Veda a výskum

Etická komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave

Štatút Etickej komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave

Žiadosť o posúdenie projektuformulár k stiahnutiu TU!

Zloženie Etickej komisie pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave:

Predseda:                PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Podpredseda:         PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

Členovia komisie:   prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
                                  doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
                                  doc. PhDr. Grominová Andrea, PhD.

Členovia komisie ex offo:      doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
                                                 JUDr. Viktor Hromada, MBA.

Register výskumných projektov