Aktuality

Výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM

27.06.2024
Výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM

Dňa 26. júna 2024 sa v Penzióne Huncokár, Modrá uskutočnilo 6. riadne zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM v Trnave v roku 2024.

Zasadnutia sa zúčastnili vedúci katedier FF UCM, ich zástupcovia a pracovníci dekanátu, ktorí participovali na formálnom, ako aj edukačno-teambuildingovom programe.

Predmetom zasadnutia boli témy edukačnej činnosti, vnútorného systému kvality, výsledky tvorivej činnosti, zhodnotenia procesov internacionalizácie a aktivít FF UCM v Trnave.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy