. - s. 57-71 [1,16 AH]. 
 
 
Die Anfänge der staatlichen sozialen Kontrolle in den schlesischen Kurorten Freiwaldau und Gräfenberg in den Jahren 1838-1841/42/ Michal Chvojka. Kurorte als Tat- und Zufluchtsort: konkurrierende Erinnerungen im mittel- und osteuropäischen Raum im 19. und 20. Jahrhundert / Olga Kurilo (Hg.) ; Lektorat: Sascha Klepzig. - 1. vyd. - Berlin : Avinus Verlag, 2014. - ISBN 978-3-86938-054-4. - s. 29-56 [1 AH]. 
 
 
Herodotov ohlas v antike/ Michal Habaj. Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 62, č. 2 (2014), s. 181-202. 
 
 
Zdroje emoční pohody (well-being) u dospívajících po onkologické léčbě/ Marek Blatný. Česká a slovenská psychiatrie: časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. - ISSN 1212-0383. - Roč. 110, č. 2 (2014) s. 61-66. 
 
 
Kľúčová úloha metafyzických pojmov a koncepcií v bioetických argumentoch týkajúcich sa výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek/ Peter Sýkora. Filosofický časopis. - ISSN 0015-1831. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 819-830. 
 
 
Ciceronova interpretácia Homérskej tematiky: príbeh o Filoktétovi/ Peter Fraňo. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 3 (2014), s. 246-255. 
 
 
Dar tela v bráhmanskej etike a jeho súčasné podoby/ Andrej Rozemberg. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 536-542. 
 
 
Etická a axiologická reflexe života zvířat a se zvířaty/ Petr Jemelka. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 482-492. 
 
 
Hĺbková, mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus/ Juraj Odorčák. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 472-481. 
 
 
K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo/ Milan Petkanič. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 5 (2014), s. 388-398. 
 
 
Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu/ Peter Sýkora. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 514-525. 
 
 
Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy/ Matúš Porubjak. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 526-535. 


Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme/ Jana Tomašovičová. Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 69, č. 6 (2014), s. 461-471.
 
 

2013

Von der Funktion zur Bedeutung : Verbvalenz kontrastiv / Ružena Kozmová; Rezensenten: Hans-Werner Eroms, Ján Kačala. - 1. vyd. - Berlin / Münster : Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2013. - 166 s. - (Studien zur Linguistik , Bd. 19). – ISBN 978-3-643-12010-6.


Deutsche Modalverben und ihre Äquivalente im Slowakischen / Monika Banášová; Rezensenten: Björn Hansen, Peter Ďurčo. - 1. vyd. - Berlin : Logos Verlag, 2013. - 282 s. - ISBN 978-3-8325-3346-5.


Czech and Slovak Family Patterns and Family Values in Historical, Social and Cultural Context / Nataliya Panasenko. In: Journal of Comparative Family Studies. - ISSN 0047-2328. - Roč. 44, č. 1 (2013), s. 79-98.

 

Od biologického kybertextu ku genetickej poézii / Peter Sýkora. In: World literature studies. - ISSN 1337-9275. - Roč. 5, č. 3 (2013), s. 39-53.


Wittgenstein on the epistemological status of logic / Tomáš Čana. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 4 (2013), s. 309-318.


O kráľovskom titule Svätopluka I. ( 894) / Martin Homza. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 4 (2013), s. 655-669. 


Predpoklady sociálnosti v Heideggerovom bytí a čase / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, mimoriadne č. 1 (2013), s. 187-196.


Predstava ľudskej prirodzenosti v Theognidei / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 4 (2013), s. 276-284.


Kierkegaard: O vášni ako vôli k existencii / Milan Petkanič. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 1 (2013), s. 62-73.


Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie / Zuzana Palovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 7 (2013), s. 595-605.


Astronautka Astrid a jej úbohá mačka (niekoľko poznámok k teórii nepriamych záväzkov voči zvieratám) / Andrej Rozemberg. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 4 (2013), s. 332-342.


Ciceronovo uvažovanie o Chrysippovej náuke pri sympatheias v spise De fato (IV, 7 - V, 11) / Peter Fraňo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 68, č. 2 (2013), s. 93-104.
 
