Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Prvý mesiac LS 2021/22 bude ONLINE!

Milé študentky, milí študenti,

Na základe aktuálnej situácie bude pokračovať prvý mesiac letného semestra online formou podľa aktuálneho rozvrhu.

Od marca 2022 sa výučba bude organizovať podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke FF UCM.

Rozvrh hodín na letný semester AR 2021/2022 - ONLINE

Oznamujeme, že rozvrhy hodín na letný semester akademického roka 2021/2022 pre denné, externé a iné formy štúdia boli zverejnené na tomto odkaze.

Výzva na predkladanie nominácií zamestnancov a študentov FF UCM na Erasmus+ mobility v AR 2022/23

Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií pre pedagogické a študentské mobility Erasmus+ v akademickom roku 2022/23.

Pozvánka na zasadnutie AO FF UCM v Trnave a voľby dekana - kandidáti

Vážení členovia Akademickej obce FF UCM v Trnave,

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FF UCM v Trnave, ktoré sa z technických dôvodov uskutoční 14. decembra 2021 o 11:00 hod. online prostredníctvom platformy MS TEAMS. Pozvánky Vám budú automatický zaslane na Vaše @ucm.sk emailové adresy.

Pozvánku nájdete tu: Pozvánka 

Prostredníctvom nasledujúceho linku sa môžete pripojiť k schôdzi: Link na pripojenie! 

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2021 o 11.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Link na rokovanie nájdete TU!

Ypsalon 2021 / Noc filozofie

Časopis Ostium v spolupráci s Katedrou filozofie FF TU v Trnave a Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave vás pozývajú na podujatie Ypsalon 2021 / Noc filozofie


Vo štvrtok 25. 11. 2021 od 18:00 sa môžete tešiť na diskusiu o filozofii a jej prepojení so spiritualitou (Reginald A. Slavkovský, Jana Trajtelová Kutášová a Michal Kutáš). Okrem toho sa budeme venovať téme hudby v stredoveku spolu s Antonom Vydrom a Andrejom Šubom. Počas večera vám zároveň predstavíme výber zaujímavých filozofických kníh a časopisov.

Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku navštívil UCM

15. novembra 2021 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova. Stretnutia sa zúčastnil rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prorektorka pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., dekanka FF UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. a vedúca Katedry rusistiky FF UCM doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Ústrednými témami rokovania bola aktívna spolupráca Katedry rusistiky FF UCM s ruskými univerzitnými inštitúciami, ale aj načrtnutie novej perspektívnej spolupráce Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UCM s partnerskými univerzitami Ruskej federácie v oblasti vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti. Veľvyslanec Bratčikov okrem iného ponúkol UCM aj možnosti ďalšieho prehlbovania spoločných aktivít v kultúrnej sfére.

Rektorské voľno – 16.11.2021

S cieľom podporiť protest za slobodné univerzity a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje na deň 16.novembra 2021 (utorok) pre študentov univerzity

REKTORSKÉ VOĽNO.

Týždeň vedy a techniky 2021 FF UCM

Oznamujeme študentom, že v týždni 08. 11. - 14. 11. 2021 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2021 na FF UCM.

Program podujatí podľa katedier:

Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

Na základe §9 ods. 1 písm. b) a §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 22/2021 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na: 14. december 2021 v čase od 14.00 hod.