Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu a Akademickej obce FF UCM v Trnave - 16. apríl 2024

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 16. apríla 2024 o 11.00 hod. sa v Akademickom klube UCM (Z0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave .

Po zasadnutí Akademického senátu sa 16. apríla 2024 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3, rovnako v hlavnej budove UCM, uskutoční zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Zasadnutia AS FF UCM a AO FF UCM sú verejné a srdečne Vás na ne pozývame.

28. marec - Deň učiteľov

.

Želanie príjemných veľkonočných sviatkov

.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 20. februára 2024 o 10.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti č. 302 v hlavnej budove UCM v Trnave.

Zasadnutie AS FF UCM je verejné.

Výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projektoch KA171

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekty č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533 a č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000134820.

Termín realizácie mobility: LS 2023/24, ZS 2024/25

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:
·         pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
·         študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 6. - 12. 11. 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začne v pondelok 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti.

Do TVT 2023 sa zapojí aj Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM).
Program TVT FF UCM nájdete TU a aj nižšie:

Rektorské a dekanské voľno 30. a 31. októbra 2023

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., udeľujú na 30. a 31. októbra rektorské a dekanské voľno

Pozvánka na workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami"

Milá kolegyňa, milý kolega,

katedra pedagogiky a katedra psychológie FF UCM v Trnave Vás pozývajú na workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami", ktorý sa uskutoční dňa 25.10. 2023 o 13:30 hod. Prihlasovanie sa na workshop je možné prostredníctvom linku v priloženej pozvánke. Podrobnejšie informácie dostanú prihlásení účastníci mailom dňa 23.10. 2023.

Výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM

V dňoch 04. - 05. októbra 2023 sa v penzióne Huncokár, Modrá uskutočnilo výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM v Trnave.

Zasadnutia sa zúčastnili vedúci katedier FF UCM a pracovníci dekanátu.