 

2012

Existential analytics and the social sciences /
Jana Tomašovičová. In: Affectivity, agency and intersubjectivity / Peter Šajda et al.. - Budapest : L´Harmattan, 2012. - ISBN 978-963-236-587-9. - s. 96-110. 


Tra nazionalismo e assolutismo. I carbonari, prigionieri politici di stato nello Spielberg / Michal Chvojka. In: L´alba dell´Europa liberale : la trama delle cospirazioni risorgimentali / a cura di Francesco Leoncini. - Rovigo : Associazione Culturale Minelliana, 2012. - ISBN 978-88-6566-039-3. - s. 31-48.Queer reading von Brechts Frühwerk / Ján Demčišák; [1. vyd.]. - Marburg : Tectum Verlag, 2012. - 214 s. - ISBN 978-3-8288-2995-4.

 
 
Tyrtaios a sociálno-politická funkcia reciprocity / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 35-46.


Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 83-88.


Rekonceptualizácia altruizmu v biomedicínskom darcovstve / Peter Sýkora. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 1-14.


Transplantácia orgánov z pohľadu fenomenológie telesnosti / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 67, č. 1 (2012), s. 15-25.


2011

Problematik der weiblichen Identität in den Erzählungen von Sophie Mereau / Lucia Sabova. - Berlin : Logos Verlag, 2011. - 146 s. - ISBN 978-3-8325-3019-8.


Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách / Tomáš Čana. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 66, č. 2 (2011), s. 109-121.


2010

A Tale of Two Countries: Czech and Slovak Stem Cell Biopolicies /
Peter Sýkora., 2010. In: Contested Cells : Global Perspectives on the Stem Cell Debate. - London: Imperial College Press, 2010. - ISBN 978-1-84816-437-6. - s. 441-477 [2,25 AH]. 


Einsatz von Sketch Engine im Korpus - Vorteile und Mängel /
Peter Ďurčo. In: Korpora, Web und Datenbanken = Corpora, Web and Databases : computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie : Computer-Based Methods in Modern Phraseology and Lexicography. - Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2010. - ISBN 978-3-8340-0733-9. - S. 119-131. 


Śahadat or Śaha Datta? Locating the Mysterious Fakir in the Marathi Texts / Dušan Deák., 2010. In: Muslim Cultures in the Indo-Iranian World during the Early-Modern and Modern Periods. - Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2010. - ISBN 978-2-909961-45-3. - s. 501-532 [2,5 AH].Josef Graf Sedlnitzky als Präsident der Polizei- und Zensurhofstelle in Wien (1817-1848) : ein Beitrag zur Geschichte der Staatspolizei in der Habsburgermonarchie / Michal Chvojka. - Frankfurt am Main : Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. - ISSN 0937-4353. - 416 s. - (Schriftenreihe der Internationalen Forschungsstelle "Demokratische Bewegungen in Mitteleuropa 1770-1850"). - ISBN 978-3-631-59584-8. 1939- the Year that Changed Everything in Lithuania`s History / Šarunas Liekis. - Amsterdam - New York : Rodopi B.V., 2010. - 386 s. - (On the Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics). - ISBN 978-90-420-2763-3The later Wittgenstein on logical rules / Tomáš Čana. In: Filosofický časopis : Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina. - ISBN 978-80-7007-339-1. - ISSN 0015-1831. - mimoriadne č. 2 (2010/8), s. 63-83. Zwischen Konspiration und Revolution Entstehung und Auswirkungen der Revolution von 1846 in Krakau und Galizien Wahrnehmung und Aktionsradius der Habsburger Polizei / Michal Chvojka. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. - ISSN 0021-4019. - 58 (2010), s. 1-27.


Singularity and the Czech Interwar Essay among the Currents: František Xaver Šalda, Karel Čapek, and Jaroslav Durych / Ivo Pospíšil. In: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Roč. 33, č. 1 (2010), s. 131-142.Problém vnútorných a vonkajších faktorov v Hrušovského koncepcii vývinu vedeckého poznania / Jozef Viceník, Milan Zigo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 10 (2010), s. 939-952. Študenti, obchodníci, obchodní cestujúci a remeselnícki tovariši pod drobnohľadom Habsburskej pasovej politiky v rokoch 1815 - 1848 / Michal Chvojka. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 58, č. 3 (2010), s. 415-437.


Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 65, č. 3 (2010), s. 214-226.


2009

A Content Analysis of the Representation of Islam and Islamic Culture in the Slovak Media / Silvia Letavajová., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s. 393-419 [1,5 AH]. Altruism in Medical Donations Reconsidered: the Reciprocity Approach / Peter Sýkora., 2009. In: Altruism Reconsidered : Exploring New Approaches to Property in Human Tissue. - Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2009. - ISBN 978-0-7546-7270-8. - s. 13-61 [2,64 AH].


Euro-Indians in the Framework of Slovak Society / Radoslav Hlúšek., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s. 165-185 [1 AH]. 


Spirituality in the Post-communist Religious Marketplace: Indian-inspired New Religious Movements in Slovakia and their Conceptual Framework / Dušan Deák., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s.305-338 [2 AH]. 


The Formation of the Záježovwá Community: Ideals and Reality in a Slovak Eco-Village / Martin Priečko., 2009. In: Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe. - ISSN 1661-3252. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - ISBN 978-3-03911-921-9. - s. 187-207 [1,5 AH].White father`s linguistic work and contribution to the development of african languages and literatures / Viera Pawliková-Vilhanová., 2009. In: The Role of Missionaries in the Development of African Languages. - 1. vyd. - Cape Town: CASAS, 2009. - ISBN 978-1-920447-28-1. - s. 61-81.

 

Primerjalna književnost, srednjeevropski kulturni prostor in teorija literarne zgodovine / Ivo Pospíšil. In: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Roč. 31, č. 2 (2008), s. 137-148.


The Periodization of Slovene and Czech Literatures and the Two Currents in Czech Interwar Literature (A Contribution to a Discussion) / Ivo Pospíšil. In: Primerjalna književnost. - ISSN 0351-1189. - Roč. 32, č. 1 (2009), s. 123-137.


Ultra-Nationalism and Geopolitical Exceptionalism in Mečiar`s Slovakia / Peter Horváth, Marek Hrušovský; [preklad] Theodor Tudoroiu. In: Problems of Post-Communism. - ISSN 1075-8216. - Roč. 56, č. 4 (2009), s. 3-14.Hrušovského analýzy vývinu vedeckého poznania / Jozef Viceník, Milan Zigo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 10 (2009), s. 949-959.


Edícia Filozofické odkazy (1973 - 1990): jej charakter, realizácia a význam / Milan Zigo. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 10 (2009), s. 984-995.


Od aplikovaného racionalizmu k aplikovanej fenomenológii : nová vedecká pedagogika Gastona Bachelarda / Anton Vydra. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 64, č. 8 (2009), s. 793-803.

 

2008

Slovak phraseology / Peter Ďurčo. In: Phraseologie = Phraseology : ein internationales Handbuch der zeitgenössischen Forschung : an International Handbook of Contemporary Research. 2. Halbband / Volume 2 / herausgegeben von / edited by Harald Burger ... [et al.]. - Berlin - New York : Walter de Gruyter, [2007]. - ISBN 978-3-11-019076-2. - S. 728-736.


"Ich war dort, also, ich weiss, dass dort alles geordnet ist ..." : Deutschland und Deutsche in der Wahrnehmung von slowakischen Schülern / Darina Chovaniaková. - Aachen : Shaker Verlag, 2008. - 246 S. - (Soziologische Studien). - ISBN 978-3-8322-7598-3.


Vynáranie vznešeného / Jana Tomašovičová. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 7 (2008), s. 592-599.


Problém anamnésis a Platónov dialóg Menón / Matúš Porubjak. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 1 (2008), s. 28-38.


Zápas habsburskej polície s tajným hnutím talianskych karbonárov po Viedenskom kongrese / Michal Chvojka. In: Historický časopis. - ISSN 0018-2575. - Roč. 56, č. 2 (2008), s. 223-248.


Prečo život každej ľudskej zygoty netreba bezpodmienečne chrániť / Peter Sýkora. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 9 (2008), s. 804-816.


Je etika následkom logickej chyby? / Miroslav Mandzela. In: Filozofia. - ISSN 0046-385X. - Roč. 63, č. 8 (2008), s. 704-714.