Fakulta

Výberové konania Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Výberové konania 2021

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 14. 12. 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 12. 2021 (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 03. 12. 2021 (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 21. 09. 2021 (Katedra pedagogiky, anglistiky a amerikanistiky, slovenského jazyka a literatúry, rusistiky)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (Katedra germanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (Katedra psychológie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (Katedra rusistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 15. 07. 2021 (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 15. 07. 2021 (Katedra rusistiky)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 09. 06. 2021 (Katedra germanistiky)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 04. 06. 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 10. 05. 2021 (Katedra psychológie)

Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 10. 05. 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 27. 04. 2021 (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra filozofie a aplikovanej filozofie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra germanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra pedagogiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra psychológie)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 20. 04. 2021 (Katedra slovenského jazyka a literatúry)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 08. 02. 2021 (Katedra germanistiky)
Výberové konanie Filozofickej fakulty UCM, zverejnené dňa 25. 01. 2021 (Katedra pedagogiky)


Formulár Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby k dispozícii na stiahnutie TU

Súhlas so spracovaním osobných údajov