Aktuality

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

31.03.2022
Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Oznamujeme, že dňa 5. apríla 2022 o 09:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti Akademického klubu (Z 0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: predseda AS FF UCM v Trnave