Fakulta

Medzinárodné aktivity, spolupráca, Erasmus+, mobility

Filozofická fakulta UCM je Erasmus+ friendly

V uplynulých dvoch akademických rokoch bola FF UCM veľmi úspešná v programoch Erasmus+:

⇒ prijala najviac zahraničných študentov spomedzi všetkých fakúlt,
⇒ prijala najviac zahraničných mobilít zamestnancov,
⇒ bola veľmi úspešná v Erasmus projektoch,
⇒ na viacerých projektoch spolupracujú pracoviská katedier ako partneri,
⇒ dva Erasmus+ projekty KA201 a KA203. Katedra germanistiky dokonca koordinuje s viacerými medzinárodnými partnermi.

Uvádzame citát z Erasmus+ výročnej správy Oddelenia vonkajších vzťahov UCM v Trnave za ak. rok 2017/2018, kde bola FF UCM označená ako príklad dobrej praxe a úspešných príbehov týkajúcich sa mobilitných aktivít:

„Po prvýkrát boli schválené projekty K107 a K2 projekty. V prípade K2 projektov bola veľmi úspešná filozofická fakulta, ktorá popri projekte č 2017-1-PL01-KA204-038609 Hybrid Stories in Adult Education (kde pracovisko katedry psychológie figuruje ako partner projektu). V r. 2017 začala riešiť ďalšie dva projekty 2018-1-SK01-KA201-046316 a 2018-1-SK01-KA203-046375.
Taktiež kľúčovú časť projektu 2018-1-SK01-KA107-046245 riešilo pracovisko filozofickej fakulty, na projekte spolupracuje aj fakulta masmediálnej komunikácie.
Projekt 2018-1-SK01-KA201-046316 s názvom Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht sa realizuje na katedre germanistiky a je zameraný na využívanie inovovanej Soft-CLIL metódy vo vyučovaní nemeckého a ruského jazyka v cross-kurikulárnych témach.
Projekt 2018-1-SK01-KA203-046375 s názvom Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia koordinuje tiež katedra germanistiky a je zameraný na skvalitnenie a rozvoj doktorandského štúdia na troch partnerských univerzitách (SK, CZ, PL).
Uvedené informácie sú dôkazom vysokej úrovne projektového manažmentu na filozofickej fakulte a na jej jednotlivých pracoviskách, čo hodnotíme veľmi pozitívne.
Vedenie UCM podporuje a oceňuje realizáciu všetkých typov Erasmus+ projektov.“

Usmernenie k Erasmus+ mobilite pre zamestnancov AR 2022-23
Financovanie mobilít zamestancov AR 2022-23
Usmernenie k Erasmus mobilitám pre študentov AR 2021-22

Predlžovanie študentských mobilí Erasmus - usmernenie 2021

Prehľad zmlúv Erasmus+ FF UCM 

Zoznam katedrových Erasmus+ koordinátorov
Informácie pre prichádzajúcich študentov
CEEPUS
Návod ako správne vyplniť Online Learning Agreement (OLA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Výber študentov a pedagógov na mobilitu v rámci programu Erasmus+ v AR 2022/2023
Zoznam nominovaných zamestnancov
Zoznam nominovaných študentovVšetky informácie o študijných pobytoch, projekte Erasmus, mobilitách študentov, pedagogických a nepedagogických zamestnancoch nájdete tu a tu.