Fakulta

Systém manažérstva kvality

Zloženie členov Rady pre kvalitu FF UCM

Predseda Rady pre kvalitu FF UCM v Trnave:
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (učiteľstvo a pedagogické vedy) 

Členovia za jednotlivé študijné odbory:
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (historické vedy / etnológia)   
doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. (filológia)
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. (psychológia)                             
doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. (filozofia)

Členovia:
Mgr. Taťána Součková, PhD.
Mgr. Dušan Fedič, PhD.

Zástupcovia externých zainteresovaných strán:
PhDr. David Ivanovič, PhD. (starosta obce Naháč)
Mgr. Katarína Absolonová (ASAP-translation.com, s. r. o, Nitra)
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA ( Česká školní inspekce)

Zástupcovia študentov:
Mgr. Dominika Kochanová (všeobecná a experimentálna psychológia, 3. stupeň štúdia, 2. ročník)
Mgr. Diana Vavríková (systematická filozofia, 3. stupeň štúdia, 2. ročník)
Peter Vojtík (učiteľstvo a pedagogické vedy - HIVO, 1. stupeň štúdia, 2. ročník)

Tajomníčka:
Mgr. Miroslava Ožvaldová