Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Mikulášsky večierok

Srdečne pozývame všetkých zamestnancov FF UCM aj so svojimi detičkami na mikulášsky večierok, ktorý sa uskutoční v priestoroch zasadacej miestnosti Z0.3 dňa 6. 12. 2018 od 15.00 hod.

Oznam o voľnej pracovnej pozícii

Filozofická fakulta UCM v Trnave oznamuje voľnú pracovnú pozíciu asistent/ka katedier. Bližšie informácie o pracovnej ponuke nájdete tu.

Rozvrh hodín pre zimný semester 2018/2019 - POZOR ZMENY !!!

Rozvrh hodín pre zimný semester 2018/2019 nájdete tu.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Detská univerzita UCM 2018

4. 7. 2018 sme žili detskou univerzitou! Pre deti sme si pripravili rôzne súťaže v Zámockom parku v Hlohovci, a tak sa mali možnosť naučiť aj o živote rodu Erdödyovcov, ktorým tento park patril aj so zámkom a Empírovým divadlom. Milo nás prekvapilo privítanie samotným primátorom mesta Hlohovec, Miroslavom Kollárom, ktorý deťom zaželal krásny deň plný hier a rozdal knižky o meste.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkcií.

Uznanie kvalít vedecko-výskumnej činnosti na FF

Na základe kvality vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov Filozofickej fakulty UCM v Trnave boli dňa 16. 04. 2018 udelené FF UCM práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore 7106 (3.1.3) etnológia. Filozofická fakulta UCM sa tak stala fakultou s najväčším počtom udelených práv v rámci habilitačných a inauguračných konaní v rámci celej UCM.

Spoznávanie krás Moravy

Filozofická fakulta zorganizovala pre zamestnancov univerzity dvojdňový výlet za spoznávaním krás, vôní a chutí Moravy.
Prvou zastávkou bolo malebné mestečko Hustopeče – srdce viníc a mandľovníkov, kde sme sa prostredníctvom ľahkej turistiky prešli po mandľových sadoch a z rozhľadne obdivovali krásny výhľad na moravský kraj. Navštívili sme Dům U Synků, v ktorom sídli mestské múzeum a stála vinárska expozícia. Na podvečer sme sa presunuli do Zaječí – Vinářství u Kapličky, kde nás čakala chutná moravská večera a ochutnávka miestnych vín. Nasledujúci deň sme navštívili Zámok Lednice, kde sme absolvovali komentovanú prehliadku so sprievodcom a individuálnym spoznávaním zámockých záhrad.

Prezident SR vymenoval rektora našej univerzity

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dňa 22. 5. 2018 v Prezidentskom paláci vymenoval prof. Ing. Romana Boču, DrSc. za rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prezident začal svoj príhovor k novým rektorom a rektorkám slovami: Vymaňte sa z priemernosti a vyjadril presvedčenie, že svoj ponúknutý priestor budú vedieť zmysluplne využiť v prospech nás všetkých.

Životopis prof. Ing. Romana Boču, DrSc.

https://www.prezident.sk/article/prezident-menoval-rektorov-vymanme-sa-z-priemernosti/