Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 o 14.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Letná škola štatistických metód - pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

SC&C Partner a Služby pre vedu si dovoľujú pozvať doktorandov a vedeckých pracovníkov na jubilejný 15. ročník Letnej školy štatistických metód pre výskum a výučbu, ktorá sa uskutoční tradične na konci augusta.

Pozvánka na online podujatie: Sci-fi filozofia: Post-humanizmus v sci-fi literatúre

Dňa 8. 6. 2021 od 18:00 sa uskutoční zaujímavé online podujatie, ktoré organizuje Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Pozvánka na online workshop - Problémovo orientované vyučovanie Soft-CLIL

Pozývame Vás na online workshop venovaný problémovo orientovanému vyučovaniu cudzích jazykov Soft CLIL určený pre učiteľov z praxe aj budúcich učiteľov, ktorý sa uskutoční 01.07.2021.

V rámci workshopu predstavíme inovatívne učebné materiály nemeckého a ruského jazyka podľa metódy Soft CLIL, ktoré sa venujú reálnym témam zo života - matematika v každodennom živote, finančná gramotnosť a udržateľný turizmus. Skúsené učiteľky z projektového tímu budú prezentovať svoje skúsenosti s učebnicami vo výuke cudzích jazykov. Učebnice spolu s metodikou získa každý účastník zdarma.

Pozvánka na workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+, ktorý sa uskutoční 24.06.2021

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája 2021 o 15.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Voľné miesta na bezplatné školenie Word pre učiteľov 24.5.2021

Milí učitelia, Macrosoft -Training Center Vás i Vašich kolegov srdečne pozýva na bezplatné ONLINE školenie, ktoré si pripravili v spolupráci s: Microsoft® Vzdelávame pre budúcnosť.

Kurz je určený pre učiteľov všetkých typov škôl. Linku na prihlasovací formulár nájdete tu.

Výberové konanie - Máj 2021

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Prezenčná metóda štátnych skúšok a dištančná metóda skúšania v LS 2020/2021

Oznamujeme študentom, že realizácia štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce bude prebiehať prostredníctvom fyzickej prítomnosti.

Na základe momentálnej situácie však naďalej budú ostatné skúšky v LS 2020/2021 prebiehať dištančnou formou.

Výberové konanie - aktualizované 27.04.2021

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.