Fakulta

Politika rodovej rovnosti

Politika rodovej rovnosti je riešená na celouniverzitnej úrovni. Detailné informácie nájdete v príslušnej sekcii na webovej stránke univerzity.

Dokumenty

Plán implementácie rodovej rovnosti na UCM

Členovia a členky pracovnej skupiny pre rodovu rovnost na FF UCM:

doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Mgr. Veronika Michvocíková, PhD.

_______________________________________________________________________________________________________________

S účelom zabezpečenia možnosti komunikovať problém a poradiť sa v prípade pocitu nevhodného správania bola na FF UCM určená pozícia ombudsmanky/ombudsmana. Ombudsmanky/ombudsmani taktiež majú možnosť upozorňovať Komisiu pre rodovú rovnosť UCM, príp. Vedenie UCM a vedenia súčastí univerzity na porušovanie práv a žiadať o nápravu.

Túto pozíciu na FF UCM zastrešuje

Mgr. Ivana Mirdalíková, PhD.
+421 33 5565 294
ivana.mirdalikovajohn(zav.)doeucm.sk