Aktuality

INFORMÁCIA PRE NOVO ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOV: VYTVORENIE ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY + PODANIE ŽIADOSTI O UBYTOVANIE + ZÁPIS PREDMETOV

02.07.2024
INFORMÁCIA PRE NOVO ZAPÍSANÝCH ŠTUDENTOV: VYTVORENIE ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY + PODANIE ŽIADOSTI O UBYTOVANIE + ZÁPIS PREDMETOV

Vážené študentky, vážení študenti,

ak ste sa v termíne 1. až 4. 7. zúčastnili zápisov na štúdium, je následne potrebné, aby ste si vytvorili elektronickú návratku, vytvorili zápisný list a zapísali si predmety do akademického informačného systému, prípadne podali žiadosť o ubytovanie.

VYTVORENIE ELEKTRONICKEJ NÁVRATKY
Termín: do 08.07.2024
Návod: https://www-old.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/elektronicka_navratka.pdf 

PODANIE ŽIADOSTI O UBYTOVANIE
Termín: do 08. 07. 2024
Návod: https://www-old.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/Postup_17UbytovanieZiadost2024.pdf 

VYTVORENIE ZÁPISNÉHO LISTU A ZÁPIS PREDMETOV
Termín: do 31.07.2024
Návody: https://www-old.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/Postup_27UchadzaciPredzapis.pdf
Videonávody:
Vytvorenie zapisneho listu a zapis predmetov - NOVE STUDENTSKE ZOBRAZENIE.mp4
Vytvorenie zapisneho listu a zapis predmetov - UNIVERZALNE ZOBRAZENIE.mp4

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre štúdium