Fakulta

Systém manažérstva kvality

Zloženie členov Rady pre kvalitu FF UCM

Predsedníčka
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Členovia
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
Mgr. Dušan Fedič, PhD.
PhDr. Dominika Doktorová, PhD.           
Mgr. Taťána Součková, PhD.